Раздел VIII Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный и искусственный мех и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные вещи, сумки и аналогичные товары; изделия из кишок животных (кроме кетгута из натурального шелка). Группа 41 Необработанные шкуры (кроме натурального и искусственного меха) и выделанная кожа

Розділ VIII
ШКУРИ НЕОБРОБЛЕНІ, ШКІРА ВИЧИНЕНА, НАТУРАЛЬНЕ ТА ШТУЧНЕ ХУТРО ТА ВИРОБИ З НИХ; ШОРНО-СІДЕЛЬНІ ВИРОБИ ТА УПРЯЖ; ДОРОЖНІ РЕЧІ, СУМКИ ТА АНАЛОГІЧНІ ТОВАРИ; ВИРОБИ З КИШОК ТВАРИН (КРІМ КЕТГУТУ З НАТУРАЛЬНОГО ШОВКУ)

Група 41
Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) і шкіра вичинена

Код

Назва

4101 Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок:
4101 20 — шкури цілі, кожна масою не більш як8 кгу прісносухому,10 кгу сухосолоному або16 кгу свіжому, мокросолоному або іншому консервованому вигляді:
4101 20 10 00 — — свіжі
4101 20 30 00 — — мокросолоні
4101 20 50 00 — — прісносухі або сухосолоні
4101 20 90 00 — — інші
4101 50 — цілі шкури масою більш як 16 кг:
4101 50 10 00 — — свіжі
4101 50 30 00 — — мокросолоні
4101 50 50 00 — — прісносухі або сухосолоні
4101 50 90 00 — — інші
4101 90 00 00 — інші, включаючи чапраки, напівчапраки та поли
4102 Шкури необроблені овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 (c) до цієї групи:
4102 10 — з вовняним покривом:
4102 10 10 00 — — ягнят
4102 10 90 00 — — інші
— без вовняного покриву:
4102 21 00 00 — — пікельовані
4102 29 00 00 — — інші
4103 Інші шкури необроблені (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1 (b) або 1 (c) до цієї групи:
4103 20 00 00 — рептилій
4103 30 00 00 — свиней
4103 90 — інші:
4103 90 10 00 — — кіз або козенят
4103 90 90 00 — — інші
4104 Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки:
— у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат):
4104 11 — — нешліфовані лицеві неспилки, лицеві спилки:
4104 11 10 00 — — — шкіра із цілих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів)
— — — інші:
— — — — великої рогатої худоби (включаючи буйволів):
4104 11 51 00 — — — — — шкіра з цілих шкур, площа поверхні якої більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів)
4104 11 59 00 — — — — — інші
4104 11 90 00 — — — — інші
4104 19 — — інші:
4104 19 10 00 — — — шкіра із цілих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів)
— — — інші:
— — — — великої рогатої худоби (включаючи буйволів):
4104 19 51 00 — — — — — шкіра із цілих шкур, площа поверхні якої більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів)
4104 19 59 00 — — — — — інші
4104 19 90 00 — — — — інші
— у сухому стані (краст):
4104 41 — — нешліфовані лицеві неспилки; лицеві спилки:
— — — шкіра із цілих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів):
4104 41 11 00 — — — — шкіра із цілих шкур телят індійського зебу, без голови і ніг, або з головою і ногами, масою нетто кожна не більш як4,5 кг, дублена рослинними речовинами без подальшої обробки або оброблена певним чином, але явно не придатна для безпосереднього використання для виробництва виробів із шкіри
4104 41 19 00 — — — — інші
— — — інші:
— — — — великої рогатої худоби (включаючи буйволів):
4104 41 51 00 — — — — — шкіра із цілих шкур, площа поверхні якої більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів)
4104 41 59 00 — — — — — інші
4104 41 90 00 — — — — інші
4104 49 — — інші:
— — — шкіра із цілих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів):
4104 49 11 00 — — — — шкіра із цілих шкур телят індійського зебу, без голови і ніг, або з головою і ногами, масою нетто кожна не більш як4,5 кг, дублена рослинними речовинами без подальшої обробки або оброблена певним чином, але явно не придатна для безпосереднього використання для виробництва виробів із шкіри
4104 49 19 00 — — — — інші
— — — інші:
— — — — великої рогатої худоби (включаючи буйволів):
4104 49 51 00 — — — — — шкіра із цілих шкур, площа поверхні якої більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів)
4104 49 59 00 — — — — — інші
4104 49 90 00 — — — — інші
4105 Дублена (чинена) шкіра або шкіряний краст із шкур овець чи шкурок ягнят, без вовняного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки:
4105 10 — у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат):
4105 10 10 00 — — неспилок
4105 10 90 00 — — спилок
4105 30 — у сухому стані (краст):
4105 30 10 00 — — із шкур індійських грубововняних овець, рослинного дублення, підданих або не підданих певній обробці, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробів із шкіри
— — інші:
4105 30 91 00 — — — неспилок
4105 30 99 00 — — — спилок
4106 Дублена (чинена) шкіра або шкіряний краст із шкур інших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки:
— кіз або козенят:
4106 21 — — у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат):
4106 21 10 00 — — — неспилок
4106 21 90 00 — — — спилок
4106 22 — — у сухому стані (краст):
4106 22 10 00 — — — із шкіри індійської кози або козеняти, рослинного дублення, підданих або не підданих певній обробці, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробів із шкіри
4106 22 90 00 — — — інші
— свиней:
4106 31 — — у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат):
4106 31 10 00 — — — неспилок
4106 31 90 00 — — — спилок
4106 32 — — у сухому стані (краст):
4106 32 10 00 — — — неспилок
4106 32 90 00 — — — спилок
4106 40 — рептилій:
4106 40 10 00 — — попереднього рослинного дублення
4106 40 90 00 — — інші
— інші:
4106 91 00 00 — — у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат)
4106 92 00 00 — — у сухому стані (краст)
4107 Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, включаючи шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114:
— цілі шкури:
4107 11 — — нешліфовані лицьові неспилки:
— — — шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів):
4107 11 11 00 — — — — опойок бокс
4107 11 19 00 — — — — інша
4107 11 90 00 — — — інші
4107 12 — — лицьові спилки:
— — — шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів):
4107 12 11 00 — — — — опойок бокс
4107 12 19 00 — — — — інша
— — — інші:
4107 12 91 00 — — — — шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів)
4107 12 99 00 — — — — шкіра із шкур родини конячих
4107 19 — — інші:
4107 19 10 00 — — — шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів)
4107 19 90 00 — — — інші
— інша, включаючи напівшкіру:
4107 91 — — нешліфований лицьовий неспилок:
4107 91 10 00 — — — підошовна
4107 91 90 00 — — — інша
4107 92 — — лицьовий спилок:
4107 92 10 00 — — — шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів)
4107 92 90 00 — — — шкіра із шкур родини конячих
4107 99 — — інша:
4107 99 10 00 — — — шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів)
4107 99 90 00 — — — шкіра із шкур родини конячих
4112 00 00 00 Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, в тому числі вичинена під пергамент, із шкур овець або шкурок ягнят, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114
4113 Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, в тому числі вичинена під пергамент, із шкур інших тварин, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114:
4113 10 00 00 — кіз або козенят
4113 20 00 00 — свиней
4113 30 00 00 — рептилій
4113 90 00 00 — інша
4114 Замша (включаючи комбіновану замшу); шкіра лакова та шкіра лакова багатошарова (ламінована); шкіра металізована:
4114 10 — замша (включаючи замшу комбіновану):
4114 10 10 00 — — із шкур овець та шкурок ягнят
4114 10 90 00 — — із шкур інших тварин
4114 20 00 00 — шкіра лакова та шкіра лакова багатошарова (ламінована); шкіра металізована
4115 Шкіра композиційна на основі натуральної шкіри або шкіряних волокон, у вигляді пластин, листів або стрічок, у рулонах або не в рулонах; обрізки та інші відходи натуральної шкіри або композиційної шкіри, не придатні для виробництва шкіряних виробів; шкіряний пил, порошок та борошно:
4115 10 00 00 — шкіра композиційна на основі натуральної шкіри або шкіряних волокон, у вигляді пластин, листів або стрічок, у рулонах або не в рулонах
4115 20 00 00 — обрізки та інші відходи натуральної шкіри або композиційної шкіри, не придатні для виробництва шкіряних виробів; шкіряний пил, порошок і борошно
Цитата
Человеческая жизнь похожа на коробку спичек: обращаться с ней серьезно - смешно. Обращаться несерьезно - опасно.
Рюноскэ Акутагава
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архивы