Группа 48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона

Група 48
Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

Код

Назва

4801 00 00 00 Папір газетний у рулонах або в аркушах
4802 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного відливання:
4802 10 00 00 — папір та картон ручного відливання
4802 20 00 00 — папір та картон, що використовуються як основа для світлочутливого, теплочутливого або електрочутливого паперу або картону
4802 40 — папір, що використовується як основа для шпалер:
4802 40 10 00 — — без вмісту волокон, одержаних механічним способом, або той, у якому такі волокна становлять не більш як 10 мас. % загальної маси волокна
4802 40 90 00 — — інший
— папір та картон інші, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, або ті, в яких такі волокна становлять не більш як 10 мас. % загальної маси волокна:
4802 54 00 00 — — з масою 1 м2 менш як 40 г
4802 55 — — з масою 1 м240 г або більше, але не більш як150 г у рулонах:
4802 55 15 00 — — — з масою 1 м240 г або більше, але менш як 60 г
4802 55 25 00 — — — з масою 1 м260 г або більше, але менш як 75 г
4802 55 30 00 — — — з масою 1 м275 г або більше, але менш як 80 г
4802 55 90 00 — — — з масою 1 м280 г або більше
4802 56 — — з масою 1 м240 г або більше, але не більш як150 г в аркушах з розміром однієї сторони не більш як435 мм, а іншої — не більш як297 мм у розгорнутому вигляді:
4802 56 20 00 — — — з розміром однієї сторони297 ммта розміром іншої210 мм(формат А4)
4802 56 80 00 — — — інші
4802 57 00 00 — — інші, з масою 1 м240 г або більше, але не більш як 150 г
4802 58 — — з масою 1 м2 більш як 150 г:
4802 58 10 00 — — — у рулонах
4802 58 90 00 — — — інші
— інші папір та картон, з вмістом волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, більш як 10 мас. % загальної маси волокна:
4802 61 — — у рулонах:
4802 61 15 00 — — — масою 1 м2 менш як72 г та в яких більш як 50 мас. % загальної маси волокна становлять волокна, одержані механічним способом
4802 61 80 00 — — — інші
4802 62 00 00 — — в аркушах з розміром однієї сторони не більш як435 ммта іншої не більш як297 мму розгорнутому вигляді
4802 69 00 00 — — інші
4803 00 Паперові туалетні серветки або серветки для обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та аналогічні види паперу господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, целюлозна вата і полотно з целюлозних волокон, креповані або некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані або негофровані, перфоровані або неперфоровані, з забарвленою або незабарвленою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в аркушах:
4803 00 10 00 — целюлозна вата
— крепований папір або полотно з целюлозного волокна, з масою 1 м2кожного шару:
4803 00 31 00 — — не більш як 25 г
4803 00 39 00 — — більш як 25 г
4803 00 90 00 — інші
4804 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, крім включених до товарної позиції 4802 або 4803:
— крафт-лайнер:
4804 11 — — невибілені:
— — — в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:
4804 11 11 00 — — — — з масою 1 м2 менш як 150 г
4804 11 15 00 — — — — з масою 1 м2150 г і більше, але менш як 175 г
4804 11 19 00 — — — — з масою 1 м2175 г і більше
4804 11 90 00 — — — інші
4804 19 — — інші:
— — — в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:
— — — — які складаються з одного або кількох невибілених шарів та одного поверхневого шару вибіленого, напіввибіленого або забарвленого, з масою 1 м2:
4804 19 11 00 — — — — — менш як 150 г
4804 19 15 00 — — — — -150 габо більше, але менш як 175 г
4804 19 19 00 — — — — -175 габо більше
— — — — інші, з масою 1 м2:
4804 19 31 00 — — — — — менш як 150 г
4804 19 38 00 — — — — -150 габо більше
4804 19 90 00 — — — інші
— мішковий крафт-папір:
4804 21 — — невибілений:
4804 21 10 00 — — — в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом
4804 21 90 00 — — — інші
4804 29 — — інші:
4804 29 10 00 — — — в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом
4804 29 90 00 — — — інші
— інші крафт-папір і крафт-картон, з масою 1 м2150 г або менше:
4804 31 — — невибілені:
— — — в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:
4804 31 51 00 — — — — крафт-папір ізоляційний електротехнічний
4804 31 58 00 — — — — інші
4804 31 80 00 — — — інші
4804 39 — — інші:
— — — в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:
4804 39 51 00 — — — — рівномірно вибілені по всій масі
4804 39 58 00 — — — — інші
4804 39 80 00 — — — інші
— інші крафт-папір та крафт-картон з масою 1 м2 більш як150 г, але менш як 225 г:
4804 41 — — невибілені:
4804 41 10 00 — — — в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом
— — — інші:
4804 41 91 00 — — — — крафт просочений
4804 41 99 00 — — — — інші
4804 42 — — рівномірно вибілені по всій масі, в яких більш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом:
4804 42 10 00 — — — в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом
4804 42 90 00 — — — інші
4804 49 — — інші:
4804 49 10 00 — — — в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом
4804 49 90 00 — — — інші
— інші крафт-папір та крафт-картон, з масою 1 м2225 г або більше:
4804 51 — — невибілені:
4804 51 10 00 — — — в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом
4804 51 90 00 — — — інші
4804 52 — — рівномірно вибілені по всій масі, в яких більш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом:
4804 52 10 00 — — — в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом
4804 52 90 00 — — — інші
4804 59 — — інші:
4804 59 10 00 — — — в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом
4804 59 90 00 — — — інші
4805 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, не піддані додатковому обробленню або оброблені, як обумовлено приміткою 3 до цієї групи:
— папір для гофрування:
4805 11 00 00 — — з напівцелюлози
4805 12 00 00 — — із солом’яної маси
4805 19 — — інший:
4805 19 10 00 — — — папір «Wellenstoff»
4805 19 90 00 — — — інший
— тест-лайнер (регенерований картон для плоских шарів гофрованого картону):
4805 24 00 00 — — з масою 1м2 150 г або менше
4805 25 00 00 — — з масою 1м2 більш як 150 г
4805 30 — папір обгортковий сульфітний:
4805 30 10 00 — — з масою 1 м2 менш як 30 г
4805 30 90 00 — — з масою 1 м230 г або більше
4805 40 00 00 — папір та картон фільтрувальні
4805 50 00 00 — папір-основа та картон-основа для покрівельного картону
— інші:
4805 91 00 00 — — з масою 1 м2150 г або менше
4805 92 00 00 — — з масою 1 м2 більше150 г, але менш як225 г
4805 93 — — з масою 1 м2225 г або більше:
4805 93 20 00 — — — виготовлені з макулатури
4805 93 80 00 — — — інші
4806 Пергамент рослинний, жиронепроникний папір, калька і пергамін та інший лощений папір, прозорий або напівпрозорий, у рулонах або в аркушах:
4806 10 00 00 — пергамент рослинний
4806 20 00 00 — папір жиронепроникний
4806 30 00 00 — калька
4806 40 — пергамін та інший лощений папір, прозорий або напівпрозорий:
4806 40 10 00 — — пергамін
4806 40 90 00 — — інший
4807 00 Папір та картон багатошарові (виготовлені методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарів паперу або картону), які не мають поверхневого покриття або просочення, армовані або неармовані, у рулонах або в аркушах:
4807 00 30 00 — виготовлені з макулатури, покриті або не покриті папером
4807 00 80 00 — інші
4808 Папір та картон, гофровані (обклеєні або не обклеєні гладкими зовнішніми аркушами), креповані, тиснені або перфоровані, у рулонах або в аркушах, крім зазначених у товарній позиції 4803:
4808 10 00 00 — папір та картон гофровані, перфоровані або неперфоровані
4808 20 00 00 — крафт-папір мішковий, крепований або гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований
4808 30 00 00 — крафт-папір інший, крепований або гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований
4808 90 00 00 — інші
4809 Папір копіювальний, самокопіювальний та інший копіювальний папір або перебивний папір (включаючи покритий або просочений папір для трафаретів, копіювальних апаратів або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в рулонах або аркушах:
4809 20 — папір самокопіювальний:
4809 20 10 00 — — у рулонах
4809 20 90 00 — — в аркушах
4809 90 — інший:
4809 90 10 00 — — копіювальний папір або аналогічний папір
4809 90 90 00 — — інший
4810 Папір та картон покриті з одного або двох боків каоліном (китайською глиною) або іншими неорганічними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, та без будь-якого іншого покриття, із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру:
— папір та картон, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, або з вмістом таких волокон не більш як 10 мас. % загальної маси волокна:
4810 13 — — в рулонах:
4810 13 20 00 — — — папір та картон з масою 1 м2не більш як150 г, що використовуються як основа для фото-, тепло- або електрочутливого паперу або картону
4810 13 80 00 — — — інші
4810 14 — — в аркушах з розміром однієї сторони не більш як435 мм, іншої не більш як297 мму розгорнутому вигляді:
4810 14 20 00 — — — папір та картон з масою 1 м2не більш як150 г, що використовуються як основа для фото-, тепло- або електрочутливого паперу або картону
4810 14 80 00 — — — інші
4810 19 — — інші:
4810 19 10 00 — — — папір та картон з масою 1 м2 не більш як150 г, що використовуються як основа для фото-, тепло- або електрочутливого паперу або картону
4810 19 90 00 — — — інші
— папір та картон, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, з вмістом волокон більш як 10 мас. % загальної маси волокна, одержаних механічним або хіміко-механічним способом:
4810 22 — — папір крейдований легковагий:
4810 22 10 00 — — — у рулонах завширшки більш як15 смабо в аркушах з розміром однієї сторони більш як36 смта іншої більш як15 сму розгорнутому вигляді
4810 22 90 00 — — — інший
4810 29 — — інші:
4810 29 30 00 — — — у рулонах
4810 29 80 00 — — — інші
— крафт-папір та картон, крім тих, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей:
4810 31 00 00 — — вибілені рівномірно по всій масі, в яких більш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом, з масою 1 м2150 г або менше
4810 32 — — вибілені рівномірно по всій масі, в яких більш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом, з масою 1 м2 більш як 150 г:
4810 32 10 00 — — — покриті каоліном
4810 32 90 00 — — — інші
4810 39 00 00 — — інші
— інші папір та картон:
4810 92 — — багатошарові:
4810 92 10 00 — — — в яких всі шари вибілені
4810 92 30 00 — — — в яких вибілений лише один зовнішній шар
4810 92 90 00 — — — інші
4810 99 — — інші:
4810 99 10 00 — — — папір та картон вибілені, покриті каоліном
4810 99 30 00 — — — покриті слюдяним порошком
4810 99 90 00 — — — інші
4811 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із забарвленою або декорованою поверхнею або надруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім товарів, що зазначені у товарній позиції 4803, 4809 або 4810:
4811 10 00 00 — папір та картон, гудроновані, оброблені бітумом або асфальтом
— папір та картон, гумовані або клейкі:
4811 41 — — самосклеювальні:
4811 41 20 00 — — — завширшки менш як10 см, покриті невулканізованим натуральним або синтетичним каучуком
4811 41 90 00 — — — інші
4811 49 00 00 — — інші
— папір та картон з покриттям, просочений або покритий шаром пластмаси (крім покритих адгезивом (клеєм):
4811 51 00 00 — — вибілені, з масою 1 м2 більш як 150 г
4811 59 00 00 — — інші
4811 60 00 00 — папір та картон з покриттям або просоченням з воску, парафіну, стеарину, масла, олії або гліцерину
4811 90 00 00 — інші папір, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон
4812 00 00 00 Блоки, плити та пластини фільтрувальні, з паперової маси
4813 Папір цигарковий, розрізаний або не розрізаний за розміром чи у формі книжечок або трубок:
4813 10 00 00 — у формі книжечок або трубок
4813 20 00 00 — у рулонах завширшки не більш як 5 см
4813 90 — інший:
4813 90 10 00 — — у рулонах завширшки більш як5 см, але не більш як 15 см
4813 90 90 00 — — інший
4814 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір прозорий для вікон:
4814 10 00 00 — «зернистий» (з вкрапленнями) папір
4814 20 00 00 — шпалери та аналогічні покриття стін, вироблені з паперу, покритого з лицьового боку зернистим, тисненим, забарвленим, надрукованим малюнком або іншим способом оздобленого шаром пластмаси
4814 90 — інші:
4814 90 10 00 — — шпалери та аналогічні настінні покриття з гофрованого, пофарбованого або іншим чином декорованого з лицьового боку паперу, покритого захисним шаром з прозорої пластмаси
4814 90 80 00 — — інші
4816 Папір копіювальний, самокопіювальний та інший копіювальний або перебивний папір (крім паперу, включеного до товарної позиції 4809), трафарети для копіювальних апаратів та офсетні пластини з паперу, упаковані або не упаковані у коробки:
4816 20 00 00 — папір самокопіювальний
4816 90 00 00 — інші
4817 Конверти, листівки, поштові листівки без малюнків та поштові картки, з паперу або картону; коробки, сумки, пакувальні конверти та аналогічні вироби для пакування з паперу або картону, що містять набори паперового канцелярського приладдя:
4817 10 00 00 — конверти
4817 20 00 00 — листівки, поштові листівки без малюнків та поштові картки
4817 30 00 00 — коробки, сумки, аналогічні вироби для пакування з паперу або картону, що містять набори паперового канцелярського приладдя
4818 Папір туалетний та аналогічний папір, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах завширшки не більш як36 смабо розрізані за розміром або формою; носовики, серветки косметичні, рушники, скатертини та столові серветки, пелюшки для немовлят, гігієнічні серветки і тампони, простирадла та інші вироби господарсько-побутового, санітарно-гігієнічного або медичного призначення, предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна:
4818 10 — туалетний папір:
4818 10 10 00 — — з масою 1 м2 кожного шару25 г або менше
4818 10 90 00 — — з масою 1 м2 кожного шару більш як 25 г
4818 20 — носовики, серветки косметичні та рушники для рук:
4818 20 10 00 — — носовики та косметичні серветки
— — рушники для рук:
4818 20 91 00 — — — у рулонах
4818 20 99 00 — — — інші
4818 30 00 00 — скатертини та серветки
4818 40 — гігієнічні прокладки і тампони, дитячі пелюшки і підгузки та аналогічні гігієнічні вироби:
— — гігієнічні тампони, прокладки та аналогічні вироби:
4818 40 11 00 — — — гігієнічні прокладки
4818 40 13 00 — — — тампони
4818 40 19 00 — — — інші
4818 40 90 00 — — дитячі пелюшки і підгузки та аналогічні гігієнічні вироби
4818 50 00 00 — предмети одягу та частини одягу
4818 90 — інші:
4818 90 10 00 — — вироби, що застосовуються в хірургічних, медичних або в гігієнічних цілях, не розфасовані для роздрібної торгівлі
4818 90 90 00 — — інші
4819 Ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети та інша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листів та аналогічні вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях:
4819 10 00 00 — коробки та ящики з гофрованого паперу або гофрованого картону
4819 20 00 00 — коробки, ящики та коробки складані, з негофрованого паперу або негофрованого картону
4819 30 00 00 — мішки та пакети завширшки в нижній частині40 смабо більше
4819 40 00 00 — інші мішки та пакети, включаючи конічні (конусоподібні)
4819 50 00 00 — інші упаковки, включаючи конверти для грамплатівок
4819 60 00 00 — коробки для картотек, лотки для листів, ящики та скриньки для зберігання документів і аналогічні вироби, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях
4820 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записні книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцій, блокноти для листів, книжки-пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні вироби, зошити, блокноти з промокальним папером, знімні переплетіння (для відривних аркушів або інші), папки, зшивачі, самокопіювальні ділові бланки, поаркушно прокладені копіювальні набори та інші канцелярські товари з паперу та картону; альбоми для зразків або колекцій та обкладинки для книжок з паперу або картону:
4820 10 — журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записні книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцій, блокноти для листів, книжки-пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні вироби:
4820 10 10 00 — — журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книжки для замовлень та книжки для квитанцій
4820 10 30 00 — — записні книжки, блокноти для листів та книжки-пам’ятки для записів
4820 10 50 00 — — щоденники
4820 10 90 00 — — інші
4820 20 00 00 — зошити
4820 30 00 00 — знімні переплетіння (крім обкладинок для книг), папки і зшивачі
4820 40 — ділові бланки та формуляри самокопіювальні та поаркушно прокладені копіювальні набори:
4820 40 10 00 — — нерозрізані друковані форми
4820 40 90 00 — — інші
4820 50 00 00 — альбоми для зразків або для колекцій
4820 90 00 00 — інші
4821 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-які, надруковані або ненадруковані:
4821 10 — надруковані:
4821 10 10 00 — — самосклеювальні
4821 10 90 00 — — інші
4821 90 — інші:
4821 90 10 00 — — самосклеювальні
4821 90 90 00 — — інші
4822 Бобіни, котушки, шпульки та аналогічні основи для намотування з паперової маси, паперу або картону (перфоровані або неперфоровані, армовані або неармовані):
4822 10 00 00 — що використовуються для намотування текстильних ниток
4822 90 00 00 — інші
4823 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон розрізані за певною формою (або розмірами); інші вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон:
4823 20 00 00 — папір та картон фільтрувальні
4823 40 00 00 — папір розграфлений для самозаписувальних приладів у рулонах, аркушах або дисках
— підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, стаканчики та аналогічні вироби з паперу або картону:
4823 61 00 00 — — із бамбука
4823 69 — — інші:
4823 69 10 00 — — — підноси, тарелі і тарілки
4823 69 90 00 — — — інші
4823 70 — вироби з паперової маси, формовані вилиті або пресовані:
4823 70 10 00 — — підноси та коробки для упаковки яєць, формовані
4823 70 90 00 — — інші
4823 90 — інші:
4823 90 40 00 — — папір та картон, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей
4823 90 85 00 — — інші
Цитата
Люди работают большую часть времени, чтобы жить, а незначительное свободное время, остающееся у них, настолько беспокоит их, что они всеми способами стараются от него избавиться.
Иоганн Гёте
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архивы