Раздел IX Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из соломы, альфы и прочих материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные изделия Группа 44 Древесина и изделия из древесины; древесный уголь

Розділ IX
ДЕРЕВИНА І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ; ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ; КОРОК ТА ВИРОБИ З НЬОГО; ВИРОБИ ІЗ СОЛОМИ, АЛЬФИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ; КОШИКОВІ ТА ІНШІ ПЛЕТЕНІ ВИРОБИ

Група 44
Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля

Код

Назва

4401 Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді колод, полін, брикетів, гранул тощо:
4401 10 00 00 — деревина паливна у вигляді колод, полін, сучків, хмизу, гілок тощо
— тріска або стружка деревна:
4401 21 00 00 — — хвойних порід
4401 22 00 00 — — листяних порід
4401 30 — тирса, відходи та скрап деревини, агломеровані або неагломеровані, у вигляді колод, полін, брикетів, гранул тощо:
4401 30 10 00 — — тирса
4401 30 90 00 — — інші
4402 Вугілля деревне (включаючи вугілля з шкаралупи або з горіхів), агломероване або неагломероване:
4402 10 00 00 — з бамбука
4402 90 00 00 — інше
4403 Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані:
4403 10 00 00 — оброблені фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами
4403 20 — інші з хвойних порід:
— — ялини виду Pisea abies Karst або ялиці (Abies alba Mill.):
4403 20 11 00 — — — колоди
4403 20 19 00 — — — інші
— — сосни звичайної виду Pinus silvestrus L.:
4403 20 31 00 — — — колоди
4403 20 39 00 — — — інші
— — інші:
4403 20 91 00 — — — колоди
4403 20 99 00 — — — інші
— інші з деревини тропічних порід, зазначених у примітці 1 до товарних підпозицій цієї групи:
4403 41 00 00 — — шорея з темно-червоною деревиною, шорея з блідо-червоною деревиною та шорея бакау
4403 49 — — інші:
4403 49 10 00 — — — ентандрофрагма циліндрична, кайя іворензис та хлорофора висока
4403 49 20 00 — — — аукумея Клайна
4403 49 40 00 — — — ентандрофрагма корисна
4403 49 95 00 — — — інші
— інші:
4403 91 — — з дуба (Quercus spp.):
4403 91 10 00 — — — колоди
4403 91 90 00 — — — інші
4403 92 — — з бука (Fagus spp.):
4403 92 10 00 — — — колоди
4403 92 90 00 — — — інші
4403 99 — — інші:
4403 99 10 00 — — — з тополі
4403 99 30 00 — — — з евкаліпта
— — — з берези:
4403 99 51 00 — — — — колоди
4403 99 59 00 — — — — інші
4403 99 95 00 — — — інші
4404 Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи загострені з дерева, але не розпиляні уздовж; лісоматеріали, начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не оброблені іншим способом, що використовуються для виробництва ціпків, парасольок, ручок для інструментів або подібних виробів; деревина лущена та аналогічна:
4404 10 00 00 — хвойних порід
4404 20 00 00 — листяних порід
4405 00 00 00 Шерсть деревна або тонка стружка; борошно деревне
4406 Шпали дерев’яні для залізничних або трамвайних колій:
4406 10 00 00 — непросочені
4406 90 00 00 — інші
4407 Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 мм:
4407 10 — хвойних порід:
4407 10 15 00 — — шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — інші:
— — — стругані:
4407 10 31 00 — — — — з ялини виду Picea abies Karst або з ялиці (Abies alba Mill.)
4407 10 33 00 — — — — із сосни звичайної виду Pinus sylvestris L.
4407 10 38 00 — — — — інші
— — — інші:
4407 10 91 00 — — — — з ялини виду Picea abies Karst або з ялиці (Abies alba Mill.)
4407 10 93 00 — — — — сосни звичайної виду Pinus sylvestris L.
4407 10 98 00 — — — — інші
— з деревини тропічних порід, зазначених у примітці 1 до товарних підпозицій цієї групи:
4407 21 — — махогонієве дерево (Swietenia spp.):
4407 21 10 00 — — — шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — інші:
4407 21 91 00 — — — — стругані
4407 21 99 00 — — — — інші
4407 22 — — вірола суринамська, феба пориста та бальза:
4407 22 10 00 — — — шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — інші:
4407 22 91 00 — — — — стругані
4407 22 99 00 — — — — інші
4407 25 — — шорея з темно-червоною деревиною, шорея з блідо-червоною деревиною та шорея бакау:
4407 25 10 00 — — — такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — інші:
4407 25 30 00 — — — — стругані
4407 25 50 00 — — — — шліфовані
4407 25 90 00 — — — — інші
4407 26 — — деревина різних видів шореї, парашореї, пентакме, заболонна деревина усіх видів шореї, парашореї, шорея фагуцина та інші види шореї і фрагрея духмяна:
4407 26 10 00 — — — такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — інші:
4407 26 30 00 — — — — стругані
4407 26 50 00 — — — — шліфовані
4407 26 90 00 — — — — інші
4407 27 — — ентандрофрагма циліндрична (Sapelli):
4407 27 10 00 — — — такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — інші:
4407 27 91 00 — — — — стругані
4407 27 99 00 — — — — інші
4407 28 — — африканське тикове дерево (Iroko):
4407 28 10 00 — — — такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — інші:
4407 28 91 00 — — — — стругані
4407 28 99 00 — — — — інші
4407 29 — — інші:
4407 29 15 00 — — — такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — інші:
— — — — двокрилоплідник, гоністилюс Варбурга, дріобаланонс духмяний, тик, джонгконг, інтсія Бейкера, дієра тонкоребриста (jelutjng), коомпасія, аукумея Клайна, триплохітон твердосмолий, ентандрофрагма циліндрична, ентандрофрагма корисна, кайя іворензис, мімузопс Геккеля, хлорофора висока, пікнантус ангольський, ловоя, ентандрофрагма ангольська, мансонія висока, терміналія пишна, палісандр Ріо, палісандр Пара та бразильське рожеве дерево (Dalbergia spp.):
— — — — — стругані:
4407 29 20 00 — — — — — — палісандр Ріо, палісандр Пара та бразильське рожеве дерево (Dalbergia spp.)
4407 29 25 00 — — — — — — інші
4407 29 45 00 — — — — — шліфовані
— — — — — інші:
4407 29 61 00 — — — — — — лофіра крилата
4407 29 68 00 — — — — — — інші
— — — — інші:
4407 29 83 00 — — — — — стругані
4407 29 85 00 — — — — — шліфовані
4407 29 95 00 — — — — — інші
— інші:
4407 91 — — з дуба (Quercus spp.):
4407 91 15 00 — — — шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — інші:
— — — — стругані:
4407 91 31 00 — — — — — бруски, планки та фриз для паркету або дерев’яного покриття підлоги, незібрані
4407 91 39 00 — — — — — інші
4407 91 90 00 — — — — інші
4407 92 00 00 — — з бука (Fagus spp.)
4407 93 — — з клена (Acer spp.):
4407 93 10 00 — — — стругані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — інші:
4407 93 91 00 — — — — шліфовані
4407 93 99 00 — — — — інші
4407 94 — — з вишні (Prunus spp.):
4407 94 10 00 — — — стругані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — інші:
4407 94 91 00 — — — — шліфовані
4407 94 99 00 — — — — інші
4407 95 — — з ясеню (Fraxinus spp.):
4407 95 10 00 — — — стругані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — інші:
4407 95 91 00 — — — — шліфовані
4407 95 99 00 — — — — інші
4407 99 — — інші:
4407 99 20 00 — — — такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — інші:
4407 99 25 00 — — — — стругані
4407 99 40 00 — — — — шліфовані
— — — — інші:
4407 99 91 00 — — — — — з тополі
4407 99 96 00 — — — — — з деревини тропічних порід
4407 99 98 00 — — — — — інші
4408 Листи для облицювання (включаючи листи, отримані розділенням шаруватої деревини), листи для клеєної фанери або для подібної шаруватої деревини та інші лісоматеріали розпиляні уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають торцеві з’єднання завтовшки не більш як 6 мм:
4408 10 — хвойних порід:
4408 10 15 00 — — стругані; шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — інші:
4408 10 91 00 — — — дощечки для виробництва олівців
— — — інші:
4408 10 93 00 — — — — завтовшки не більш як 1 мм
4408 10 99 00 — — — — завтовшки більш як 1 мм
— з деревини тропічних порід, зазначених у примітці 1 до товарних підпозицій цієї групи:
4408 31 — — шорея з темно-червоною деревиною, шорея з блідо-червоною деревиною та шорея бакау:
4408 31 11 00 — — — такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — інші:
4408 31 21 00 — — — — стругані
4408 31 25 00 — — — — шліфовані
4408 31 30 00 — — — — інші
4408 39 — — інші:
— — — деревина різних видів шореї, парашореї, пентакме, ентандрофрагма корисна, терміналія пишна, аукумея Клайна, триплохітон твердосмолий, кайя іворензис, ентандрофрагма циліндрична, вірола суринамська, махогонієве дерево (Swienta spp.), палісандр Пара, палісандр Ріо, бразильське рожеве дерево (Dalbergia spp.):
4408 39 15 00 — — — — шліфовані; та такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — — інші:
4408 39 21 00 — — — — — стругані
— — — — — інші:
4408 39 31 00 — — — — — — завтовшки не більш як 1 мм
4408 39 35 00 — — — — — — завтовшки більш як 1 мм
— — — інші:
4408 39 55 00 — — — — стругані; шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — — — інші:
4408 39 70 00 — — — — — дощечки для виробництва олівців
— — — — — інші:
4408 39 85 00 — — — — — — завтовшки не більш як 1 мм
4408 39 95 00 — — — — — — завтовшки більш як 1 мм
4408 90 — інші:
4408 90 15 00 — — стругані; шліфовані; такі, що мають торцеві з’єднання, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані
— — інші:
4408 90 35 00 — — — дощечки для виробництва олівців
— — — інші:
4408 90 85 00 — — — — завтовшки не більш як 1 мм
4408 90 95 00 — — — — завтовшки більш як 1 мм
4409 Пилопродукція з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття підлоги, незібрані) у вигляді профільованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із стесаними краями, з’єднанням у вигляді напівкруглого калювання, фасонні, закруглені тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають торцеві з’єднання:
4409 10 — з хвойних порід:
4409 10 11 00 — — фасонні вироби (багет) для виготовлення рам для картин, фотографій, дзеркал або аналогічних предметів
4409 10 18 00 — — інші
— з листяних порід:
4409 21 00 00 — — з деревини бамбука
4409 29 — — інші:
4409 29 10 00 — — — фасонні вироби (багет) для виготовлення рам для картин, фотографій, дзеркал або аналогічних предметів
— — — інші:
4409 29 91 00 — — — — бруски, планки та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, незібрані
4409 29 99 00 — — — — інші
4410 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою стружкою (OSB) або аналогічні плити (наприклад вафельні плити) з деревини або з інших здерев’янілих матеріалів, просочені або не просочені смолами або іншими органічними зв’язувальними речовинами:
— з деревини:
4410 11 — — плити деревостружкові:
4410 11 10 00 — — — необроблені або тільки шліфовані
4410 11 30 00 — — — покриті папером, просоченим меламіном (меламіно-формальдегідною смолою)
4410 11 50 00 — — — покриті декоративною шаруватою пластмасою
4410 11 90 00 — — — інші
4410 12 — — плити з орієнтованою стружкою (OSB):
4410 12 10 00 — — — необроблені або тільки шліфовані
4410 12 90 00 — — — інші
4410 19 00 00 — — інші
4410 90 00 00 — інші
4411 Плити деревоволокнисті з деревини або з інших здерев’янілих матеріалів з додаванням або без додавання смол або інших органічних зв’язувальних речовин:
— плити деревоволокнисті середньої густини (MDF):
4411 12 — — завтовшки не більш як 5 мм:
4411 12 10 00 — — — без механічного оброблення або облицювання
4411 12 90 00 — — — інші
4411 13 — — завтовшки більш як5 мм, але не більш як 9 мм:
4411 13 10 00 — — — без механічного оброблення або облицювання
4411 13 90 00 — — — інші
4411 14 — — завтовшки більш як 9 мм:
4411 14 10 00 — — — без механічного оброблення або облицювання
4411 14 90 00 — — — інші
— інші:
4411 92 — — густиною більш як 0,8 г/см3:
4411 92 10 00 — — — без механічного оброблення або облицювання
4411 92 90 00 — — — інші
4411 93 — — густиною більш як 0,5 г/см3, але не більш як 0,8 г/см3:
4411 93 10 00 — — — без механічного оброблення або облицювання
4411 93 90 00 — — — інші
4411 94 — — густиною не більш як 0,5 г/см3:
4411 94 10 00 — — — без механічного оброблення або облицювання
4411 94 90 00 — — — інші
4412 Фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з шаруватої деревини:
4412 10 00 00 — з бамбука
— інша фанера клеєна, яка складається винятково з листів деревини (іншої, ніж бамбук), кожний лист завтовшки не більш як 6 мм:
4412 31 — — що має хоча б один зовнішній шар деревини тропічних порід, зазначених у примітці 1 до товарних підпозицій цієї групи:
4412 31 10 00 — — — із шореї з темно-червоною деревиною, шореї з блідо-червоною деревиною, деревини різних видів шореї, парашореї, пентакме, ентандрофрагми корисної, терміналії пишної, триплохітона твердосмолого, кайї іворензис, ентандрофрагми циліндричної, віроли суринамської, махогонієвого дерева (Swietenia spp.), палісандра Ріо, палісандра Пара та бразильського рожевого дерева (Dalbergia spp.)
4412 31 90 00 — — — інші
4412 32 00 00 — — інша, що має хоча б один зовнішній шар з деревини листяних порід
4412 39 00 00 — — інші
— інші:
4412 94 — — брускові, шаруваті та рейкові столярні (деревні) плити:
4412 94 10 00 — — — інші, що мають хоча б один зовнішній шар з деревини листяних порід
4412 94 90 00 — — — інші
4412 99 — — інші:
4412 99 30 00 — — — що містить один або більше шарів деревостружкової плити
4412 99 70 00 — — — інші
4413 00 00 00 Деревина пресована у вигляді блоків, плит, брусків або профільованих форм
4414 00 Рами дерев’яні для картин, фотографій, дзеркал тощо:
4414 00 10 00 — з деревини тропічних порід, зазначених у додатковій примітці 2 до цієї групи
4414 00 90 00 — з деревини інших порід
4415 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини; дерев’яні барабани (котушки) для кабелів; піддони, піддони з бортами та інші дерев’яні завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:
4415 10 — ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та інша аналогічна тара; барабани (котушки) для кабелів:
4415 10 10 00 — — ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара
4415 10 90 00 — — барабани для кабелів
4415 20 — піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:
4415 20 20 00 — — піддони плоскі; обичайки дерев’яні
4415 20 90 00 — — інші
4416 00 00 00 Бочки, барила, чани, діжки та інші бондарні вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку
4417 00 00 00 Інструменти, оправи та ручки для інструментів з деревини, дерев’яні частини та ручки для мітел або щіток; шевські колодки та розтяжки для взуття
4418 Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для покрівель:
4418 10 — вікна, двері балконні та їх рами і наличники:
4418 10 10 00 — — з деревини тропічних порід, зазначених у додатковій примітці 2 до цієї групи
4418 10 50 00 — — з деревини хвойних порід
4418 10 90 00 — — інші
4418 20 — двері та їх рами, наличники і пороги:
4418 20 10 00 — — з деревини тропічних порід, зазначених у додатковій примітці 2 до цієї групи
4418 20 50 00 — — з хвойних порід
4418 20 80 00 — — з інших порід деревини
4418 40 00 00 — опалубка для бетонування
4418 50 00 00 — ґонт і дранка для покрівель
4418 60 00 00 — стояки та балки
— зібрані панелі для підлоги:
4418 71 00 00 — — для мозаїчної підлоги
4418 72 00 00 — — інші, багатошарові
4418 79 00 00 — — інші
4418 90 — інші:
4418 90 10 00 — — шаруватоклеєна деревина
4418 90 80 00 — — інші
4419 00 Посуд та прибори столові або кухонні, дерев’яні:
4419 00 10 00 — з деревини тропічних порід, зазначених у додатковій примітці 2 до цієї групи
4419 00 90 00 — з деревини інших порід
4420 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; шкатулки та коробки для ювелірних або ножових виробів та аналогічні вироби, дерев’яні; статуетки та інші декоративні вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не належать до групи 94:
4420 10 — статуетки та інші декоративні вироби дерев’яні:
4420 10 11 00 — — з деревини тропічних порід, зазначених у додатковій примітці 2 до цієї групи
4420 10 19 00 — — з деревини інших порід
4420 90 — інші:
4420 90 10 00 — — вироби дерев’яні набірні (мозаїчні) та інкрустовані
— — інші:
4420 90 91 00 — — — з деревини тропічних порід, зазначених у додатковій примітці 2 до цієї групи
4420 90 99 00 — — — інші
4421 Інші вироби з дерева:
4421 10 00 00 — вішалки для одягу
4421 90 — інші:
4421 90 91 00 — — з волокнистих плит
4421 90 98 00 — — інші
Цитата
Право жить есть такой щедрый, такой незаслуженный дар, что он с лихвой окупает все горести жизни, все до единой
Кнут Гамсун
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архивы