Раздел XV Недрагоценные металлы и изделия из них Группа 72 Черные металлы

Розділ XV
НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ

Група 72
Чорні метали

Код

Назва

I. ПЕРВИННІ ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У ФОРМІ ГРАНУЛ ТА ПОРОШКУ

7201 Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах:
7201 10 — чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або менше фосфору:
— — з масовою часткою марганцю не менш як 0,4 %:
7201 10 11 00 — — — з масовою часткою кремнію 1 % або менше
7201 10 19 00 — — — з масовою часткою кремнію понад 1 %
7201 10 30 00 — — з масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не більш як 0,4 %
7201 10 90 00 — — з масовою часткою марганцю менш як 0,1 %
7201 20 00 00 — чавун переробний нелегований з масовою часткою фосфору понад 0,5 %
7201 50 — чавун переробний легований; чавун дзеркальний:
7201 50 10 00 — — чавун переробний легований з масовою часткою титану понад 0,3 %, але не більш як 1 %, і ванадію понад 0,5 %, але не більш як 1 %
7201 50 90 00 — — інший
7202 Феросплави:
— феромарганець:
7202 11 — — з масовою часткою вуглецю понад 2 %:
7202 11 20 00 — — — у гранулах розміром не більш як5 ммта з масовою часткою марганцю понад 65 %
7202 11 80 00 — — — інший
7202 19 00 00 — — інший
— феросиліцій:
7202 21 00 00 — — з масовою часткою кремнію понад 55 %
7202 29 — — інший:
7202 29 10 00 — — — з масовою часткою магнію 4 % або більше, але не більш як 10 %
7202 29 90 00 — — — інший
7202 30 00 00 — феросилікомарганець
— ферохром:
7202 41 — — з масовою часткою вуглецю понад 4 %:
7202 41 10 00 — — — з масовою часткою вуглецю понад 4 %, але не більш як 6 %
7202 41 90 00 — — — з масовою часткою вуглецю понад 6 %
7202 49 — — інший:
7202 49 10 00 — — — з масовою часткою вуглецю не більш як 0,05 %
7202 49 50 00 — — — з масовою часткою вуглецю понад 0,05 %, але не більш як 0,5 %
7202 49 90 00 — — — з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не більш як 4 %
7202 50 00 00 — феросилікохром
7202 60 00 00 — феронікель
7202 70 00 00 — феромолібден
7202 80 00 00 — феровольфрам та феросиліковольфрам
— інший:
7202 91 00 00 — — феротитан і феросилікотитан
7202 92 00 00 — — ферованадій
7202 93 00 00 — — фероніобій
7202 99 — — інші:
7202 99 10 00 — — — ферофосфор
7202 99 30 00 — — — феросилікомагній
7202 99 80 00 — — — інший
7203 Продукти прямого відновлення залізної руди та інші губчасті залізні матеріали у шматках, котунах або подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту за масою 99,94 % у шматках, котунах або подібних формах:
7203 10 00 00 — продукти прямого відновлення залізної руди
7203 90 00 00 — інші
7204 Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки):
7204 10 00 00 — відходи та брухт ливарного чавуну
— відходи та брухт легованої сталі:
7204 21 — — корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
7204 21 10 00 — — — з масовою часткою нікелю 8 % або більше
7204 21 90 00 — — — іншої
7204 29 00 00 — — інші
7204 30 00 00 — відходи та брухт чорних металів, луджені
— інші відходи та брухт:
7204 41 — — токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва, ошурки, відходи обрізування та штампування, пакетовані або непакетовані:
7204 41 10 00 — — — токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва та ошурки
— — — відходи обрізування або штампування:
7204 41 91 00 — — — — пакетовані
7204 41 99 00 — — — — інші
7204 49 — — інші:
7204 49 10 00 — — — подрібнені (різані)
— — — інші:
7204 49 30 00 — — — — пакетовані
7204 49 90 00 — — — — інші
7204 50 00 00 — зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)
7205 Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металів:
7205 10 00 00 — гранули
— порошки:
7205 21 00 00 — — з легованої сталі
7205 29 00 00 — — інші

II. СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА)

7206 Вуглецева сталь у зливках або інших первинних формах (крім заліза товарної позиції 7203):
7206 10 00 00 — зливки
7206 90 00 00 — інші
7207 Напівфабрикати з вуглецевої сталі:
— з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
7207 11 — — прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу, ширина якого менша ніж подвійна товщина:
— — — катані або отримані безперервним литтям:
7207 11 11 00 — — — — з автоматної сталі
— — — — інші:
7207 11 14 00 — — — — — завтовшки не більш як 130 мм
7207 11 16 00 — — — — — завтовшки понад 130 мм
7207 11 90 00 — — — ковані
7207 12 — — інші, прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу:
7207 12 10 00 — — — катані або одержані безперервним литтям
7207 12 90 00 — — — ковані
7207 19 — — інші:
— — — круглого або багатокутного поперечного перерізу:
7207 19 12 00 — — — — катані або одержані безперервним литтям
7207 19 19 00 — — — — ковані
7207 19 80 00 — — — інші
7207 20 — з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:
— — прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу та шириною меншою, ніж подвійна товщина:
— — — катані або одержані безперервним литтям:
7207 20 11 00 — — — — з автоматної сталі
— — — — інші, з масовою часткою:
7207 20 15 00 — — — — — вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %
7207 20 17 00 — — — — — вуглецю 0,6 % або більше
7207 20 19 00 — — — ковані
— — інші, прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу:
7207 20 32 00 — — — катані або одержані безперервним литтям
7207 20 39 00 — — — ковані
— — круглого або багатокутного поперечного перерізу:
7207 20 52 00 — — — катані або одержані безперервним литтям
7207 20 59 00 — — — ковані
7207 20 80 00 — — інші
7208 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки600 ммабо більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття:
7208 10 00 00 — у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, з рельєфним малюнком
— інший, у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, протравлений:
7208 25 00 00 — — завтовшки4,75 ммабо більше
7208 26 00 00 — — завтовшки3 ммабо більше, але менш як4,75 мм
7208 27 00 00 — — завтовшки менш як 3 мм
— інший, у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:
7208 36 00 00 — — завтовшки понад 10 мм
7208 37 00 00 — — завтовшки4,75 ммабо більше, але не більш як 10 мм
7208 38 00 00 — — завтовшки3 ммабо більше, але не більш як 4,75 мм
7208 39 00 00 — — завтовшки менш як 3 мм
7208 40 00 00 — не у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, з рельєфним малюнком
— інший, не у рулонах, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:
7208 51 — — завтовшки понад 10 мм:
7208 51 20 00 — — — завтовшки понад 15 мм
— — — завтовшки понад10 мм, але не більш як15 мм, завширшки:
7208 51 91 00 — — — -2050 ммабо більше
7208 51 98 00 — — — — менш як 2050 мм
7208 52 — — завтовшки4,75 ммабо більше, але не більш як 10 мм:
7208 52 10 00 — — — прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі, завширшки не більш як 1250 мм
— — — інший завширшки:
7208 52 91 00 — — — -2050 ммабо більше
7208 52 99 00 — — — — менш як 2050 мм
7208 53 — — завтовшки3 ммабо більше, але не більш як 4,75 мм:
7208 53 10 00 — — — прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі, завширшки не більш як1250 ммі завтовшки4 ммабо більше
7208 53 90 00 — — — інший
7208 54 00 00 — — завтовшки менш як 3 мм
7208 90 — інший:
7208 90 20 00 — — перфорований
7208 90 80 00 — — інший
7209 Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки600 ммабо більше, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), неплакований, без гальванічного або іншого покриття:
— у рулонах, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):
7209 15 00 00 — — завтовшки3 ммабо більше
7209 16 — — завтовшки понад1 мм, але не більш як 3 мм:
7209 16 10 00 — — — «електротехнічний»
7209 16 90 00 — — — інший
7209 17 — — завтовшки0,5 ммабо більше, але не більш як 1 мм:
7209 17 10 00 — — — «електротехнічний»
7209 17 90 00 — — — інший
7209 18 — — завтовшки менш як 0,5 мм:
7209 18 10 00 — — — «електротехнічний»
— — — інший:
7209 18 91 00 — — — — завтовшки0,35 ммабо більше, але менш як 0,5 мм
7209 18 99 00 — — — — завтовшки менш як 0,35 мм
— не у рулонах, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):
7209 25 00 00 — — завтовшки3 ммабо більше
7209 26 — — завтовшки понад1 мм, але не більш як 3 мм:
7209 26 10 00 — — — «електротехнічний»
7209 26 90 00 — — — інший
7209 27 — — завтовшки0,5 ммабо більше, але не більш як 1 мм:
7209 27 10 00 — — — «електротехнічний»
7209 27 90 00 — — — інший
7209 28 — — завтовшки менш як 0,5 мм:
7209 28 10 00 — — — «електротехнічний»
7209 28 90 00 — — — інший
7209 90 — інший:
7209 90 20 00 — — перфорований
7209 90 80 00 — — інший
7210 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки600 ммабо більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:
— з гальванічним або іншим покриттям оловом:
7210 11 00 00 — — завтовшки0,5 ммабо більше
7210 12 — — завтовшки менш як 0,5 мм:
7210 12 20 00 — — — біла жерсть
7210 12 80 00 — — — інший
7210 20 00 00 — з гальванічним або іншим покриттям свинцем, включаючи свинцево-олов’яний сплав
7210 30 00 00 — електролітично оцинкований
— іншим способом оцинкований:
7210 41 00 00 — — гофрований
7210 49 00 00 — — інший
7210 50 00 00 — з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом і оксидами хрому
— з гальванічним або іншим покриттям алюмінієм:
7210 61 00 00 — — з гальванічним або іншим покриттям сплавом алюмінію і цинку
7210 69 00 00 — — інший
7210 70 — пофарбований, лакований або покритий пластмасою:
7210 70 10 00 — — біла жерсть та вироби з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лаковані
7210 70 80 00 — — інший
7210 90 — інший:
7210 90 30 00 — — плакований
7210 90 40 00 — — луджений з відбитком
7210 90 80 00 — — інший
7211 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як600 мм, неплакований, без гальванічного або іншого покриття:
— гарячекатаний без подальшого оброблення:
7211 13 00 00 — — прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі, завширшки понад150 ммі завтовшки4 ммабо більше, не у рулонах і без рельєфного малюнка
7211 14 00 00 — — інший, завтовшки4,75 ммабо більше
7211 19 00 00 — — інший
— без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):
7211 23 — — з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
7211 23 20 00 — — — «електротехнічний»
— — — інший:
7211 23 30 00 — — — — завтовшки0,35 ммабо більше
7211 23 80 00 — — — — завтовшки менш як 0,35 мм
7211 29 00 00 — — інший
7211 90 — інший:
7211 90 20 00 — — перфорований
7211 90 80 00 — — інший
7212 Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як600 мм, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:
7212 10 — з гальванічним або іншим покриттям оловом:
7212 10 10 00 — — біла жерсть без подальшого оброблення, крім оброблення поверхні
7212 10 90 00 — — інший
7212 20 00 00 — електролітично оцинкований
7212 30 00 00 — інакше оцинкований
7212 40 — пофарбований, лакований або покритий пластмасою:
7212 40 20 00 — — біла жерсть, без подальшого оброблення, крім лакування; прокат з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакований
7212 40 80 00 — — інший
7212 50 — інакше покритий:
7212 50 20 00 — — з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому
7212 50 30 00 — — з гальванічним або іншим покриттям хромом або нікелем
7212 50 40 00 — — з гальванічним або іншим покриттям міддю
— — з гальванічним або іншим покриттям алюмінієм:
7212 50 61 00 — — — з гальванічним або іншим покриттям сплавами алюмінію та цинку
7212 50 69 00 — — — інший
7212 50 90 00 — — інший
7212 60 00 00 — плакований
7213 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі:
7213 10 00 00 — що мають вм’ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створені під час прокатування
7213 20 00 00 — інші, з автоматної сталі
— інші:
7213 91 — — круглого поперечного перерізу діаметром менш як 14 мм:
7213 91 10 00 — — — для армування бетону
7213 91 20 00 — — — для зміцнювання шинного корду
— — — інші:
7213 91 41 00 — — — — з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше
7213 91 49 00 — — — — з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 %
7213 91 70 00 — — — — з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але не більш як 0,75 %
7213 91 90 00 — — — — з масовою часткою вуглецю понад 0,75 %
7213 99 — — інші:
7213 99 10 00 — — — з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %
7213 99 90 00 — — — з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше
7214 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
7214 10 00 00 — ковані
7214 20 00 00 — що мають вм’ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, створені під час прокатування, або ті, що зазнали кручення після прокатування
7214 30 00 00 — інші, з автоматної сталі
— інші:
7214 91 — — прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу:
7214 91 10 00 — — — з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %
7214 91 90 00 — — — з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше
7214 99 — — інші:
— — — з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
7214 99 10 00 — — — — для армування бетону
— — — — інші, круглого поперечного перерізу діаметром:
7214 99 31 00 — — — — -80 ммабо більше
7214 99 39 00 — — — — — менш як 80 мм
7214 99 50 00 — — — — інші
— — — з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:
— — — — круглого поперечного перерізу діаметром:
7214 99 71 00 — — — — -80 ммабо більше
7214 99 79 00 — — — — — менш як 80 мм
7214 99 95 00 — — — — інші
7215 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі:
7215 10 00 00 — з автоматної сталі, без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення в холодному стані
7215 50 — інші, без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення в холодному стані:
— — з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
7215 50 11 00 — — — прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу
7215 50 19 00 — — — інші
7215 50 80 00 — — з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше
7215 90 00 00 — інші
7216 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталі:
7216 10 00 00 — профілі U-, I- або H-подібні без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки менш як 80 мм
— профілі L- або T-подібні, без подальшого оброблення, після гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування заввишки менш як 80 мм:
7216 21 00 00 — — профілі L-подібні
7216 22 00 00 — — профілі T-подібні
— профілі U-, I- або H-подібні, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки80 ммабо більше:
7216 31 — — профілі U-подібні:
7216 31 10 00 — — — заввишки80 ммабо більше, але не більш як 220 мм
7216 31 90 00 — — — заввишки понад 220 мм
7216 32 — — профілі I-подібні:
— — — заввишки80 ммабо більше, але не більш як 220 мм:
7216 32 11 00 — — — — з паралельними полицями
7216 32 19 00 — — — — інші
— — — заввишки понад 220 мм:
7216 32 91 00 — — — — з паралельними полицями
7216 32 99 00 — — — — інші
7216 33 — — профілі H-подібні:
7216 33 10 00 — — — заввишки80 ммабо більше, але не більш як 180 мм
7216 33 90 00 — — — заввишки понад 180 мм
7216 40 — профілі L- або T- подібні, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки80 ммабо більше:
7216 40 10 00 — — профілі L-подібні
7216 40 90 00 — — профілі T-подібні
7216 50 — інші кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:
7216 50 10 00 — — з поперечним перерізом, який можна вписати у квадрат із стороною не більш як 80 мм
— — інші:
7216 50 91 00 — — — штабобульб
7216 50 99 00 — — — інші
— кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення, крім деформування або оброблення у холодному стані:
7216 61 — — вироблені з плоского прокату:
7216 61 10 00 — — — профілі C-, L-, U-, Z-подібні, у формі омеги, або незамкнуті профілі
7216 61 90 00 — — — інші
7216 69 00 00 — — інші
— інші:
7216 91 — — холоднодеформовані або оброблені у холодному стані, одержані з плоского прокату:
7216 91 10 00 — — — профільовані (ребристі) листи
7216 91 80 00 — — — інші
7216 99 00 00 — — інші
7217 Дріт з вуглецевої сталі:
7217 10 — неплакований або непокритий, шліфований або нешліфований:
— — з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
7217 10 10 00 — — — з найбільшим розміром поперечного перерізу менш як 0,8 мм
— — — з найбільшим розміром поперечного перерізу не менш як 0,8 мм:
7217 10 31 00 — — — — який має вм’ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, отримані у процесі прокатування
7217 10 39 00 — — — — інший
7217 10 50 00 — — з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %
7217 10 90 00 — — з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше
7217 20 — з гальванічним або іншим покриттям цинком:
— — з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
7217 20 10 00 — — — з найбільшим розміром поперечного перерізу менш як 0,8 мм
7217 20 30 00 — — — з найбільшим розміром поперечного перерізу не менш як 0,8 мм
7217 20 50 00 — — з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %
7217 20 90 00 — — з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше
7217 30 — з гальванічним або іншим покриттям іншими недорогоцінними металами:
— — з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
7217 30 41 00 — — — покритий міддю
7217 30 49 00 — — — інший
7217 30 50 00 — — з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %
7217 30 90 00 — — з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше
7217 90 — інший:
7217 90 20 00 — — з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %
7217 90 50 00 — — з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %
7217 90 90 00 — — з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше

III. СТАЛЬ КОРОЗІЙНОСТІЙКА (НЕРЖАВІЮЧА)

7218 Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах; напівфабрикати з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
7218 10 00 00 — зливки та інші первинні форми
— інша:
7218 91 — — прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу:
7218 91 10 00 — — — з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше
7218 91 80 00 — — — з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %
7218 99 — — інша:
— — — квадратного поперечного перерізу:
7218 99 11 00 — — — — катана або одержана безперервним литтям
7218 99 19 00 — — — — кована
— — — інша:
7218 99 20 00 — — — — катана або одержана безперервним литтям
7218 99 80 00 — — — — кована
7219 Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки600 ммабо більше:
— без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, у рулонах:
7219 11 00 00 — — завтовшки понад 10 мм
7219 12 — — завтовшки4,75 ммабо більше, але не більш як 10 мм:
7219 12 10 00 — — — з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше
7219 12 90 00 — — — з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %
7219 13 — — завтовшки3 ммабо більше, але не більш як 4,75 мм:
7219 13 10 00 — — — з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше
7219 13 90 00 — — — з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %
7219 14 — — завтовшки менш як 3 мм:
7219 14 10 00 — — — з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше
7219 14 90 00 — — — з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %
— без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах:
7219 21 — — завтовшки понад 10 мм:
7219 21 10 00 — — — з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше
7219 21 90 00 — — — з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %
7219 22 — — завтовшки4,75 ммабо більше, але не більш як 10 мм:
7219 22 10 00 — — — з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше
7219 22 90 00 — — — з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %
7219 23 00 00 — — завтовшки3 ммабо більше, але менш як 4,75 мм
7219 24 00 00 — — завтовшки менш як 3 мм
— без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):
7219 31 00 00 — — завтовшки4,75 ммабо більше
7219 32 — — завтовшки3 ммабо більше, але менш як 4,75 мм:
7219 32 10 00 — — — з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше
7219 32 90 00 — — — з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %
7219 33 — — завтовшки понад1 мм, але менш як 3 мм:
7219 33 10 00 — — — з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше
7219 33 90 00 — — — з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %
7219 34 — — завтовшки0,5 ммабо більше, але не більш як 1 мм:
7219 34 10 00 — — — з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше
7219 34 90 00 — — — з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %
7219 35 — — завтовшки менш як 0,5 мм:
7219 35 10 00 — — — з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше
7219 35 90 00 — — — з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %
7219 90 — інший:
7219 90 20 00 — — перфорований
7219 90 80 00 — — інший
7220 Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 мм:
— без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:
7220 11 00 00 — — завтовшки4,75 ммабо більше
7220 12 00 00 — — завтовшки менш як 4,75 мм
7220 20 — без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):
— — завтовшки3 ммабо більше, з масовою часткою:
7220 20 21 00 — — — нікелю 2,5 % або більше
7220 20 29 00 — — — нікелю менш як 2,5 %
— — завтовшки понад0,35 мм, але менш як3 мм, з масовою часткою:
7220 20 41 00 — — — нікелю 2,5 % або більше
7220 20 49 00 — — — нікелю менш як 2,5 %
— — завтовшки не більш як0,35 мм, з масовою часткою:
7220 20 81 00 — — — нікелю 2,5 % або більше
7220 20 89 00 — — — нікелю менш як 2,5 %
7220 90 — інший:
7220 90 20 00 — — перфорований
7220 90 80 00 — — інший
7221 00 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
7221 00 10 00 — з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше
7221 00 90 00 — з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %
7222 Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
— прутки та бруски без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:
7222 11 — — круглого поперечного перерізу:
— — — діаметром80 ммабо більше, з масовою часткою:
7222 11 11 00 — — — — 2,5 % або більше нікелю
7222 11 19 00 — — — — менш як 2,5 % нікелю
— — — діаметром менш як80 мм, з масовою часткою:
7222 11 81 00 — — — — нікелю 2,5 % або більше
7222 11 89 00 — — — — нікелю менш як 2,5 %
7222 19 — — інші:
7222 19 10 00 — — — з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше
7222 19 90 00 — — — з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %
7222 20 — прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані:
— — круглого поперечного перерізу:
— — — діаметром80 ммабо більше, з масовою часткою:
7222 20 11 00 — — — — нікелю 2,5 % або більше
7222 20 19 00 — — — — нікелю менш як 2,5 %
— — — діаметром25 ммабо більше, але менш як80 мм, з масовою часткою:
7222 20 21 00 — — — — нікелю 2,5 % або більше
7222 20 29 00 — — — — нікелю менш як 2,5 %
— — — діаметром менш як25 мм, з масовою часткою:
7222 20 31 00 — — — — нікелю 2,5 % або більше
7222 20 39 00 — — — — нікелю менш як 2,5 %
— — інші, з масовою часткою:
7222 20 81 00 — — — нікелю 2,5 % або більше
7222 20 89 00 — — — нікелю менш як 2,5 %
7222 30 — інші прутки та бруски:
— — ковані, з масовою часткою:
7222 30 51 00 — — — нікелю 2,5 % або більше
7222 30 91 00 — — — нікелю менш як 2,5 %
7222 30 97 00 — — інші
7222 40 — кутики, фасонні та спеціальні профілі:
7222 40 10 00 — — без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування
7222 40 50 00 — — без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані
7222 40 90 00 — — інші
7223 00 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
— з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше:
7223 00 11 00 — — з масовою часткою нікелю 28 % або більше, але не більш як 31 %, та хрому 20 % або більше, але не більш як 22 %
7223 00 19 00 — — інший
— з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %:
7223 00 91 00 — — з масовою часткою хрому 13 % або більше, але не більш як 25 %, та алюмінію 3,5 % або більше, але не більш як 6 %
7223 00 99 00 — — інший

IV. ІНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТІ ДЛЯ БУРОВИХ РОБІТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ

7224 Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей:
7224 10 — зливки та інші первинні форми:
7224 10 10 00 — — інструментальної сталі
7224 10 90 00 — — інші
7224 90 — інші:
7224 90 02 00 — — інструментальної сталі
— — інші:
— — — прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу:
— — — — гарячекатані або отримані безперервним литтям:
— — — — — завширшки менше подвійної товщини:
7224 90 03 00 — — — — — — із сталі швидкорізальної
7224 90 05 00 — — — — — — з масовою часткою вуглецю 0,7 % або менше і марганцю 0,5 % або більше, але не більш як 1,2 %, та кремнію 0,6 % або більше, але не більш як 2,3 %; з вмістом бору 0,0008 % або більше за умови, що ніякий інший елемент не досягає мінімального вмісту, наведеного у примітці 1 (f) до цієї групи
7224 90 07 00 — — — — — — інші
7224 90 14 00 — — — — — інші
7224 90 18 00 — — — — ковані
— — — інші:
— — — — гарячекатані або одержані безперервним литтям:
7224 90 31 00 — — — — — з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, та хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та, за наявності, молібдену 0,5 % або менше
7224 90 38 00 — — — — — інші
7224 90 90 00 — — — — ковані
7225 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки600 ммабо більше:
— із кремнієвої електротехнічної сталі:
7225 11 00 00 — — текстурований з орієнтованим зерном
7225 19 — — інший:
7225 19 10 00 — — — гарячекатаний
7225 19 90 00 — — — холоднокатаний
7225 30 — інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, у рулонах:
7225 30 10 00 — — з інструментальної сталі
7225 30 30 00 — — із сталі швидкорізальної
7225 30 90 00 — — інший
7225 40 — інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах:
7225 40 12 00 — — з інструментальної сталі
7225 40 15 00 — — із сталі швидкорізальної
— — інший:
7225 40 40 00 — — — завтовшки понад 10 мм
7225 40 60 00 — — — завтовшки4,75 ммабо більше, але не більш як 10 мм
7225 40 90 00 — — — завтовшки менш як 4,75 мм
7225 50 — інший, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):
7225 50 20 00 — — із сталі швидкорізальної
7225 50 80 00 — — інший
— інший:
7225 91 00 00 — — електролітично оцинкований
7225 92 00 00 — — інакше оцинкований
7225 99 00 00 — — інший
7226 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:
— з кремнієвої електротехнічної сталі:
7226 11 00 00 — — текстурований з орієнтованим зерном
7226 19 — — інший:
7226 19 10 00 — — — без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування
7226 19 80 00- — — інший
7226 20 00 00 — із сталі швидкорізальної
— інший:
7226 91 — — без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:
7226 91 20 00 — — — з інструментальної сталі
— — — інший:
7226 91 91 00 — — — — завтовшки4,75 ммабо більше
7226 91 99 00 — — — — завтовшки менш як 4,75 мм
7226 92 00 00 — — без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані)
7226 99 — — інший:
7226 99 10 00 — — — електролітично оцинкований
7226 99 30 00 — — — інакше оцинкований
7226 99 70 00 — — — інший
7227 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з інших легованих сталей:
7227 10 00 00 — із сталі швидкорізальної
7227 20 00 00 — із сталі кремнієво-марганцевої
7227 90 — інші:
7227 90 10 00 — — з масовою часткою бору 0,0008 % або більше, при цьому ніякий інший елемент не досягає мінімального вмісту, наведеного у примітці 1 (f) до цієї групи
7227 90 50 00 — — з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та, можливо, з масовою часткою молібдену 0,5 % або менше
7227 90 95 00 — — інші
7228 Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей:
7228 10 — прутки та бруски з швидкорізальної сталі:
7228 10 20 00 — — без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування; гарячекатані або гарячетягнуті або пресовані, без подальшого оброблення, крім плакування
7228 10 50 00 — — ковані
7228 10 90 00 — — інші
7228 20 — прутки та бруски з кремнієво-марганцевої сталі:
7228 20 10 00 — — прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу, прокатані за чотирма гранями
— — інші:
7228 20 91 00 — — — без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування; гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані, без подальшого оброблення, крім плакування
7228 20 99 00 — — — інші
7228 30 — інші прутки та бруски без подальшого оброблення після гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:
7228 30 20 00 — — з інструментальної сталі
— — з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та, можливо, з масовою часткою молібдену 0,5 % або менше:
7228 30 41 00 — — — круглого поперечного перерізу діаметром80 ммабо більше
7228 30 49 00 — — — інші
— — інші:
— — — круглого поперечного перерізу діаметром:
7228 30 61 00 — — — -80 ммабо більше
7228 30 69 00 — — — — менш як 80 мм
7228 30 70 00 — — — прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу, прокатані за чотирма гранями
7228 30 89 00 — — — інші
7228 40 — інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім кування:
7228 40 10 00 — — з інструментальної сталі
7228 40 90 00 — — інші
7228 50 — інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані:
7228 50 20 00 — — з інструментальної сталі
7228 50 40 00 — — з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та, можливо, з масовою часткою молібдену 0,5 % або менше
— — інші:
— — — круглого поперечного перерізу діаметром:
7228 50 61 00 — — — -80 ммабо більше
7228 50 69 00 — — — — менш як 80 мм
7228 50 80 00 — — — інші
7228 60 — інші прутки та бруски:
7228 60 20 00 — — з інструментальної сталі
7228 60 80 00 — — інші
7228 70 — кутики, фасонні та спеціальні профілі:
7228 70 10 00 — — без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування
7228 70 90 00 — — інші
7228 80 00 00 — прутки та бруски порожнисті для буріння
7229 Дріт з інших легованих сталей:
7229 20 00 00 — із сталі кремнієво-марганцевої
7229 90 — інший:
7229 90 20 00 — — із сталі швидкорізальної
7229 90 50 00 — — з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та, можливо, з масовою часткою молібдену 0,5 % або менше
7229 90 90 00 — — інший
Цитата
Истинное призвание каждого состоит только в одном – прийти к самому себе, найти собственную, а не любимую судьбу и отдаться ей внутренне, безраздельно и непоколебимо
Герман Гессе
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архивы