Инструкцию о порядке начисления и уплаты ЕСВ хотят изменить

Инструкцию о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, вернее её изменение, вступит в силу после официальной публикации.

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

19.09.2011 N 26-1

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 2011 р.
за N 1143/19881

Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування

Відповідно до Закону України від 07.04.2011 N 3205-VI
( 3205-17 ) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи та фізичної особи — підприємця» та пункту 11
Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом
Президента України від 06.04.2011 N 384 ( 384/2011 ), правління
Пенсійного фонду України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок нарахування і
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду
України від 27.09.2010 N 21-5 ( z0994-10 ), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за N 994/18289 (із
змінами), що додаються.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В.В.) та
юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову для
державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови правління В.О.Кравчука.

4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного
опублікування.

Голова правління Б.Зайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
19.09.2011 N 26-1

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 2011 р.
за N 1143/19881

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок нарахування
і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
( z0994-10 )

1. У розділі II:

1.1. В абзацах другому, третьому підпункту 2.1.1 та у
підпункті 2.1.6 пункту 2.1 слова «свідоцтві про державну
реєстрацію їх як підприємців» замінити словами «витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

1.2. Доповнити розділ пунктом 2.5 такого змісту:
«2.5. Особи, зазначені у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 цього
розділу, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються
від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за
віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або
соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного
внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування.».

2. У розділі III:

2.1. У підпункті 3.1.4 пункту 3.1 слова «свідоцтві про
державну реєстрацію його як підприємця» замінити словами «витягу з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців».

2.2. У пункті 3.6 слова та цифри «платників, зазначених у
підпункті 2.1.5 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції» замінити
словами «найманих працівників — інвалідів».

3. В абзаці сьомому пункту 5.2 розділу V слова «свідоцтва про
державну реєстрацію фізичної особи — підприємця» замінити словами
«виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців».

4. Підпункт 7.2.2 пункту 7.2 розділу VII доповнити абзацом
третім такого змісту:
«При застосуванні штрафів, зазначених у цьому підпункті,
приймається одне рішення після сплати (погашення) у повному обсязі
недоїмки окремо за кожний базовий звітний період незалежно від
кількості випадків сплати за вказаний період.».

5. У додатку 3:

5.1. Слова та цифри «Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007
N 1261» замінити словами та цифрами «Положення про управління
Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах
( z0442-02 ), затвердженого постановою правління Пенсійного фонду
України від 30.04.2002 N 8-2 ( z0441-02 ) (у редакції постанови
правління Пенсійного фонду України від 25.02.2008 N 5-5)
( z0208-08, z0209-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21.05.2002 за N 442/6730».

5.2. Главу 3 доповнити новим пунктом 3.5 такого змісту:
«3.5. Застрахована особа сплачує єдиний внесок щомісяця в
розмірі, установленому в договорі про добровільну участь, за
кожний місяць до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який
він сплачується.».

5.3. Підпункт 4.2.2 пункту 4.2 глави 4 викласти у такій
редакції:
«4.2.2. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги
надаються в порядку, встановленому Законом України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням» ( 2240-14 )».

5.4. Главу 6 викласти у такій редакції:
«6. Строк дії Договору.
Цей Договір набуває чинності з дня його підписання і діє
до ________ (не менше одного року), але не раніше повного
виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.».

6. Додаток 10 після слів «на підставі» доповнити словами
«частини десятої та».

7. Додаток 14 викласти в такій редакції:

«Додаток 14
до Інструкції про порядок
нарахування і сплати
єдиного внеску
на загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування

____________________________
(найменування управління
Пенсійного фонду України у

____________________________
місті, районі, районі
у місті,

____________________________
місцезнаходження)

РІШЕННЯ N
про застосування штрафних санкцій
за несплату, неповну або несвоєчасну сплату суми
єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат,
на які нараховується єдиний внесок
(авансових платежів)

«__» ____________ 20__ року ______________________
(місце прийняття)

Я, ______________________________________________________________
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)

на підставі пункту 6 частини одинадцятої статті 25 Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» за несплату, неповну або несвоєчасну
сплату суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування одночасно з видачею сум виплат, на які
нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (авансових платежів), вирішив(ла)
застосувати штрафні санкції до __________________________________
_________________________________________________________________
(найменування підприємства чи прізвище, ім’я, по батькові
платника, адреса, N рахунку в установі банку)

у вигляді стягнення суми штрафу в розмірі 10% таких несплачених
або несвоєчасно сплачених сум: _________________________________,
(сума штрафних санкцій у гривнях)

які протягом десяти робочих днів з дня одержання рішення
підлягають перерахуванню (сплаті) на рахунки ____________________
__________________________________________________
(найменування управління Пенсійного фонду України)

в сумі __________ грн. на рахунок N __________ код банку ________
ЄДРПОУ ___________;
в сумі __________ грн. на рахунок N __________ код банку ________
ЄДРПОУ ___________;
в сумі __________ грн. на рахунок N __________ код банку ________
ЄДРПОУ ___________;
в сумі __________ грн. на рахунок N __________ код банку ________
ЄДРПОУ ___________;
в сумі __________ грн. на рахунок N __________ код банку ________
ЄДРПОУ ___________;
в сумі __________ грн. на рахунок N __________ код банку ________
ЄДРПОУ ___________;
в сумі __________ грн. на рахунок N __________ код банку ________
ЄДРПОУ ___________;
в сумі __________ грн. на рахунок N __________ код банку ________
ЄДРПОУ ___________.

Оскарження рішення платником єдиного внеску може бути
здійснене до Пенсійного фонду вищого рівня протягом 10 робочих
днів з дня отримання цього рішення у порядку, визначеному
частиною чотирнадцятою статті 25 Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування».
Суми, зазначені в рішенні, підлягають сплаті в 10-денний
строк з дня одержання цього рішення.
У разі несплати суми штрафу в установлений строк рішення
передається до органу державної виконавчої служби для стягнення в
примусовому порядку протягом року з дати набрання ним чинності.
Дата набрання чинності рішенням _____________________________
(заповнюється при направленні
рішення до органу

_________________________________________________________________
Державної виконавчої служби)

______________________ _____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (прізвище, ініціали)
яка прийняла рішення)

Перший примірник рішення отримано:

______________________ _____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (прізвище, ініціали)
яка прийняла рішення)

М.П.

«__» _______________ 20__ року».
(дата отримання рішення)

Директор департаменту
надходження доходів В.В.Литвиненко

Поделиться:
2011-10-13


Цитата
Истинная жизнь человека - та, о которой он даже не подозревает
Сэмюэл Батлер
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архивы