Группа 32 Екстракты дубильные или краска; танины и их производная, красители, пигменты и другие покрасочные материалы, краска и лаки; замазка и другая мастика; чернила,тушь

Група 32
Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш

Код

Назва

3201 Екстракти дубильні рослинного походження; таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші похідні:
3201 10 00 00 — екстракт квебрахо
3201 20 00 00 — екстракт австралійської акації
3201 90 — інші:
3201 90 20 00 — — екстракт сумаха, екстракт валлонія (із чашечок жолудів деяких видів дуба), екстракт дуба або каштана
3201 90 90 00 — — інші
3202 Синтетичні органічні дубильні речовини; неорганічні дубильні речовини; дубильні препарати із вмістом або без вмісту природних дубильних речовин; ферментні препарати для обробки матеріалу перед дубленням:
3202 10 00 00 — синтетичні органічні дубильні речовини
3202 90 00 00 — інші
3203 00 Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвні екстракти, за винятком тваринного вугілля) визначеного або не визначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені з барвників рослинного або тваринного походження:
3203 00 10 00 — барвники рослинного походження та препарати на їх основі
3203 00 90 00 — барвники тваринного походження та препарати на їх основі
3204 Органічні синтетичні барвники визначеного або не визначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або не визначеного хімічного складу:
— органічні, синтетичні барвники та препарати, виготовлені на основі барвників, зазначених у примітці 3
до цієї групи:
3204 11 00 00 — — барвники дисперсні та препарати, виготовлені на основі цих барвників
3204 12 00 — — кислотні барвники, попередньо металізовані або неметалізовані, та препарати, виготовлені на основі цих барвників; барвники протравлювальні та препарати, виготовлені на основі цих барвників:
3204 12 00 10 — — — фуксин кислотний Ф
3204 12 00 90 — — — інші
3204 13 00 00 — — основні барвники та препарати, виготовлені на основі цих барвників
3204 14 00 00 — — прямі барвники та препарати, виготовлені на основі цих барвників
3204 15 00 00 — — кубові барвники (включаючи ті, що використовуються як пігменти) та препарати, виготовлені на основі цих барвників
3204 16 00 00 — — реактивні барвники (хімічно активні) та препарати, виготовлені на основі цих барвників
3204 17 00 00 — — пігменти та препарати, виготовлені на їх основі
3204 19 00 00 — — інші, включаючи суміші кількох барвників товарних підпозицій 3204 11 — 3204 19
3204 20 00 00 — синтетичні органічні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати
3204 90 00 00 — інші
3205 00 00 00 Лаки кольорові; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі цих лаків
3206 Інші барвникові матеріали; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, що відрізняються від матеріалів товарних позицій 3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти видів, які використовують як люмінофори, з визначеним або не визначеним хімічним складом:
— пігменти та препарати, виготовлені на основі діоксиду титану:
3206 11 00 — — із вмістом не менш як 80 мас. % діоксиду титану у перерахунку на суху речовину:
3206 11 00 10 — — — із вмістом не менш як 80 мас. %, але не більш як
93 мас. % діоксиду титану у перерахунку на суху речовину
3206 11 00 90 — — — інші
3206 19 00 00 — — інші
3206 20 00 00 — пігменти та препарати, виготовлені на основі сполук хрому
— інші барвники та інші препарати:
3206 41 00 00 — — ультрамарин та препарати на його основі
3206 42 00 00 — — літопон та інші пігменти та препарати, виготовлені на основі сульфіду цинку
3206 49 — — інші:
3206 49 10 00 — — — магнетит
3206 49 30 00 — — — пігменти та препарати, виготовлені на основі сполук кадмію
3206 49 80 — — — інші:
3206 49 80 10 — — — — пігменти та препарати, виготовлені з гексаціанофератів (фероціанідів або фериціанідів)
3206 49 80 90 — — — — інші
3206 50 00 00 — неорганічні продукти видів, які використовують як люмінофори
3207 Готові пігменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники, склоподібні емалі та глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати видів, які використовують для виробництва кераміки, емалевих та скляних виробів;
склоподібна фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул або пластівців:
3207 10 00 00 — готові пігменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники і аналогічні препарати
3207 20 — емалі і глазурі склоподібні, ангоби та аналогічні препарати:
3207 20 10 00 — — ангоби (шлікери)
3207 20 90 — — інші:
3207 20 90 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3207 20 90 90 — — — інші
3207 30 00 00 — рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати
3207 40 — склоподібна фрита та інші види скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:
3207 40 10 00 — — різновид скла, відомий як «емальоване» скло
3207 40 20 00 — — скло у вигляді пластівців завдовжки0,1 ммабо більше, але не більш як3,5 ммі завтовшки 2 мкм або більше, але не більш як 5 мкм
3207 40 30 00 — — скло у вигляді порошку або гранул із вмістом 99 мас. % або більше діоксиду кремнію
3207 40 80 00 — — інші
3208 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у
примітці 4 до цієї групи:
3208 10 — на основі складних поліефірів:
3208 10 10 — — розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи:
3208 10 10 10 — — — лаки (емаль-лаки) поліефірні, поліефірімідні електротехнічні для емаль-проводів
— — — інші:
3208 10 10 91 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3208 10 10 98 — — — — інші
3208 10 90 — — інші:
3208 10 90 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3208 10 90 90 — — — інші
3208 20 — на основі акрилових або вінілових полімерів:
3208 20 10 — — розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи:
3208 20 10 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3208 20 10 90 — — — інші
3208 20 90 — — інші:
3208 20 90 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3208 20 90 90 — — — інші
3208 90 — інші:
— — розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи:
3208 90 11 00 — — — поліуретан на основі 2,2′-(трет-бутиліміно) діетанолу та 4,4′-метилен-дициклогексил діізоціанату у вигляді розчину
в N,N-диметилацетаміді із вмістом 48 мас. % або більше полімеру
3208 90 13 00 — — — співполімер
п-крезолу та дивінілбензолу у вигляді розчину в N,N-диметилацетаміді із вмістом 48 мас. % або більше полімеру
3208 90 19 — — — інші:
3208 90 19 10 — — — — лаки (емаль-лаки) поліуретанові, поліамідні, поліамідімідні електротехнічні для емаль-проводів
— — — — інші:
3208 90 19 91 — — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3208 90 19 98 — — — — — інші
— — інші:
3208 90 91 — — — на основі синтетичних полімерів:
3208 90 91 10 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3208 90 91 90 — — — — інші
3208 90 99 00 — — — на основі хімічно модифікованих природних полімерів
3209 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі:
3209 10 00 00 — на основі акрилових або вінілових полімерів
3209 90 00 — інші:
3209 90 00 10 — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3209 90 00 90 — — інші
3210 00 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клейові фарби); готові водні пігменти, які використовують для остаточної обробки шкіри:
3210 00 10 — олійні фарби та лаки (включаючи емалі та політури):
3210 00 10 10 — — фарби, емалі
3210 00 10 90 — — інші
3210 00 90 00 — інші
3211 00 00 Готові сикативи:
3211 00 00 10 — без вмісту свинцю або його сполук
3211 00 00 90 — інші
3212 Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), дисперговані у неводних середовищах, у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; фарбувальні матеріали та інші барвники, розфасовані у форми або упаковки для роздрібної торгівлі:
3212 10 — фольга для тиснення:
3212 10 10 00 — — з основою з недорогоцінного металу
3212 10 90 00 — — інші
3212 90 — інші:
— — пігменти (включаючи металеві порошки та пластівці), дисперговані у неводному середовищі у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі):
3212 90 31 00 — — — на основі алюмінієвого порошку
3212 90 38 00 — — — інші
3212 90 90 00 — — барвники та інші пігменти, розфасовані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі
3213 Фарби художні всіх видів (для живопису, навчання, оформлення вивісок, модифіковані тональні фарби, фарби для дозвілля тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, пляшках, лотках тощо:
3213 10 00 00 — фарби, подані у наборах
3213 90 00 00 — інші
3214 Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо:
3214 10 — замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення); інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:
3214 10 10 — — замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики:
3214 10 10 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3214 10 10 90 — — — інші
3214 10 90 — — шпаклівки для малярних робіт:
3214 10 90 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3214 10 90 90 — — — інші
3214 90 00 — інші:
3214 90 00 10 — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
3214 90 00 90 — — інші
3215 Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та інші чорнило і туш, концентровані або неконцентровані, у твердому стані або ні:
— фарба друкарська:
3215 11 00 00 — — чорна
3215 19 00 00 — — інша
3215 90 — інші:
3215 90 10 00 — — чорнило та туш для писання, малювання або креслення
3215 90 80 00 — — інші
Цитата
Истинное призвание каждого состоит только в одном – прийти к самому себе, найти собственную, а не любимую судьбу и отдаться ей внутренне, безраздельно и непоколебимо
Герман Гессе
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архивы