Группа 40 Каучук, резина и изделия из их

Група 40
Каучук, гума та вироби з них

Код

Назва

4001 Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природні смоли у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок:
4001 10 00 00 — каучуковий латекс натуральний, підвулканізований або непідвулканізований
— каучук натуральний в інших формах:
4001 21 00 00 — — смокед-шитс (марка каучуку натурального)
4001 22 00 00 — — каучук натуральний, технічно специфікований (TSNR)
4001 29 00 00 — — інший
4001 30 00 00 — балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природні смоли
4002 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій або масел, у первинних формах або у формі пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з одним з продуктів цієї товарної позиції у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок:
— каучук стирол-бутадієновий (SBR); карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR):
4002 11 00 00 — — латекс
4002 19 — — інший:
4002 19 10 00 — — — каучук стирол-бутадієновий, одержаний емульсійною полімеризацією (E-SBR), у вигляді тюків, паків або пачок
4002 19 20 00 — — — стирол-бутадієн-стироловий блок-співмономер, одержаний полімеризацією в розчині (SBS, термопластичний еластомер), у вигляді гранул, крихти або порошку
4002 19 30 00 — — — стирол-бутадієновий каучук, одержаний полімеризацією в розчині (S-SBR), у вигляді тюків, паків або пачок
4002 19 90 00 — — — інші
4002 20 00 00 — каучук бутадієновий (BR)
— каучук ізобутилен-ізопреновий (бутилкаучук) (ІІR); каучук галоген-ізобутилен-ізопреновий (CIIR або BIIR):
4002 31 00 00 — — каучук ізобутилен-ізопреновий (бутилкаучук) (IIR)
4002 39 00 00 — — інший
— каучук хлоропреновий (хлорбутадієновий) (CR):
4002 41 00 00 — — латекс
4002 49 00 00 — — інший
— каучук акрилонітрил-бутадієновий (NBR):
4002 51 00 00 — — латекс
4002 59 00 00 — — інший
4002 60 00 00 — каучук ізопреновий (IR)
4002 70 00 00 — каучук етиленпропілендієновий неспряжений (EPDM)
4002 80 00 00 — суміші речовин товарної позиції 4001 з речовинами цієї товарної позиції
— інший:
4002 91 00 00 — — латекс
4002 99 — — інші:
4002 99 10 00 — — — продукти, модифіковані включенням пластмас
4002 99 90 00 — — — інші
4003 00 00 00 Каучук регенерований у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок
4004 00 00 00 Відходи, уламки та скрап каучуку або гуми (крім твердої гуми), порошки і гранули, одержані з каучуку або гуми
4005 Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок:
4005 10 00 — гумова суміш з доданням сажі (технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:
4005 10 00 10 — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів
4005 10 00 90 — — інша
4005 20 00 00 — розчини; інші дисперсії, крім зазначених у товарній підпозиції 4005 10
— інші:
4005 91 00 — — пластини, листи, смужки або стрічки:
4005 91 00 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
4005 91 00 90 — — — інші
4005 99 00 00 — — інші
4006 Інші форми (наприклад прутки, трубки, профілі фасонні) та вироби (наприклад, диски та кільця) з невулканізованої гуми:
4006 10 00 00 — протекторні заготівки для відновлення гумових шин
4006 90 00 — інші:
4006 90 00 10 — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
4006 90 00 90 — — інші
4007 00 00 00 Нитки і корд з вулканізованої гуми
4008 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми:
— з пористої гуми:
4008 11 00 00 — — пластини, листи і смужки або стрічки
4008 19 00 00 — — інші
— з непористої гуми:
4008 21 — — пластини, листи і смужки або стрічки:
4008 21 10 00 — — — покриття для підлоги і мати
4008 21 90 00 — — — інші
4008 29 00 — — інші:
4008 29 00 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
4008 29 00 30 — — — фасонні профілі, нарізані за розміром, для цивільної авіації
4008 29 00 90 — — — інші
4009 Труби, шланги і рукава з вулканізованої гуми, крім твердої гуми, з фітингами або без фітингів (наприклад, патрубками, колінами, з’єднаннями):
— неармовані або некомбіновані іншим способом з іншими матеріалами:
4009 11 00 00 — — без фітингів
4009 12 00 00 — — з фітингами
— армовані або комбіновані інакше тільки з металом:
4009 21 00 00 — — без фітингів
4009 22 00 00 — — з фітингами
— армовані або комбіновані інакше тільки з текстильними матеріалами:
4009 31 00 00 — — без фітингів
4009 32 00 00 — — з фітингами
— армовані або комбіновані інакше з іншими матеріалами:
4009 41 00 00 — — без фітингів
4009 42 00 00 — — з фітингами
4010 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або бельтинг з вулканізованої гуми:
— конвеєрні стрічки або бельтинг:
4010 11 00 00 — — армовані тільки металом
4010 12 00 00 — — армовані тільки текстильними матеріалами
4010 19 00 00 — — інші
— привідні паси або бельтинг:
4010 31 00 00 — — паси привідні із з’єднаними кінцями (нескінченні) трапецієподібного поперечного перетину (V-видні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як60 см, але не більш як 180 см
4010 32 00 00 — — паси привідні із з’єднаними кінцями трапецієподібного поперечного перетину (V-видні паси), крім ребристих, з довжиною зовнішнього кола більш як60 см, але не більш як 180 см
4010 33 00 00 — — паси привідні із з’єднаними кінцями трапецієподібного поперечного перетину (V-видні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як180 см, але не більш як 240 см
4010 34 00 00 — — паси привідні із з’єднаними кінцями трапецієподібного поперечного перетину (V-видні паси), крім ребристих, з довжиною зовнішнього кола більш як180 см, але не більш як 240 см
4010 35 00 00 — — паси привідні синхронні (зубчасті) з довжиною зовнішнього кола більш як60 см, але не більш як 150 см
4010 36 00 00 — — паси привідні синхронні (зубчасті) із з’єднаними кінцями з довжиною зовнішнього кола більш як150 см, але не більш як 198 см
4010 39 00 00 — — інші
4011 Шини та покришки пневматичні гумові нові:
4011 10 00 — для легкових автомобілів (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі):
4011 10 00 10 — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
4011 10 00 90 — — інші
4011 20 — для автобусів і вантажних автомобілів:
4011 20 10 00 — — з індексом навантаження не більш як 121
4011 20 90 00 — — з індексом навантаження більш як 121
4011 30 00 — для літальних апаратів:
4011 30 00 30 — — для цивільної авіації
4011 30 00 90 — — інші
4011 40 — для мотоциклів:
4011 40 20 00 — — з посадочним діаметром ободів не більш як 33 см
4011 40 80 00 — — інші
4011 50 00 00 — для велосипедів
— інші з протектором типу «ялинка» або з подібними малюнками протектора:
4011 61 00 00 — — для використання на сільськогосподарських або лісогосподарських транспортних засобах і машинах
4011 62 00 00 — — для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах і машинах, що мають посадочний діаметр обода не більш як 61 см
4011 63 00 00 — — для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах і машинах, що мають посадочний діаметр обода більш як 61 см
4011 69 00 00 — — інші
— інші:
4011 92 00 00 — — для використання на сільськогосподарських або лісогосподарських транспортних засобах і машинах
4011 93 00 00 — — для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах і машинах, що мають посадочний діаметр обода не більш як 61 см
4011 94 00 00 — — для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах і машинах, що мають посадочний діаметр обода більш як 61 см
4011 99 00 00 — — інші
4012 Шини та покришки пневматичні гумові, відновлені або ті, що використовувалися; масивні шини (литі шини) або еластик-шини (подушкові шини), шинні протектори, ободові стрічки, гумові:
— шини та покришки відновлені:
4012 11 00 00 — — для легкових автомобілів (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі)
4012 12 00 00 — — для автобусів або вантажних автомобілів
4012 13 00 — — для літальних апаратів:
4012 13 00 30 — — — для цивільної авіації
4012 13 00 90 — — — інші
4012 19 00 00 — — інші
4012 20 00 — пневматичні шини та покришки, що використовувались:
4012 20 00 30 — — для цивільної авіації
4012 20 00 90 — — інші
4012 90 — інші:
4012 90 20 00 — — масивні шини (литі шини) або еластик-шини (подушкові шини)
4012 90 30 00 — — протектори для шин та покришок
4012 90 90 00 — — стрічки для ободів
4013 Камери гумові:
4013 10 — для легкових автомобілів (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі), автобусів або вантажних автомобілів:
4013 10 10 00 — — для легкових автомобілів (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі)
4013 10 90 00 — — для автобусів і вантажних автомобілів
4013 20 00 00 — для велосипедів
4013 90 00 00 — інші
4014 Вироби гігієнічні або фармацевтичні (включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми або без них:
4014 10 00 00 — оболонкові контрацептиви
4014 90 — інші:
4014 90 10 00 — — різні типи сосок та аналогічні вироби для дітей
4014 90 90 00 — — інші
4015 Одяг та додаткові речі (включаючи рукавички) з незатверділої вулканізованої гуми будь-якого призначення:
— рукавиці, рукавички та мітенки:
4015 11 00 00 — — хірургічні
4015 19 — — інші:
4015 19 10 00 — — — рукавиці господарські
4015 19 90 00 — — — інші
4015 90 00 00 — інші
4016 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої:
4016 10 00 — з пористої гуми:
4016 10 00 10 — — для промислового складання моторних транспортних засобів
4016 10 00 30 — — для цивільної авіації
4016 10 00 90 — — інші
— інші:
4016 91 00 00 — — покриття для підлоги та килимки
4016 92 00 00 — — гумки (канцелярські)
4016 93 00 — — прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, тощо:
4016 93 00 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
4016 93 00 30 — — — для цивільної авіації
4016 93 00 90 — — — інші
4016 94 00 00 — — амортизатори для причалювання човнів, надувні або ненадувні
4016 95 00 00 — — інші надувні вироби
4016 99 — — інші:
4016 99 20 00 — — — розширювальні втулки, муфти (expander sleeves)
— — — інші:
— — — — для автомобілів товарних позицій 8701-8705:
4016 99 52 — — — — — частини гумометалеві (металовмісних гум):
4016 99 52 10 — — — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
4016 99 52 90 — — — — — — інші
4016 99 58 — — — — — інші:
4016 99 58 10 — — — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
4016 99 58 90 — — — — — — інші
— — — — інші:
4016 99 91 00 — — — — — частини гумометалеві (металовмісних гум)
4016 99 99 — — — — — інші:
4016 99 99 10 — — — — — — для цивільної авіації
4016 99 99 90 — — — — — — інші
4017 00 Гума тверда (наприклад ебоніт) у будь-яких формах, включаючи відходи, скрап та уламки; вироби з твердої гуми:
4017 00 10 00 — гума тверда (наприклад ебоніт) у будь-яких формах, включаючи відходи, скрап та уламки
4017 00 90 00 — інші
Цитата
Истинное призвание каждого состоит только в одном – прийти к самому себе, найти собственную, а не любимую судьбу и отдаться ей внутренне, безраздельно и непоколебимо
Герман Гессе
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архивы