Группа 04 Молоко и молочные продукты; яйца птицы; съедобные продукты животного происхождения, в другом месте не обозначенные

Група 04
Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Код

Назва

0401 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
0401 10 — з вмістом жирів не більш як 1 мас. %:
0401 10 10 00 — — у первинних упаковках, об’ємом нетто не більш як 2 л
0401 10 90 00 — — інші
0401 20 — з вмістом жирів понад 1 мас. %, але не більш як 6 мас. %:
— — не більш як 3 мас. %:
0401 20 11 00 — — — у первинних упаковках, об’ємом нетто не більш як 2 л
0401 20 19 00 — — — інші
— — понад 3 мас. %:
0401 20 91 00 — — — у первинних упаковках, об’ємом нетто не більш як 2 л
0401 20 99 00 — — — інші
0401 30 — з вмістом жирів понад 6 мас. %:
— — не більш як 21 мас. %:
0401 30 11 00 — — — у первинних упаковках, об’ємом нетто не більш як 2 л
0401 30 19 00 — — — інші
— — понад 21 мас. %, але не більш як 45 мас. %:
0401 30 31 00 — — — у первинних упаковках, об’ємом нетто не більш як 2 л
0401 30 39 00 — — — інші
— — понад 45 мас. %:
0401 30 91 00 — — — у первинних упаковках, об’ємом нетто не більш як 2 л
0401 30 99 00 — — — інші
0402 Молоко та вершки, згущені або з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
0402 10 — у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом жирів не більш як 1,5 мас. %:
— — без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин:
0402 10 11 00 — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг
0402 10 19 00 — — — інші
— — інші:
0402 10 91 00 — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг
0402 10 99 00 — — — інші
— у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом жирів понад 1,5 мас. %:
0402 21 — — без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
— — — з вмістом жирів не більш як 27 мас. %:
0402 21 11 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг
— — — — інші:
0402 21 17 00 — — — — — з вмістом жирів не більш як 11 мас. %
0402 21 19 00 — — — — — з вмістом жирів понад 11 мас. %, але не більш як 27 мас. %
— — — з вмістом жирів понад 27 мас. %:
0402 21 91 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг
0402 21 99 00 — — — — інші
0402 29 — — інші:
— — — з вмістом жирів не більш як 27 мас. %:
0402 29 11 00 — — — — молоко спеціального призначення, для немовлят, у герметичній упаковці, масою нетто не більш як500 г, з вмістом жирів понад 10 мас. %
— — — — інші:
0402 29 15 00 — — — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг
0402 29 19 00 — — — — — інші
— — — з вмістом жирів понад 27 мас. %:
0402 29 91 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг
0402 29 99 00 — — — — інші
— інші:
0402 91 — — без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
— — — з вмістом жирів не більш як 8 мас. %:
0402 91 11 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг
0402 91 19 00 — — — — інші
— — — з вмістом жирів понад 8 мас. %, але не більш як 10 мас. %:
0402 91 31 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг
0402 91 39 00 — — — — інші
— — — з вмістом жирів понад 10 мас. %, але не більш як 45 мас. %:
0402 91 51 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг
0402 91 59 00 — — — — інші
— — — з вмістом жирів понад 45 мас. %:
0402 91 91 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг
0402 91 99 00 — — — — інші
0402 99 — — інші:
— — — з вмістом жирів не більш як 9,5 мас. %:
0402 99 11 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг
0402 99 19 00 — — — — інші
— — — з вмістом жирів понад 9,5 мас. %, але не більш як 45 мас. %:
0402 99 31 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг
0402 99 39 00 — — — — інші
— — — з вмістом жирів понад 45 мас. %:
0402 99 91 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 2,5 кг
0402 99 99 00 — — — — інші
0403 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизовані, з доданням або без додання фруктів, горіхів чи какао:
0403 10 — йогурт:
— — неароматизований, без додання фруктів, горіхів або какао:
— — — без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістом жирів:
0403 10 11 00 — — — — не більш як 3 мас. %
0403 10 13 00 — — — — понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. %
0403 10 19 00 — — — — понад 6 мас. %
— — — інший, з вмістом жирів:
0403 10 31 00 — — — — не більш як 3 мас. %
0403 10 33 00 — — — — понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. %
0403 10 39 00 — — — — понад 6 мас. %
— — ароматизований або з доданням фруктів, горіхів або какао:
— — — у порошку, гранулах чи інших твердих видах, з вмістом молочних жирів:
0403 10 51 00 — — — — не більш як 1,5 мас. %
0403 10 53 00 — — — — понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %
0403 10 59 00 — — — — понад 27 мас. %
— — — інший, з вмістом молочних жирів:
0403 10 91 00 — — — — не більш як 3 мас. %
0403 10 93 00 — — — — понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. %
0403 10 99 00 — — — — понад 6 мас. %
0403 90 — інші:
— — неароматизовані, без додання фруктів, горіхів або какао:
— — — у порошку, гранулах чи інших твердих видах:
— — — — без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістом жирів:
0403 90 11 00 — — — — — не більш як 1,5 мас. %
0403 90 13 00 — — — — — понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %
0403 90 19 00 — — — — — понад 27 мас. %
— — — — інші, з вмістом жирів:
0403 90 31 00 — — — — — не більш як 1,5 мас. %
0403 90 33 00 — — — — — понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %
0403 90 39 00 — — — — — понад 27 мас. %
— — — інші:
— — — — без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістом жирів:
0403 90 51 00 — — — — — не більш як 3 мас. %
0403 90 53 00 — — — — — понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. %
0403 90 59 00 — — — — — понад 6 мас. %
— — — — інші, з вмістом жирів:
0403 90 61 00 — — — — — не більш як 3 мас. %
0403 90 63 00 — — — — — понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. %
0403 90 69 00 — — — — — понад 6 мас. %
— — ароматизовані або з доданням фруктів, горіхів або какао:
— — — у порошку, гранулах або в інших твердих видах, з вмістом молочних жирів:
0403 90 71 00 — — — — не більш як 1,5 мас. %
0403 90 73 00 — — — — понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %
0403 90 79 00 — — — — понад 27 мас. %
— — — інші, з вмістом молочних жирів:
0403 90 91 00 — — — — не більш як 3 мас. %
0403 90 93 00 — — — — понад 3 мас. %, але не більш як 6 мас. %
0403 90 99 00 — — — — понад 6 мас. %
0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентів молока, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, в іншому місці не зазначені:
0404 10 — молочна сироватка, видозмінена чи ні, згущена або незгущена, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
— — у порошку, гранулах чи іншому твердому вигляді:
— — — без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин, з вмістом білків (вміст азоту х 6,38):
— — — — не більш як 15 мас. % і з вмістом жирів:
0404 10 02 00 — — — — — не більш як 1,5 мас. %
0404 10 04 00 — — — — — понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %
0404 10 06 00 — — — — — понад 27 мас. %
— — — — понад 15 мас. % і з вмістом жирів:
0404 10 12 00 — — — — — не більш як 1,5 мас. %
0404 10 14 00 — — — — — понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %
0404 10 16 00 — — — — — понад 27 мас. %
— — — інші, з вмістом білків (вміст азоту х 6,38):
— — — — не більш як 15 мас. % і з вмістом жирів:
0404 10 26 00 — — — — — не більш як 1,5 мас. %
0404 10 28 00 — — — — — понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %
0404 10 32 00 — — — — — понад 27 мас. %
— — — — понад 15 мас. % і з вмістом жирів:
0404 10 34 00 — — — — — не більш як 1,5 мас. %
0404 10 36 00 — — — — — понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %
0404 10 38 00 — — — — — понад 27 мас. %
— — інша:
— — — без додання цукру або інших підсолоджувальних речовин та з вмістом білків (вміст азоту х 6,38):
— — — — не більш як 15 мас. % і з вмістом жирів:
0404 10 48 00 — — — — — не більш як 1,5 мас. %
0404 10 52 00 — — — — — понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %
0404 10 54 00 — — — — — понад 27 мас. %
— — — — понад 15 мас. % і з вмістом жирів:
0404 10 56 00 — — — — — не більш як 1,5 мас. %
0404 10 58 00 — — — — — понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %
0404 10 62 00 — — — — — понад 27 мас. %
— — — інші, з вмістом білків (вміст азоту х 6,38):
— — — — не більш як 15 мас. % і з вмістом жирів:
0404 10 72 00 — — — — — не більш як 1,5 мас. %
0404 10 74 00 — — — — — понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %
0404 10 76 00 — — — — — понад 27 мас. %
— — — — понад 15 мас. % і з вмістом жирів:
0404 10 78 00 — — — — — не більш як 1,5 мас. %
0404 10 82 00 — — — — — понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %
0404 10 84 00 — — — — — понад 27 мас. %
0404 90 — інші:
— — без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин та з вмістом жирів:
0404 90 21 00 — — — не більш як 1,5 мас. %
0404 90 23 00 — — — понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %
0404 90 29 00 — — — понад 27 мас. %
— — інші, з вмістом жирів:
0404 90 81 00 — — — не більш як 1,5 мас. %
0404 90 83 00 — — — понад 1,5 мас. %, але не більш як 27 мас. %
0404 90 89 00 — — — понад 27 мас. %
0405 Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока; молочні пасти:
0405 10 — масло вершкове:
— — з вмістом жирів не більш як 85 мас. %:
— — — масло вершкове натуральне:
0405 10 11 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 1 кг
0405 10 19 00 — — — — інше
0405 10 30 00 — — — вершкове масло рекомбіноване
0405 10 50 00 — — — вершкове масло сироваткове (підсирне)
0405 10 90 00 — — інші
0405 20 — молочні пасти:
0405 20 10 00 — — з вмістом жиру понад 39 мас. %, але не більш як 60 мас. %
0405 20 30 00 — — з вмістом жиру понад 60 мас. %, але не більш як 75 мас. %
0405 20 90 00 — — з вмістом жиру понад 75 мас. %, але не більш як 80 мас. %
0405 90 — інші:
0405 90 10 00 — — з вмістом жиру понад 99,3 мас. % і з вмістом води не більш як 0,5 мас. %
0405 90 90 00 — — інші
0406 Сири всіх видів і кисломолочний сир:
0406 10 — свіжий сир (без визрівання), включаючи сир з молочної сироватки, і кисломолочний сир:
0406 10 20 00 — — з вмістом жиру не більш як 40 мас. %
0406 10 80 00 — — інші
0406 20 — сири терті або в порошку, усіх сортів:
0406 20 10 00 — — гларський сир з травами, так званий «шабцигер» («Schabziger»), вироблений із збираного молока з доданням дрібно розтертих запашних трав
0406 20 90 00 — — інші
0406 30 — сири плавлені, крім тертих або в порошку:
0406 30 10 00 — — під час виготовлення яких використовувалися тільки сири ементальський (Emmentaler),
грюєр (Gruy re) та апензель (Appenzell) і які можуть бути з доданням гларського сиру з травами, так званого «шабцигера» («Schabziger»); упаковані для роздрібної торгівлі, з вмістом жиру не більш як 56 мас. % у перерахунку на суху речовину
— — інші:
— — — з вмістом жиру не більш як 36 мас. % і з вмістом жиру в сухій речовині:
0406 30 31 00 — — — — не більш як 48 мас. %
0406 30 39 00 — — — — понад 48 мас. %
0406 30 90 00 — — — з вмістом жирів понад 36 мас. %
0406 40 — блакитні сири та інші сири, що містять прожилки, отримані внаслідок використання Penicillium roqueforti:
0406 40 10 00 — — рокфор (Roquefort)
0406 40 50 00 — — горгонзола (Gorgonzola)
0406 40 90 00 — — інші
0406 90 — інші сири:
0406 90 01 00 — — для виробництва плавлених сирів
— — інші:
0406 90 13 00 — — — ементальський (Emmentaler)
0406 90 15 00 — — — грюєр (Gruy re), збринц (Sbrinz)
0406 90 17 00 — — — бергкезе (Bergk se), апензель (Appenzell)
0406 90 18 00 — — — фрибурзький сир (Fromage fribourgeois), вашерен мон-дор (Vacherin Mont d’Or) і тет де муан
0406 90 19 00 — — — гларський сир з травами, так званий «шабцигер» («Schabziger»), виготовлений із збираного молока з доданням дрібно розтертих запашних трав
0406 90 21 00 — — — чедер (Cheddar)
0406 90 23 00 — — — едем (Edam)
0406 90 25 00 — — — тильзит (Tilsit)
0406 90 27 00 — — — бутеркезе (Butterk se)
0406 90 29 00 — — — качкавал (Kashkaval)
0406 90 32 00 — — — фета (Feta)
0406 90 35 00 — — — кефалотирі (Kefalo-Tyri)
0406 90 37 00 — — — фінляндія (Finlandia)
0406 90 39 00 — — — ярлсберг (Jarlsberg)
— — — інші:
0406 90 50 00 — — — — сири з молока вівці чи молока буйволиці в місткостях з розсолом чи в бурдюках із шкури вівці чи кози
— — — — інші:
— — — — — з вмістом жиру не більш як 40 мас. % і з вмістом води в перерахунку на знежирену речовину:
— — — — — — не більш як 47 мас. %:
0406 90 61 00 — — — — — — — грана падано (Grana Padano), парміджіано реджіано (Parmigiano Reggiano)
0406 90 63 00 — — — — — — — фіоре сардо (Fiore Sardo), пекорино (Pecorino)
0406 90 69 00 — — — — — — — інші
— — — — — — понад 47 мас. %, але не більш як 72 мас. %:
0406 90 73 00 — — — — — — — проволоне (Provolone)
0406 90 75 00 — — — — — — — асіяго (Asiago), качикавало (Caciocavallo), монтасіо (Montasio), рагузано (Ragusano)
0406 90 76 00 — — — — — — — данбо (Danbo), фонталь (Fontal), фонтина (Fontina), фінбо (Fynbo), хаварті (Havarti), марибо (Maribo), самсое
0406 90 78 00 — — — — — — — гауда (Gouda)
0406 90 79 00 — — — — — — — есром (Esrom), італіко (Italico), кернгем (Kernhem), сен-нектер (Saint-Nectaire), сен-полен (Saint-Paulin), таледжіо (Taleggio)
0406 90 81 00 — — — — — — — канталь (Cantal), чешир (Cheshire), уенслідейл (Wensleydale), ланкашир (Lancashire), подвійний глостерський (Double Gloucester), бларней (Blarney), колбі (Colby), монтерей (Monterey)
0406 90 82 00 — — — — — — — камамбер (Camembert)
0406 90 84 00 — — — — — — — брі (Brie)
0406 90 85 00 — — — — — — — кефалографієра (Kefalograviera), касері (Kasseri)
— — — — — — — інші сири, з вмістом води в перерахунку на знежирену речовину:
0406 90 86 00 — — — — — — — — понад 47 мас. %, але не більш як 52 мас. %
0406 90 87 00 — — — — — — — — понад 52 мас. %, але не більш як 62 мас. %
0406 90 88 00 — — — — — — — — понад 62 мас. %, але не більш як 72 мас. %
0406 90 93 00 — — — — — — понад 72 мас. %
0406 90 99 — — — — — інші:
0406 90 99 10 — — — — — — сири з молока корів, у місткостях з розсолом
0406 90 99 90 — — — — — — інші
0407 00 Яйця птиці в шкаралупі, свіжі, консервовані або варені:
— свійської птиці:
— — для інкубації:
0407 00 11 00 — — — індичі чи гусячі
0407 00 19 00 — — — інші
0407 00 30 00 — — інші
0407 00 90 00 — інші
0408 Яйця птиці без шкаралупи та яєчні жовтки, свіжі, сушені, варені у воді або на парі, формовані, морожені або консервовані іншим способом, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
— яєчні жовтки:
0408 11 — — сушені:
0408 11 20 00 — — — непридатні для вживання
0408 11 80 00 — — — інші
0408 19 — — інші:
0408 19 20 00 — — — непридатні для вживання
— — — інші:
0408 19 81 00 — — — — рідкі
0408 19 89 00 — — — — інші, включаючи морожені
— інші:
0408 91 — — сушені:
0408 91 20 00 — — — непридатні для вживання
0408 91 80 00 — — — інші
0408 99 — — інші:
0408 99 20 00 — — — непридатні для вживання
0408 99 80 00 — — — інші
0409 00 00 00 Мед натуральний
0410 00 00 00 Їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

 

Цитата
Если тебе когда-нибудь захочется найти человека, который сможет преодолеть любую, самую невероятную беду и сделать тебя счастливым, когда этого не может больше никто - просто посмотри в зеркало и скажи: "Привет!"
Ричард Бах
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Архивы