Раздел III Жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их растворения; готовые пищевые жири; воски животного или ро стительного происхождения. Группа 15

Розділ III
ЖИРИ ТА ОЛІЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВІ ХАРЧОВІ ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Група 15
Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

Код

Назва

1501 00 Жир свинячий (включаючи лярд) і жир свійської птиці, крім жиру товарної позиції 0209 або 1503:
— жир свинячий (включаючи лярд):
1501 00 11 00 — — для промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1501 00 19 00 — — інші
1501 00 90 00 — жир свійської птиці
1502 00 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крім жиру товарної позиції 1503:
1502 00 10 — для промислового використання, крім виробництва продуктів харчування:
1502 00 10 10 — — топлені, екстраговані або пресовані для виробництва мила
1502 00 10 90 — — інші
1502 00 90 00 — інші
1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) і тваринне масло, неемульговані, незмішані, не приготовлені іншим чином:
— лярд-стеарин і олеостеарин:
1503 00 11 00 — — для промислового використання
1503 00 19 00 — — інші
1503 00 30 00 — масло тваринне, для промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1503 00 90 00 — інші
1504 Жири і масла та їх фракції, з риби або морських ссавців, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:
1504 10 — жири та їх фракції, з риб’ячої печінки:
1504 10 10 00 — — з вмістом вітаміну А не більш як 2500 МО/г
— — інші:
1504 10 91 00 — — — з палтуса
1504 10 99 00 — — — інші
1504 20 — жири і масла та їх фракції, з риби, крім жирів з печінки:
1504 20 10 00 — — тверді фракції
1504 20 90 00 — — інші
1504 30 — жири і масла та їх фракції, з морських ссавців:
1504 30 10 00 — — тверді фракції
1504 30 90 00 — — інші
1505 00 Вовняний жир (жиропіт) і жирові речовини, отримувані з нього (включаючи ланолін):
1505 00 10 00 — вовняний жир (жиропіт), сирий
1505 00 90 00 — інші
1506 00 00 00 Інші тваринні жири і масла та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу
1507 Олія соєва та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:
1507 10 — олія сира, рафінована гідратацією або нерафінована:
1507 10 10 00 — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1507 10 90 00 — — інші
1507 90 — інші:
1507 90 10 00 — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1507 90 90 00 — — інші
1508 Олія арахісова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:
1508 10 — олія сира:
1508 10 10 00 — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1508 10 90 00 — — інші
1508 90 — інші:
1508 90 10 00 — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1508 90 90 00 — — інші
1509 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:
1509 10 — олія оливкова першого (холодного) пресування:
1509 10 10 00 — — очищена оливкова олія першого (холодного) пресування
1509 10 90 00 — — інша
1509 90 00 00 — інші
1510 00 Інші олії та їх фракції, вироблені виключно з маслин або оливок, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу, і суміші цих олій або їх фракцій з оліями або їх фракціями товарної позиції 1509:
1510 00 10 00 — олії сирі
1510 00 90 00 — інші
1511 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:
1511 10 — олія сира:
1511 10 10 00 — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1511 10 90 00 — — інші
1511 90 — інші:
— — тверді фракції:
1511 90 11 00 — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше
1511 90 19 00 — — — інші
— — інші:
1511 90 91 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1511 90 99 00 — — — інші
1512 Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:
— олії соняшникова або сафлорова та їх фракції:
1512 11 — — олії сирі:
1512 11 10 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
— — — інші:
1512 11 91 00 — — — — соняшникова
1512 11 99 00 — — — — сафлорова
1512 19 — — інші:
1512 19 10 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1512 19 90 — — — інші:
1512 19 90 10 — — — — соняшникова
1512 19 90 90 — — — — сафлорова
— олія бавовняна та її фракції:
1512 21 — — олія сира, очищена або неочищена від госиполу:
1512 21 10 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1512 21 90 00 — — — інші
1512 29 — — інші:
1512 29 10 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1512 29 90 00 — — — інші
1513 Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:
— олія кокосова (з копри) та її фракції:
1513 11 — — олія сира:
1513 11 10 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
— — — інші:
1513 11 91 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше
1513 11 99 00 — — — — інші
1513 19 — — інші:
— — — тверді фракції:
1513 19 11 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше
1513 19 19 00 — — — — інші
— — — інші:
1513 19 30 00 — — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
— — — — інші:
1513 19 91 00 — — — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше
1513 19 99 00 — — — — — інші
— олії пальмоядрова або з бабасу та їх фракції:
1513 21 — — олія сира:
1513 21 10 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
— — — інші:
1513 21 30 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше
1513 21 90 00 — — — — інші
1513 29 — — інші:
— — — тверді фракції:
1513 29 11 00 — — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше
1513 29 19 00 — — — — інші
— — — інші:
1513 29 30 00 — — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
— — — — інші:
1513 29 50 00 — — — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше
1513 29 90 00 — — — — — інші
1514 Олії свиріпова, ріпакова або гірчична та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:
— олії свиріпова або ріпакова з низьким вмістом ерукової кислоти та їх фракції:
1514 11 — — олія сира:
1514 11 10 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1514 11 90 00 — — — інша
1514 19 — — інші:
1514 19 10 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1514 19 90 00 — — — інші
— інші:
1514 91 — — олія сира:
1514 91 10 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1514 91 90 00 — — — інша
1514 99 — — інша:
1514 99 10 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1514 99 90 00 — — — інші
1515 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:
— олія з насіння льону та її фракції:
1515 11 00 00 — — олія сира
1515 19 — — інші:
1515 19 10 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1515 19 90 00 — — — інші
— олія з кукурудзи та її фракції:
1515 21 — — олія сира:
1515 21 10 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1515 21 90 00 — — — інша
1515 29 — — інші:
1515 29 10 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1515 29 90 00 — — — інші
1515 30 — олія рицинова та її фракції:
1515 30 10 00 — — для виробництва аміноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полімерних матеріалів
1515 30 90 00 — — інші
1515 50 — олія кунжутова та її фракції:
— — олія сира:
1515 50 11 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1515 50 19 00 — — — інша
— — інші:
1515 50 91 00 — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1515 50 99 00 — — — інші
1515 90 — інші:
1515 90 11 — — олія тунгова; олія джоджобова, ойтикова; віск з мирта та японський віск; їх фракції:
1515 90 11 10 — — — олія тунгова та її фракції
1515 90 11 90 — — — інші
— — олія з насіння тютюну та її фракції:
— — — олія сира:
1515 90 21 00 — — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1515 90 29 00 — — — — інша
— — — інші:
1515 90 31 00 — — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
1515 90 39 00 — — — — інші
— — інші олії та їх фракції:
— — — олії сирі:
1515 90 40 00 — — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
— — — — інші:
1515 90 51 00 — — — — — тверді, у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше
1515 90 59 00 — — — — — тверді, в іншій упаковці; рідкі
— — — інші:
1515 90 60 00 — — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
— — — — інші:
1515 90 91 00 — — — — — тверді, у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше
1515 90 99 00 — — — — — тверді, в іншій упаковці; рідкі
1516 Жири, масла і олії, тваринні або рослинні та їх фракції, частково або повністю гідрогенізовані, інтеретерифіковані, реетерифіковані або елаїдинізовані, рафіновані або нерафіновані, але не піддані подальшій обробці:
1516 10 — жири і масла тваринні та їх фракції:
1516 10 10 — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше:
1516 10 10 10 — — — з морських ссавців
1516 10 10 90 — — — інші
1516 10 90 — — інші:
1516 10 90 10 — — — з морських ссавців
1516 10 90 90 — — — інші
1516 20 — жири і олії рослинні та їх фракції:
1516 20 10 00 — — олія рицинова гідрогенізована (так званий «опаловий віск»)
— — інші:
1516 20 91 — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше:
1516 20 91 10 — — — — олія оливкова
1516 20 91 20 — — — — олія пальмова
— — — — олія пальмоядрова та її фракції, рафіновані, вибілені, дезодоровані:
1516 20 91 31 — — — — — олія пальмоядрова
1516 20 91 32 — — — — — олеїн пальмоядровий
1516 20 91 33 — — — — — стеарин пальмоядровий гідрогенізований
1516 20 91 90 — — — — інші
— — — інші:
1516 20 95 00 — — — — олії із свиріпи, ріпаку, льону, соняшнику, брасії, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування
— — — — інші:
1516 20 96 — — — — — олія арахісова, з бавовнику, сої або соняшнику; інша олія з вмістом жирних вільних кислот менш як 50 мас. %, за винятком олії пальмоядрової, з брасії, кокоса, ріпаку, свиріпи або копайба:
— — — — — — олія пальмова:
1516 20 96 11 — — — — — — — в упаковці масою нетто не більше як 20 кг
1516 20 96 15 — — — — — — — інша
1516 20 96 90 — — — — — — інші
1516 20 98 — — — — — інші:
— — — — — — олії та їх фракції, для виготовлення харчових продуктів:
1516 20 98 11 — — — — — — — олія пальмоядрова рафінована, вибілена, дезодорована
1516 20 98 12 — — — — — — — олеїн пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований
1516 20 98 13 — — — — — — — стеарин пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований
1516 20 98 19 — — — — — — — інші
— — — — — — інші:
1516 20 98 21 — — — — — — — олія пальмоядрова рафінована, вибілена, дезодорована для технічного та промислового використання
1516 20 98 22 — — — — — — — олеїн пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для технічного та промислового використання
1516 20 98 23 — — — — — — — стеарин пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для технічного та промислового використання
1516 20 98 90 — — — — — — — інші
1517 Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів, масел та олій або їх фракцій, крім харчових жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516:
1517 10 — маргарин, за винятком рідкого маргарину:
1517 10 10 00 — — з вмістом молочних жирів понад 10 мас. %, але не більш як 15 мас. %
1517 10 90 00 — — інший
1517 90 — інші:
1517 90 10 00 — — з вмістом молочних жирів понад 10 мас. %, але не більш як 15 мас. %
— — інші:
1517 90 91 00 — — — олії нелеткі, рідкі, змішані
1517 90 93 00 — — — харчові суміші або продукти, що використовуються для змащування форм
1517 90 99 — — — інші:
— — — — суміші олій для виробництва харчових продуктів:
1517 90 99 11 — — — — — для додання в тісто (шортенінги), замінники какао-масла, еквіваленти какао-масла, аналоги какао-масла
1517 90 99 19 — — — — — інші
— — — — інші:
1517 90 99 91 — — — — — для додання в тісто (шортенінги), замінники какао-масла, еквіваленти какао-масла, аналоги какао-масла для виробництва харчових продуктів
1517 90 99 99 — — — — — інші
1518 00 Жири, масла і олії тваринні або рослинні та їх фракції, варені, окислені, зневоднені, сульфуровані, окислені струменем повітря, полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, крім продуктів товарної позиції 1516; нехарчові суміші або продукти з тваринних або рослинних жирів, масел та олій або фракцій різних жирів, масел чи олій цієї групи, в іншому місці не зазначені:
1518 00 10 00 — ліноксин
— олія нелетка, рідка, змішана, для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування:
1518 00 31 00 — — сира
1518 00 39 00 — — інша
— інші:
1518 00 91 00 — — жири, масла і олії тваринні або рослинні та їх фракції, варені, окислені, зневоднені, сульфуровані, окислені струменем повітря, полімеризовані нагріванням у вакуумі або в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, за винятком включених до товарної позиції 1516
— — інші:
1518 00 95 00 — — — нехарчові суміші та продукти з тваринних і рослинних жирів, масел і олій та їх фракцій
1518 00 99 00 — — — інші
1520 00 00 00 Гліцерин сирий; гліцеринова вода та гліцериновий луг
1521 Воски рослинні (крім тригліцеридів), віск бджолиний, воски інших комах і спермацет, рафіновані чи нерафіновані або забарвлені чи незабарвлені:
1521 10 00 00 — воски рослинні
1521 90 — інші:
1521 90 10 00 — — спермацет, рафінований чи нерафінований або забарвлений чи незабарвлений
— — віск бджолиний або воски інших комах, рафіновані чи нерафіновані, забарвлені чи незабарвлені:
1521 90 91 00 — — — неочищений
1521 90 99 00 — — — інший
1522 00 Дегра; залишки після обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:
1522 00 10 00 — дегра
— залишки після обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:
— — що містять олію з властивостями оливкової олії:
1522 00 31 00 — — — соапсток
1522 00 39 00 — — — інші
— — інші:
1522 00 91 00 — — — олійний фуз або жирові залишки, соапсток
1522 00 99 00 — — — інші

 

 

 

 

 

Цитата
Истинное призвание каждого состоит только в одном – прийти к самому себе, найти собственную, а не любимую судьбу и отдаться ей внутренне, безраздельно и непоколебимо
Герман Гессе
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архивы