Группа 52 Хлопок

Група 52
Бавовна

Код

Назва

5201 00 Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню:
5201 00 10 00 — гігроскопічна або вибілена
5201 00 90 00 — інша
5202 Відходи бавовни (включаючи відходи від прядіння або розщипану сировину):
5202 10 00 00 — відходи від прядіння (включаючи путанку)
— інші:
5202 91 00 00 — — розщипана сировина
5202 99 00 00 — — інші
5203 00 00 00 Бавовна, піддана кардо- чи гребенечесанню
5204 Нитки бавовняні швейні, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі:
— не розфасовані для роздрібної торгівлі:
5204 11 00 00 — — з вмістом бавовни 85 мас. % або більше
5204 19 00 00 — — інші
5204 20 00 00 — розфасовані для роздрібної торгівлі
5205 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, не розфасовані для роздрібної торгівлі:
— пряжа однониткова, з волокон, не підданих гребенечесанню:
5205 11 00 — — з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера):
5205 11 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 11 00 90 — — — інша
5205 12 00 — — з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера):
5205 12 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 12 00 90 — — — інша
5205 13 00 — — з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера):
5205 13 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 13 00 90 — — — інша
5205 14 00 — — з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера):
5205 14 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 14 00 90 — — — інша
5205 15 — — з лінійною щільністю менш як 125 (вище 80 метричного номера):
5205 15 10 — — — з лінійною щільністю менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера):
5205 15 10 10 — — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 15 10 90 — — — — інша
5205 15 90 — — — з лінійною щільністю менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера):
5205 15 90 10 — — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 15 90 90 — — — — інша
— пряжа однониткова з волокон, підданих гребенечесанню:
5205 21 00 — — з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера):
5205 21 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 21 00 90 — — — інша
5205 22 00 — — з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера):
5205 22 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 22 00 90 — — — інша
5205 23 00 — — з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера):
5205 23 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 23 00 90 — — — інша
5205 24 00 — — з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера):
5205 24 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 24 00 90 — — — інша
5205 26 00 — — з лінійною щільністю менш як 125, але не менш як 106,38 децитекса (вище 80, але не вище 94 метричного номера):
5205 26 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 26 00 90 — — — інша
5205 27 00 — — з лінійною щільністю менш як 106,38, але не менш як 83,33 децитекса (вище 94, але не вище 120 метричного номера):
5205 27 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 27 00 90 — — — інша
5205 28 00 — — з лінійною щільністю менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера):
5205 28 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 28 00 90 — — — інша
— пряжа багатокручена або однокручена з волокон, не підданих гребенечесанню:
5205 31 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі):
5205 31 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 31 00 90 — — — інша
5205 32 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі):
5205 32 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 32 00 90 — — — інша
5205 33 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі):
5205 33 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 33 00 90 — — — інша
5205 34 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі):
5205 34 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 34 00 90 — — — інша
5205 35 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера для однониткової пряжі):
5205 35 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
— — — інша:
5205 35 00 91 — — — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжі)
5205 35 00 99 — — — — інша
— пряжа багатокручена та однокручена з волокон, підданих гребенечесанню:
5205 41 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі):
5205 41 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 41 00 90 — — — інша
5205 42 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі):
5205 42 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 42 00 90 — — — інша
5205 43 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі):
5205 43 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 43 00 90 — — — інша
5205 44 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі):
5205 44 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 44 00 90 — — — інша
5205 46 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125, але не менш як 106,38 децитекса (вище 80, але не вище 94 метричного номера для однониткової пряжі):
5205 46 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 46 00 90 — — — інша
5205 47 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 106,38, але не менш як 83,33 децитекса (вище 94, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжі):
5205 47 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 47 00 90 — — — інша
5205 48 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера для однониткової пряжі):
5205 48 00 10 — — — пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38
5205 48 00 90 — — — інша
5206 Пряжа бавовняна (крім ниток для шиття), з вмістом бавовни менш як 85 мас. %, не розфасована для роздрібної торгівлі:
— пряжа однониткова, з волокон, не підданих гребенечесанню:
5206 11 00 00 — — з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера)
5206 12 00 00 — — з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера)
5206 13 00 00 — — з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера)
5206 14 00 00 — — з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера)
5206 15 00 00 — — з лінійною щільністю менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера)
— пряжа однониткова з волокон, підданих гребенечесанню:
5206 21 00 00 — — з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера)
5206 22 00 00 — — з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера)
5206 23 00 00 — — з лінійною щільністю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера)
5206 24 00 00 — — з лінійною щільністю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера)
5206 25 00 00 — — з лінійною щільністю менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера)
— пряжа однокручена чи багатокручена з волокон, не підданих гребенечесанню:
5206 31 00 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі)
5206 32 00 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі)
5206 33 00 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі)
5206 34 00 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52 але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі)
5206 35 00 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера для однониткової пряжі)
— пряжа однокручена або багатокручена, піддана гребенечесанню:
5206 41 00 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714,29 децитекса або більше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжі)
5206 42 00 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжі)
5206 43 00 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжі)
5206 44 00 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжі)
5206 45 00 00 — — з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 децитексів (вище 80 метричного номера для однониткової пряжі)
5207 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток), розфасована для роздрібної торгівлі:
5207 10 00 00 — з вмістом бавовни 85 мас. % або більше
5207 90 00 00 — інші
5208 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2:
— невибілені (сурові):
5208 11 — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2:
5208 11 10 00 — — — тканини для виготовлення медичних перев’язувальних матеріалів
5208 11 90 00 — — — інші
5208 12 — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2:
— — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2, але не більш як 130 г/м2 та завширшки:
5208 12 16 — — — — не більш як 165 см:
5208 12 16 10 — — — — — не більш як 115 см
5208 12 16 20 — — — — — понад115 см, але не більш як 145 см
5208 12 16 90 — — — — — понад 145 см
5208 12 19 00 — — — — понад 165 см
— — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 130 г/м2 та завширшки:
5208 12 96 — — — — не більш як 165 см:
5208 12 96 10 — — — — — понад115 см, але не більш як 145 см
5208 12 96 90 — — — — — інші
5208 12 99 00 — — — — понад 165 см
5208 13 00 00 — — саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5208 19 00 00 — — інші тканини
— вибілені:
5208 21 — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2:
5208 21 10 00 — — — тканини для виготовлення медичних перев’язувальних матеріалів
5208 21 90 00 — — — інші
5208 22 — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2:
— — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2, але не більш як 130 г/м2 та завширшки:
5208 22 16 — — — — не більш як 165 см:
5208 22 16 10 — — — — — понад115 см, але не більш як 145 см
5208 22 16 90 — — — — — інші
5208 22 19 00 — — — — понад 165 см
— — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 130 г/м2 та завширшки:
5208 22 96 — — — — не більш як 165 см:
5208 22 96 10 — — — — — не більш як 115 см
5208 22 96 90 — — — — — понад 115 см
5208 22 99 00 — — — — понад 165 см
5208 23 00 00 — — саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5208 29 00 00 — — інші тканини
— пофарбовані:
5208 31 00 00 — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2
5208 32 — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2:
— — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2, але не більш як 130 г/м2 та завширшки:
5208 32 16 — — — — не більш як 165 см:
5208 32 16 10 — — — — — не більш як 145 см
5208 32 16 90 — — — — — понад 145 см
5208 32 19 00 — — — — понад 165 см
— — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 130 г/м2 та завширшки:
5208 32 96 — — — — не більш як 165 см:
5208 32 96 10 — — — — — не більш як 115 см
5208 32 96 90 — — — — — понад 115 см
5208 32 99 00 — — — — понад 165 см
5208 33 00 00 — — саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5208 39 00 00 — — інші тканини
— з пряжі різних кольорів:
5208 41 00 00 — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2
5208 42 00 00 — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2
5208 43 00 00 — — саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5208 49 00 00 — — інші тканини
— вибивні:
5208 51 00 00 — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2
5208 52 00 — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2:
5208 52 00 10 — — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 100 г/м2, але не більш як 130 г/м2
5208 52 00 90 — — — полотняного переплетення, з поверхневою щільністю понад 130 г/м2
5208 59 — — інші тканини:
5208 59 10 00 — — — саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5208 59 90 00 — — — інші
5209 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, з поверхневою щільністю понад 200 г/м2:
— невибілені (сурові):
5209 11 00 00 — — полотняного переплетення
5209 12 00 00 — — саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5209 19 00 00 — — інші тканини
— вибілені:
5209 21 00 00 — — полотняного переплетення
5209 22 00 00 — — саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5209 29 00 00 — — інші тканини
— пофарбовані:
5209 31 00 00 — — полотняного переплетення
5209 32 00 00 — — саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5209 39 00 00 — — інші тканини
— з пряжі різних кольорів:
5209 41 00 00 — — полотняного переплетення
5209 42 00 00 — — денім (тканини джинсові)
5209 43 00 00 — — інші тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5209 49 00 — — інші тканини:
5209 49 00 10 — — — жакардові тканини завширшки понад115 см, але менш як 140 см
5209 49 00 90 — — — інші
— вибивні:
5209 51 00 00 — — полотняного переплетення
5209 52 00 00 — — саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5209 59 00 00 — — інші тканини
5210 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни менш як 85 мас. %, змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2:
— невибілені (сурові):
5210 11 00 00 — — полотняного переплетення
5210 19 00 00 — — інші тканини
— вибілені:
5210 21 00 00 — — полотняного переплетення
5210 29 00 00 — — інші тканини
— пофарбовані:
5210 31 00 00 — — полотняного переплетення
5210 32 00 00 — — саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5210 39 00 00 — — інші тканини
— з пряжі різних кольорів:
5210 41 00 00 — — полотняного переплетення
5210 49 00 00 — — інші тканини
— вибивні:
5210 51 00 00 — — полотняного переплетення
5210 59 00 00 — — інші тканини
5211 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни менш як 85 мас. %, змішані головним чином або винятково із синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щільністю понад 200 г/м2:
— невибілені (сурові):
5211 11 00 00 — — полотняного переплетення
5211 12 00 00 — — саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5211 19 00 00 — — інші тканини
5211 20 00 00 — вибілені
— пофарбовані:
5211 31 00 00 — — полотняного переплетення
5211 32 00 00 — — саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5211 39 00 00 — — інші тканини
— з пряжі різних кольорів:
5211 41 00 00 — — полотняного переплетення
5211 42 00 00 — — денім (тканини джинсові)
5211 43 00 00 — — інші тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5211 49 — — інші тканини:
5211 49 10 — — — тканини жакардові:
5211 49 10 10 — — — — тик для матраців
5211 49 10 90 — — — — інші
5211 49 90 00 — — — інші
— вибивні:
5211 51 00 00 — — полотняного переплетення
5211 52 00 00 — — саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5211 59 00 00 — — інші тканини
5212 Інші тканини бавовняні:
— з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2:
5212 11 — — невибілені (сурові):
5212 11 10 00 — — — змішані головним чином або винятково з льоном
5212 11 90 00 — — — змішані по-іншому
5212 12 — — вибілені:
5212 12 10 00 — — — змішані головним чином або винятково з льоном
5212 12 90 00 — — — змішані по-іншому
5212 13 — — пофарбовані:
5212 13 10 00 — — — змішані головним чином або винятково з льоном
5212 13 90 00 — — — змішані по-іншому
5212 14 — — з пряжі різних кольорів:
5212 14 10 00 — — — змішані головним чином або винятково з льоном
5212 14 90 00 — — — змішані по-іншому
5212 15 — — вибивні:
5212 15 10 00 — — — змішані головним чином або винятково з льоном
5212 15 90 00 — — — змішані по-іншому
— з поверхневою щільністю понад 200 г/м2:
5212 21 — — невибілені (сурові):
5212 21 10 00 — — — змішані головним чином або винятково з льоном
5212 21 90 00 — — — змішані по-іншому
5212 22 — — вибілені:
5212 22 10 00 — — — змішані головним чином або винятково з льоном
5212 22 90 00 — — — змішані по-іншому
5212 23 — — пофарбовані:
5212 23 10 00 — — — змішані головним чином або винятково з льоном
5212 23 90 00 — — — змішані по-іншому
5212 24 — — з пряжі різних кольорів:
5212 24 10 00 — — — змішані головним чином або винятково з льоном
5212 24 90 00 — — — змішані по-іншому
5212 25 — — вибивні:
5212 25 10 00 — — — змішані головним чином або винятково з льоном
5212 25 90 00 — — — змішані по-іншому
Цитата
Настоящая любовь всегда творит и никогда не разрушает. И в этом - единственная надежда человека.
Леонардо Бускалья
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архивы