Группа 70 Стекло и изделия из стекла

Група 70
Скло та вироби із скла

Код

Назва

7001 00 Склобій, скрап скляний та інші відходи скла; скло у блоках:
7001 00 10 00 — склобій, скрап скляний та інші відходи скла
— скло у блоках:
7001 00 91 00 — — оптичне скло
7001 00 99 00 — — інше
7002 Скло у вигляді куль (крім мікросфер товарної позиції 7018), прутків або трубок, необроблене:
7002 10 00 00 — кулі
7002 20 — прутки:
7002 20 10 00 — — з оптичного скла
7002 20 90 00 — — інші
— трубки:
7002 31 00 00 — — з плавленого кварцу або інших плавлених оксидів кремнію
7002 32 00 00 — — з іншого скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більш як 5 х 10-6/К в інтервалі температур від 0° C до 300° C
7002 39 00 00 — — інші
7003 Скло лите і прокатне, у вигляді листів, пластин або профільоване, з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом:
— листи неармовані:
7003 12 — — забарвлені по всій масі (тоновані), глушені, накладні, з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього:
7003 12 10 00 — — — з оптичного скла
— — — інше:
7003 12 91 00 — — — — з невідбивальним шаром
7003 12 99 00 — — — — інші
7003 19 — — інші:
7003 19 10 00 — — — з оптичного скла
7003 19 90 00 — — — інші
7003 20 00 00 — листи армовані
7003 30 00 00 — профілі
7004 Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом:
7004 20 — скло забарвлене по всій масі (тоноване), глушене, накладне або яке має поглинальний, відбивальний або невідбивальний шар:
7004 20 10 00 — — скло оптичне
— — інше:
7004 20 91 00 — — — з невідбивальним шаром
7004 20 99 00 — — — інше
7004 90 — інше скло:
7004 90 10 00 — — скло оптичне
7004 90 70 00 — — скло оранжерейне листове
— — інше, завтовшки:
7004 90 92 00 — — — не більш як 2,5 мм
7004 90 98 00 — — — більш як 2,5 мм
7005 Скло термічно поліроване та скло з шліфованою або полірованою поверхнею у листах з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом:
7005 10 — скло неармоване з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром:
7005 10 05 00 — — з невідбивальним шаром
— — інше, завтовшки:
7005 10 25 00 — — — не більш як 3,5 мм
7005 10 30 00 — — — більш як3,5 мм, але не більш як 4,5 мм
7005 10 80 00 — — — більш як 4,5 мм
— інше неармоване скло:
7005 21 — — забарвлене по всій масі (тоноване), глушене, накладне або тільки шліфоване:
7005 21 25 — — — завтовшки не більш як 3,5 мм:
7005 21 25 10 — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів
7005 21 25 90 — — — — інше
7005 21 30 — — — завтовшки більш як3,5 мм, але не більш як 4,5 мм:
7005 21 30 10 — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів
7005 21 30 90 — — — — інше
7005 21 80 — — — завтовшки більш як 4,5 мм:
7005 21 80 10 — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів
7005 21 80 90 — — — — інше
7005 29 — — інше:
7005 29 25 — — — завтовшки не більш як 3,5 мм:
7005 29 25 10 — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів
7005 29 25 90 — — — — інше
7005 29 35 — — — завтовшки більш як3,5 мм, але не більш як 4,5 мм:
7005 29 35 10 — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів
7005 29 35 90 — — — — інше
7005 29 80 — — — завтовшки більш як 4,5 мм:
7005 29 80 10 — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів
7005 29 80 90 — — — — інше
7005 30 00 00 — армоване скло
7006 00 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим способом, але не оправлене або не комбіноване з іншими матеріалами:
7006 00 10 00 — скло оптичне
7006 00 90 00 — інше
7007 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене (загартоване) або багатошарове:
— скло зміцнене (загартоване) безпечне:
7007 11 — — розміром і форматом, які дозволяють використовувати його у транспортних засобах, літальних апаратах, космічних апаратах або суднах:
7007 11 10 — — — розміром і форматом, які дозволяють використовувати його у моторних траспортних засобах:
7007 11 10 10 — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів
7007 11 10 90 — — — — інші
7007 11 90 00 — — — інше
7007 19 — — інше:
7007 19 10 00 — — — емальоване
7007 19 20 00 — — — забарвлене по всій масі (тоноване), матове, плаковане або дубльоване чи таке, що має поглинальний або відбивальний шар
7007 19 80 00 — — — інше
— скло багатошарове безпечне (триплекс):
7007 21 — — розміром і форматом, які дозволяють використовувати його в транспортних засобах, літальних апаратах, космічних апаратах або суднах:
7007 21 20 — — — розміром і форматом, які дозволяють використовувати його у моторних транспортних засобах:
7007 21 20 10 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
7007 21 20 30 — — — — вітрове скло, необрамлене, для цивільної авіації
7007 21 20 90 — — — — інше
7007 21 80 00 — — — інше
7007 29 00 00 — — інше
7008 00 Багатошарові ізоляційні вироби скляні:
7008 00 20 00 — забарвлені по всій масі, матові чи такі, що мають поглинальний або відбивальний шар
— інші:
7008 00 81 00 — — які складаються з двох скляних листів, герметично скріплених за периметром і розділених шаром повітря чи інших газів або вакуумом
7008 00 89 00 — — інші
7009 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, включаючи дзеркала заднього огляду:
7009 10 00 — дзеркала заднього огляду для транспортних засобів:
7009 10 00 10 — — для промислового складання моторних транспортних засобів
7009 10 00 90 — — інші
— інші:
7009 91 00 00 — — без рам
7009 92 00 00 — — у рамах
7010 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та інші ємності, скляні для транспортування або упаковування товарів; банки скляні для консервування; пробки, кришки та інші засоби для закупорювання, скляні:
7010 10 00 00 — ампули
7010 20 00 00 — пробки, кришки та аналогічні вироби
7010 90 — інші:
7010 90 10 — — банки для консервування (стерилізаційні банки):
7010 90 10 10 — — — номінальною місткістю не більш як 0,15 л
7010 90 10 90 — — — інші
— — інші:
7010 90 21 00 — — — виготовлені із скляних трубок
— — — інші, номінальною місткістю:
7010 90 31 — — — -2,5 лабо більше:
7010 90 31 10 — — — — — пляшки для харчових продуктів та напоїв з безбарвного скла
7010 90 31 90 — — — — — інші
— — — — менш як 2,5 л:
— — — — — для харчових продуктів і напоїв:
— — — — — — пляшки:
— — — — — — — з безбарвного скла, номінальною місткістю:
7010 90 41 00 — — — — — — — -1 лабо більше
7010 90 43 00 — — — — — — — — більш як0,33 л, але менш як 1 л
7010 90 45 00 — — — — — — — -0,15 лабо більше, але не більш як 0,33 л
7010 90 47 00 — — — — — — — — менш як 0,15 л
— — — — — — — з кольорового скла, номінальною місткістю:
7010 90 51 00 — — — — — — — -1 лабо більше
7010 90 53 00 — — — — — — — — більш як0,33 л, але менш як 1 л
7010 90 55 00 — — — — — — — -0,15 лабо більше, але не більш як 0,33 л
7010 90 57 00 — — — — — — — — менш як 0,15 л
— — — — — — інші, номінальною місткістю:
7010 90 61 00 — — — — — — -0,25 лабо більше
7010 90 67 00 — — — — — — — менш як 0,25 л
— — — — — для фармацевтичних продуктів, номінальною місткістю:
7010 90 71 — — — — — — більш як 0,055 л:
7010 90 71 10 — — — — — — — не більш як 0,15 л
7010 90 71 90 — — — — — — — інші
7010 90 79 00 — — — — — — не більш як 0,055 л
— — — — — для інших продуктів:
7010 90 91 00 — — — — — — з безбарвного скла
7010 90 99 00 — — — — — — з кольорового скла
7011 Колби із скла (включаючи балони і трубки), відкриті, та їх частини із скла, без фітингів, для електричних ламп, електронно-променевих трубок або аналогічних виробів:
7011 10 00 00 — для електричного освітлювального обладнання
7011 20 00 00 — для електронно-променевих трубок
7011 90 00 00 — інші
7013 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогічних цілей, крім виробів товарної позиції 7010 або 7018:
7013 10 00 00 — із склокераміки
— посудини на ножці для пиття, крім вироблених із склокераміки:
7013 22 — — із свинцевого кришталю:
7013 22 10 00 — — — ручного виготовлення
7013 22 90 00 — — — механічного виготовлення
7013 28 — — інші:
7013 28 10 00 — — — ручного виготовлення
7013 28 90 00 — — — механічного виготовлення
— інші посудини для пиття, крім вироблених із склокераміки:
7013 33 — — із свинцевого кришталю:
— — — ручного виготовлення:
7013 33 11 00 — — — — ограновані або інакше оздоблені
7013 33 19 00 — — — — інші
— — — механічного виготовлення:
7013 33 91 00 — — — — ограновані або інакше оздоблені
7013 33 99 00 — — — — інші
7013 37 — — інші:
7013 37 10 00 — — — із зміцненого скла
— — — інші:
— — — — ручного виготовлення:
7013 37 51 00 — — — — — ограновані або інакше оздоблені
7013 37 59 00 — — — — — інші
— — — — механічного виготовлення:
7013 37 91 00 — — — — — ограновані або інакше оздоблені
7013 37 99 00 — — — — — інші
— посуд столовий (крім посудин для пиття) або кухонний, крім виробленого із склокераміки:
7013 41 — — із свинцевого кришталю:
7013 41 10 00 — — — ручного виготовлення
7013 41 90 00 — — — механічного виготовлення
7013 42 00 00 — — із скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більш як 5 х 10-6/К в інтервалі температур від 0° C до 300° C
7013 49 — — інший:
7013 49 10 00 — — — із зміцненого скла
— — — інший:
7013 49 91 00 — — — — ручного виготовлення
7013 49 99 00 — — — — механічного виготовлення
— інші вироби із скла:
7013 91 — — із свинцевого кришталю:
7013 91 10 00 — — — ручного виготовлення
7013 91 90 00 — — — механічного виготовлення
7013 99 00 00 — — інші
7014 00 00 00 Скляні вироби для сигналізації та оптичні елементи із скла (крім перелічених у товарній позиції 7015), оптично не оброблені
7015 Скло для годинників та аналогічне скло, скло для окулярів, звичайних або тих, що коригують зір, опуклі, центровані, увігнуті тощо, оптично не оброблені; скляні порожнисті сфери та їх сегменти для виготовлення такого скла:
7015 10 00 00 — скло для окулярів, що коригують зір
7015 90 00 00 — інші
7016 Блоки для мостіння (брукування), плитка, цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з пресованого або литого скла, армовані або неармовані, для будівництва; кубики, квадратики та інші невеликі скляні форми, на основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних оздоблень; вітражі та подібні вироби; скло пористе або піноскло у блоках, панелях, пластинах тощо:
7016 10 00 00 — кубики, квадратики та інші невеликі скляні форми, на основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних оздоблень
7016 90 — інші:
7016 90 10 00 — — вітражі та подібні вироби
7016 90 80 00 — — інше
7017 Посуд скляний для лабораторних, гігієнічних або фармацевтичних цілей, градуйований або неградуйований, калібрований або некалібрований:
7017 10 00 00 — з плавленого кварцу або інших плавлених оксидів кремнію
7017 20 00 00 — з іншого скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більш як 5 х 10-6/К в інтервалі температур від 0° C до 300° C
7017 90 00 00 — інший
7018 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні вироби із скла, вироблені за допомогою склодувної трубки, крім біжутерії; скляні мікросфери діаметром не більш як 1 мм:
7018 10 — намистини скляні, вироби, що імітують перли, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та аналогічні вироби із скла:
— — намистини скляні:
7018 10 11 00 — — — ограновані та поліровані механічно
7018 10 19 00 — — — інші
7018 10 30 00 — — вироби, що імітують перли
— — вироби, що імітують дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння:
7018 10 51 00 — — — ограновані та поліровані механічно
7018 10 59 00 — — — інші
7018 10 90 00 — — інші
7018 20 00 00 — мікросфери із скла діаметром не більш як 1 мм
7018 90 — інші:
7018 90 10 00 — — скляні очі; вироби у вигляді невеликих форм із скла
7018 90 90 00 — — інші
7019 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад нитки, тканини):
— пряжа, рівниця і нитки із скловолокна, розрізані або ні:
7019 11 00 00 — — скловолокно завдовжки не більш як 50 мм
7019 12 00 00 — — рівниця
7019 19 — — інші:
7019 19 10 00 — — — з ниток
7019 19 90 00 — — — з волокон
— тонкі тканини (вуалі), полотна, мати, матраци, плити та інші неткані матеріали:
7019 31 00 00 — — мати
7019 32 00 00 — — тонкі тканини (вуалі)
7019 39 00 00 — — інші
7019 40 00 00 — тканини з рівниці
— інші тканини:
7019 51 00 00 — — завширшки не більш як 30 см
7019 52 00 00 — — завширшки більш як 30 см, полотняного переплетення, з поверхневою щільністю менш як 250 г/м2, з ниток лінійної щільності не більш як 136 тексів на одиничну нитку
7019 59 00 00 — — інші
7019 90 — інші:
7019 90 10 00 — — нетекстильні волокна навалом або в пучках
7019 90 30 00 — — прокладки та обмотки для ізоляції труб
— — інші:
7019 90 91 00 — — — з текстильних волокон
7019 90 99 00 — — — інші
7020 00 Інші вироби із скла:
7020 00 05 00 — реакторні трубки кварцові і патрони, призначені для установлення в дифузійних печах та печах окислення для виробництва напівпровідникових матеріалів
— скляні колби для термосів або для інших вакуумних посудин:
7020 00 07 00 — — не завершені у виробництві
7020 00 08 00 — — завершені у виробництві
— інші:
7020 00 10 — — з плавленого кварцу або інших плавлених оксидів кремнію:
7020 00 10 10 — — — тиглі з плавленого кварцу
7020 00 10 90 — — — інші
7020 00 30 00 — — із скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більш як 5 х 10-6/К в інтервалі температур від 0° C до 300° C
7020 00 80 00 — — інші
Цитата
Право жить есть такой щедрый, такой незаслуженный дар, что он с лихвой окупает все горести жизни, все до единой
Кнут Гамсун
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архивы