Группа 55 Синтетические или искусственные штапельные волокна

Група 55
Синтетичні або штучні штапельні волокна

Код

Назва

5501 Джгути із синтетичних ниток:
5501 10 00 00 — з нейлону та інших поліамідів
5501 20 00 00 — з поліефіру
5501 30 00 00 — акрилові чи модакрилові
5501 40 00 00 — з поліпропілену
5501 90 00 00 — інші
5502 00 Джгути із штучних ниток:
5502 00 10 00 — з віскози
5502 00 40 00 — з ацетату
5502 00 80 00 — інші
5503 Волокна штапельні синтетичні, не піддані кардо- чи гребенечесанню і не оброблені іншим способом для прядіння:
— з нейлону або інших поліамідів:
5503 11 00 00 — — з арамідів
5503 19 00 00 — — інші
5503 20 00 00 — з поліефіру
5503 30 00 00 — акрилові чи модакрилові
5503 40 00 00 — з поліпропілену
5503 90 — інші:
5503 90 10 00 — — хлоринові волокна
5503 90 90 00 — — інші
5504 Волокна штапельні штучні, не піддані кардо- чи гребенечесанню і не оброблені іншим способом для прядіння:
5504 10 00 00 — з віскози
5504 90 00 00 — інші
5505 Відходи синтетичних або штучних волокон (включаючи гребеневі пачоси, відходи від прядіння та обтіпану сировину):
5505 10 — із синтетичних волокон:
5505 10 10 00 — — з нейлону або інших поліамідів
5505 10 30 00 — — з поліефіру
5505 10 50 00 — — акрилові чи модакрилові
5505 10 70 00 — — з поліпропілену
5505 10 90 00 — — інші
5505 20 00 00 — із штучних волокон
5506 Волокна штапельні синтетичні, піддані кардо- чи гребенечесанню або оброблені іншим способом для прядіння:
5506 10 00 00 — з нейлону або інших поліамідів
5506 20 00 00 — з поліефіру
5506 30 00 00 — акрилові чи модакрилові
5506 90 — інші:
5506 90 10 00 — — хлоринові волокна
5506 90 90 — — інші:
5506 90 90 10 — — — з поліпропілену
5506 90 90 90 — — — інші
5507 00 00 00 Волокна штапельні штучні, піддані кардо- чи гребенечесанню або оброблені іншим способом для прядіння
5508 Нитки швейні із синтетичних або штучних штапельних волокон, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі:
5508 10 — із синтетичних штапельних волокон:
5508 10 10 00 — — не розфасовані для роздрібної торгівлі
5508 10 90 00 — — розфасовані для роздрібної торгівлі
5508 20 — із штучних штапельних волокон:
5508 20 10 00 — — не розфасовані для роздрібної торгівлі
5508 20 90 00 — — розфасовані для роздрібної торгівлі
5509 Пряжа із синтетичних штапельних волокон (крім швейних ниток), не розфасована для роздрібної торгівлі:
— з вмістом 85 мас. % або більше штапельних волокон з нейлону або інших поліамідів:
5509 11 00 00 — — пряжа однониткова
5509 12 00 00 — — пряжа однокручена або багатокручена
— з вмістом 85 мас. % або більше поліефірних штапельних волокон:
5509 21 00 00 — — пряжа однониткова
5509 22 00 00 — — пряжа однокручена або багатокручена
— з вмістом 85 мас. % або більше акрилових або модакрилових штапельних волокон:
5509 31 00 00 — — пряжа однониткова
5509 32 00 — — пряжа однокручена або багатокручена:
5509 32 00 10 — — — невибілена або вибілена
5509 32 00 90 — — — інша
— інша пряжа з вмістом 85 мас. % або більше синтетичних штапельних волокон:
5509 41 00 00 — — пряжа однониткова
5509 42 00 00 — — пряжа однокручена або багатокручена
— інша пряжа з поліефірних штапельних волокон:
5509 51 00 00 — — змішана головним чином або винятково із штучними штапельними волокнами
5509 52 00 00 — — змішана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин
5509 53 00 00 — — змішана головним чином або винятково з бавовною
5509 59 00 00 — — інша
— інша пряжа з акрилових або модакрилових штапельних волокон:
5509 61 00 — — змішана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин:
5509 61 00 10 — — — невибілена або вибілена
5509 61 00 90 — — — інша
5509 62 00 00 — — змішана головним чином або винятково з бавовною
5509 69 00 00 — — інша
— інша пряжа:
5509 91 00 00 — — змішана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин
5509 92 00 00 — — змішана головним чином або винятково з бавовною
5509 99 00 00 — — інша
5510 Пряжа із штучних штапельних волокон (крім швейних ниток), не розфасована для роздрібної торгівлі:
— з вмістом 85 мас. % або більше штучних штапельних волокон:
5510 11 00 00 — — пряжа однониткова
5510 12 00 00 — — пряжа однокручена або багатокручена
5510 20 00 00 — інша пряжа, змішана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин
5510 30 00 00 — інша пряжа, змішана головним чином або винятково з бавовною
5510 90 00 00 — інша пряжа
5511 Пряжа із синтетичних або штучних штапельних волокон (крім швейних ниток), розфасована для роздрібної торгівлі:
5511 10 00 00 — із синтетичних штапельних волокон з вмістом 85 мас. % або більше таких волокон
5511 20 00 00 — із синтетичних штапельних волокон з вмістом менш як 85 мас. % таких волокон
5511 30 00 00 — із штучних штапельних волокон
5512 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмістом 85 мас. % або більше таких волокон:
— з вмістом 85 мас. % або більше поліефірних штапельних волокон:
5512 11 00 00 — — невибілені або вибілені
5512 19 — — інші:
5512 19 10 00 — — — вибивні
5512 19 90 00 — — — інші
— з вмістом 85 мас. % або більше акрилових або модакрилових штапельних волокон:
5512 21 00 00 — — невибілені або вибілені
5512 29 — — інші:
5512 29 10 00 — — — вибивні
5512 29 90 00 — — — інші
— інші:
5512 91 00 00 — — невибілені або вибілені
5512 99 — — інші:
5512 99 10 00 — — — вибивні
5512 99 90 00 — — — інші
5513 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмістом менш як 85 мас. % таких волокон, змішаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щільністю не більш як 170 г/м2:
— невибілені або вибілені:
5513 11 — — з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення:
5513 11 20 00 — — — завширшки не більш як 165 см
5513 11 90 00 — — — завширшки понад 165 см
5513 12 00 00 — — з поліефірних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5513 13 00 00 — — інші тканини з поліефірних штапельних волокон
5513 19 00 00 — — інші тканини
— пофарбовані:
5513 21 — — з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення:
5513 21 10 00 — — — завширшки не більш як 135 см
5513 21 30 00 — — — завширшки понад135 см, але не більш як 165 см
5513 21 90 00 — — — завширшки понад 165 см
5513 23 — — інші тканини з поліефірних штапельних волокон:
5513 23 10 00 — — — саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5513 23 90 00 — — — інші
5513 29 00 00 — — інші тканини
— з пряжі різних кольорів:
5513 31 00 00 — — з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення
5513 39 00 00 — — інші тканини
— вибивні:
5513 41 00 00 — — з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення
5513 49 00 00 — — інші тканини
5514 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмістом менш як 85 мас. % таких волокон, змішаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щільністю понад 170 г/м2:
— невибілені або вибілені:
5514 11 00 00 — — з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення
5514 12 00 00 — — з поліефірних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5514 19 — — інші тканини:
5514 19 10 00 — — — з поліефірних штапельних волокон
5514 19 90 00 — — — інші
— пофарбовані:
5514 21 00 00 — — з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення
5514 22 00 00 — — з поліефірних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5514 23 00 00 — — інші тканини з поліефірних штапельних волокон
5514 29 00 00 — — інші тканини
5514 30 — з пряжі різних кольорів:
5514 30 10 00 — — з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення
5514 30 30 00 — — з поліефірних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5514 30 50 00 — — інші тканини з поліефірних штапельних волокон
5514 30 90 00 — — інші тканини
— вибивні:
5514 41 00 00 — — з поліефірних штапельних волокон полотняного переплетення
5514 42 00 00 — — з поліефірних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу
5514 43 00 00 — — інші тканини з поліефірних штапельних волокон
5514 49 00 00 — — інші тканини
5515 Інші тканини із синтетичних штапельних волокон:
— з поліефірних штапельних волокон:
5515 11 — — змішані головним чином або винятково з штапельними волокнами з віскози:
5515 11 10 00 — — — невибілені або вибілені
5515 11 30 00 — — — вибивні
5515 11 90 00 — — — інші
5515 12 — — змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками:
5515 12 10 00 — — — невибілені або вибілені
5515 12 30 00 — — — вибивні
5515 12 90 00 — — — інші
5515 13 — — змішані головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин:
— — — змішані головним чином або винятково з вовною, підданою кардочесанню, або тонким волосом тварин (вовняна тканина):
5515 13 11 00 — — — — невибілені або вибілені
5515 13 19 00 — — — — інші
— — — змішані головним чином або винятково з вовною, підданою гребенечесанню, або тонким волосом тварин (камвольна тканина):
5515 13 91 00 — — — — невибілені або вибілені
5515 13 99 00 — — — — інші
5515 19 — — інші:
5515 19 10 00 — — — невибілені або вибілені
5515 19 30 00 — — — вибивні
5515 19 90 00 — — — інші
— з акрилових та модакрилових штапельних волокон:
5515 21 — — змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками:
5515 21 10 00 — — — невибілені або вибілені
5515 21 30 00 — — — вибивні
5515 21 90 00 — — — інші
5515 22 — — змішані головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин:
— — — змішані головним чином або винятково з вовною, підданою кардочесанню, та тонким волосом тварин (вовняна тканина):
5515 22 11 00 — — — — невибілені або вибілені
5515 22 19 00 — — — — інші
— — — змішані головним чином або винятково з вовною, підданою гребенечесанню, чи тонким волосом тварин (камвольна тканина):
5515 22 91 00 — — — — невибілені або вибілені
5515 22 99 00 — — — — інші
5515 29 00 00 — — інші
— інші тканини:
5515 91 — — змішані головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками:
5515 91 10 00 — — — невибілені або вибілені
5515 91 30 00 — — — вибивні
5515 91 90 00 — — — інші
5515 99 — — інші:
5515 99 20 00 — — — невибілені або вибілені
5515 99 40 00 — — — вибивні
5515 99 80 00 — — — інші
5516 Тканини із штучних штапельних волокон:
— з вмістом 85 мас. % або більше штучних штапельних волокон:
5516 11 00 00 — — невибілені або вибілені
5516 12 00 00 — — пофарбовані
5516 13 00 00 — — з ниток різних кольорів
5516 14 00 00 — — вибивні
— з вмістом менш як 85 мас. % штучних штапельних волокон, змішаних головним чином або винятково із синтетичними чи штучними нитками:
5516 21 00 00 — — невибілені або вибілені
5516 22 00 00 — — пофарбовані
5516 23 — — з ниток різних кольорів:
5516 23 10 00 — — — жакардові тканини завширшки140 смабо більше (тик для матраців)
5516 23 90 00 — — — інші
5516 24 00 00 — — вибивні
— з вмістом менш як 85 мас. % штучних штапельних волокон, змішаних головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин:
5516 31 00 00 — — невибілені або вибілені
5516 32 00 00 — — пофарбовані
5516 33 00 00 — — з ниток різних кольорів
5516 34 00 00 — — вибивні
— з вмістом менш як 85 мас. % штучних штапельних волокон, змішаних головним чином або винятково з бавовною:
5516 41 00 00 — — невибілені або вибілені
5516 42 00 00 — — пофарбовані
5516 43 00 00 — — з ниток різних кольорів
5516 44 00 00 — — вибивні
— інші:
5516 91 00 00 — — невибілені або вибілені
5516 92 00 00 — — пофарбовані
5516 93 00 00 — — з ниток різних кольорів
5516 94 00 00 — — вибивні
Цитата
Человек нуждается не в разрядке напряжения любой ценой, но в возбуждении потенциального смысла, который он должен реализовать
Франкл В.
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архивы