Группа 23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных

Група 23
Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин

Код

Назва

2301 Борошно, крупи та гранули з м’яса або м’ясних субпродуктів, риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних, непридатні для споживання; шкварки:
2301 10 00 00 — борошно, крупи та гранули з м’яса або м’ясних субпродуктів; шкварки
2301 20 00 00 — борошно, крупи та гранули з риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних
2302 Висівки, кормове борошно та інші відходи та залишки від просіювання, помелу або інших способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульовані чи негранульовані:
2302 10 — кукурудзяні:
2302 10 10 00 — — з вмістом крохмалю не більш як 35 мас. %
2302 10 90 00 — — інші
2302 30 — пшеничні:
2302 30 10 00 — — з вмістом крохмалю не більш як 28 мас. % і в яких частка продукту, що пройшов крізь сито з діаметром вічка0,2 мм, не перевищує 10 мас. % або в яких частка продукту, що пройшов крізь це ж сито, має зольність у перерахунку на суху речовину 1,5 мас. % чи більше
2302 30 90 00 — — інші
2302 40 — інших зернових:
— — рисові:
2302 40 02 00 — — — з вмістом крохмалю не більш як 35 мас. %
2302 40 08 00 — — — інші
— — інші:
2302 40 10 00 — — — з вмістом крохмалю не більш як 28 мас. % і в яких частка продукту, що пройшов крізь сито з діаметром вічка0,2 мм, не перевищує 10 мас. % або в яких частка продукту, що пройшов крізь це ж сито, має зольність у перерахунку на суху речовину 1,5 мас. % чи більше
2302 40 90 00 — — — інші
2302 50 00 00 — бобових
2303 Відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогічні відходи і залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та інші відходи і залишки від виробництва цукру, барда та інші відходи і залишки від пивоваріння та винокуріння, гранульовані або негранульовані:
2303 10 — відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогічні відходи і залишки:
— — відходи і залишки від виробництва крохмалю з кукурудзи (за винятком концентрованих вод для замочування) з вмістом білка в перерахунку на суху речовину:
2303 10 11 00 — — — понад 40 мас. %
2303 10 19 00 — — — не більш як 40 мас. %
2303 10 90 00 — — інші
2303 20 — буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та інші відходи і залишки від виробництва цукру:
2303 20 10 00 — — буряковий жом
2303 20 90 00 — — інші
2303 30 00 00 — барда та інші відходи і залишки від пивоваріння та винокуріння
2304 00 00 00 Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані
2305 00 00 00 Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення арахісової олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані
2306 Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій, за винятком відходів товарної позиції 2304 або 2305, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані:
2306 10 00 00 — з насіння бавовнику
2306 20 00 00 — з насіння льону
2306 30 00 00 — з насіння соняшнику
— з насіння свиріпи або ріпаку:
2306 41 00 00 — — з насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти
2306 49 00 00 — — інші
2306 50 00 00 — з кокосових горіхів або копри
2306 60 00 00 — з навколоплідника або ядра горіха олійної пальми
2306 90 — інші:
2306 90 05 00 — — із зародків зерен кукурудзи
— — інші:
— — — макуха та інші залишки, одержані під час добування оливкової олії:
2306 90 11 00 — — — — з вмістом 3 мас. % або менше оливкової олії
2306 90 19 00 — — — — з вмістом понад 3 мас. % оливкової олії
2306 90 90 00 — — — інші
2307 00 Винний осад; винний камінь:
— винний осад:
2307 00 11 00 — — із загальною концентрацією спирту — не більш як 7,9 мас. %, з вмістом сухої речовини не менш як 25 мас. %
2307 00 19 00 — — інші
2307 00 90 00 — винний камінь
2308 00 Продукти рослинного походження та рослинні відходи, рослинні залишки і побічні продукти, негранульовані або гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені:
— виноградні вичавки:
2308 00 11 00 — — із загальною концентрацією спирту — не більш як 4,3 мас. %, з вмістом сухої речовини не менш як 40 мас. %
2308 00 19 00 — — інші
2308 00 40 00 — жолуді та кінські каштани; вичавки з яблук і вичавки з інших плодів, крім виноградних
2308 00 90 00 — інші
2309 Продукти, що використовуються для годівлі тварин:
2309 10 — корм для собак або котів, розфасований для роздрібної торгівлі:
— — з вмістом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, який включено до товарних підкатегорій 1702 30 51 00 — 1702 30 99 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 і 2106 90 55 00, або молочні продукти:
— — — з вмістом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину:
— — — — без вмісту крохмалю або з вмістом 10 мас. % або менше крохмалю:
2309 10 11 00 — — — — — без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас. % цих продуктів
2309 10 13 00 — — — — — з вмістом 10 мас. % або більше, але менш як 50 мас. % молочних продуктів
2309 10 15 00 — — — — — з вмістом 50 мас. % або більше, але менш як 75 мас. % молочних продуктів
2309 10 19 00 — — — — — з вмістом 75 мас. % або більше молочних продуктів
— — — — з вмістом понад 10 мас. %, але не більш як 30 мас. % крохмалю:
2309 10 31 00 — — — — — без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас. % цих продуктів
2309 10 33 00 — — — — — з вмістом 10 мас. % або більше, але менш як 50 мас. % молочних продуктів
2309 10 39 00 — — — — — з вмістом 50 мас. % або більше молочних продуктів
— — — — з вмістом понад 30 мас. % крохмалю:
2309 10 51 00 — — — — — без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас. % цих продуктів
2309 10 53 00 — — — — — з вмістом 10 мас. % або більше, але менш як 50 мас. % молочних продуктів
2309 10 59 00 — — — — — з вмістом 50 мас. % або більше молочних продуктів
2309 10 70 00 — — — без вмісту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмістом молочних продуктів
2309 10 90 00 — — інші
2309 90 — інші:
2309 90 10 00 — — розчинні рибні продукти або продукти з морських ссавців
2309 90 20 00 — — продукти, зазначені в додатковій примітці 5 до цієї групи
— — інші, включаючи попередні суміші (премікси):
— — — з вмістом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, що включені до товарних підкатегорій 1702 30 51 00 — 1702 30 99 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 і 2106 90 55 00, або молочні продукти:
— — — — з вмістом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину:
— — — — — без вмісту крохмалю або з вмістом 10 мас. % або менше:
2309 90 31 00 — — — — — — без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас. % цих продуктів
2309 90 33 00 — — — — — — з вмістом 10 мас. % або більше, але менш як 50 мас. % молочних продуктів
2309 90 35 00 — — — — — — з вмістом 50 мас. % або більше, але менш як 75 мас. % молочних продуктів
2309 90 39 00 — — — — — — з вмістом 75 мас. % або більше молочних продуктів
— — — — — з вмістом понад 10 мас. %, але не більш як 30 мас. % крохмалю:
2309 90 41 00 — — — — — — без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас. % цих продуктів
2309 90 43 00 — — — — — — з вмістом 10 мас. % або більше, але менш як 50 мас. % молочних продуктів
2309 90 49 00 — — — — — — з вмістом 50 мас. % або більше молочних продуктів
— — — — — з вмістом понад 30 мас. % крохмалю:
2309 90 51 00 — — — — — — без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас. % цих продуктів
2309 90 53 00 — — — — — — з вмістом 10 мас. % або більше, але менш як 50 мас. % молочних продуктів
2309 90 59 00 — — — — — — з вмістом 50 мас. % або більше молочних продуктів
2309 90 70 00 — — — — без вмісту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмістом молочних продуктів
— — — інші:
2309 90 91 00 — — — — буряковий жом з добавкою меляси
— — — — інші:
2309 90 95 00 — — — — — з вмістом 49 мас. % або більше хлориду холіну на органічній або неорганічній основі
2309 90 99 — — — — — інші:
2309 90 99 10 — — — — — — попередні суміші (премікси)
2309 90 99 90 — — — — — — інші

 

Цитата
Жизнь чаще похожа на роман, чем наши романы - на жизнь.
Жорж Санд
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архивы