Группа 82 Инструменты, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов

Група 82
Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів

Код

Назва

8201 Інструменти ручні: лопати штикові та совкові, кирки, мотики, сапи, вила та граблі; сокири, сікачі та аналогічні інструменти для рубання; секатори
будь-якого типу; коси та серпи, ножі для різання сіна чи соломи, ножиці для підрізання живоплоту, ножиці садові та інші ручні інструменти, що використовуються у сільському господарстві, садівництві або лісовому господарстві:
8201 10 00 00 — лопати штикові та совкові
8201 20 00 00 — вила
8201 30 00 00 — кирки, мотики, сапи та граблі
8201 40 00 00 — сокири, сікачі та аналогічні інструменти
8201 50 00 00 — секатори та аналогічні ножиці для роботи однією рукою (включаючи ножиці для розбирання тушки птиці)
8201 60 00 00 — ножиці для підрізання живоплоту, секатори та аналогічні ножиці для роботи двома руками
8201 90 00 00 — інші ручні інструменти, використовувані у сільському господарстві, садівництві або лісовому господарстві
8202 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок (включаючи полотна для повздовжнього різання, для прорізування пазів та беззубчасті полотна):
8202 10 00 00 — пилки ручні
8202 20 00 00 — полотна для стрічкових пилок
— полотна для циркулярних пилок (включаючи полотна для повздовжнього різання або прорізування пазів):
8202 31 00 00 — — з робочою частиною із сталі
8202 39 00 00 — — інші, включаючи частини
8202 40 00 00 — полотна для ланцюгових пилок
— інші полотна для пилок:
8202 91 00 00 — — прямолінійні полотна для пилок по металу
8202 99 — — інші:
— — — з робочою частиною із сталі:
8202 99 11 00 — — — — для оброблення металу
8202 99 19 00 — — — — для оброблення інших матеріалів
8202 99 90 00 — — — з робочою частиною з інших матеріалів
8203 Напилки, надфілі, рашпілі, кліщі (включаючи гострозубці), плоскогубці, щипці, пінцети, ножиці для різання металу, труборізи, болторізи, пробійники та аналогічні ручні інструменти:
8203 10 00 00 — напилки, надфілі, рашпілі та аналогічні інструменти
8203 20 — кліщі (включаючи гострозубці), плоскогубці, пінцети, щипці та аналогічні інструменти:
8203 20 10 00 — — щипці
8203 20 90 00 — — інші
8203 30 00 00 — ножиці для різання металу та аналогічні інструменти
8203 40 00 00 — труборізи, болторізи, пробійники та аналогічні інструменти
8204 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи гайкові та динамометричні ключі, крім воротків); змінні головки для гайкових ключів з ручками або без них:
— ручні гайкові ключі та гайковерти:
8204 11 00 00 — — нерозвідні
8204 12 00 — — розвідні:
8204 12 00 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
8204 12 00 90 — — — інші
8204 20 00 00 — головки для гайкових ключів з ручками або без них
8205 Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), в іншому місці не зазначені; лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні інструменти, крім приладдя або частин верстатів; ковадла; горни переносні; шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом:
8205 10 00 00 — інструменти для свердління, нарізування, внутрішньої або зовнішньої різьби
8205 20 00 00 — молотки та кувалди
8205 30 00 00 — рубанки, зубила, долота, стамески та аналогічні різальні інструменти для оброблення дерева
8205 40 00 00 — викрутки
— інші інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи):
8205 51 00 00 — — інструменти ручні побутові
8205 59 — — інші:
8205 59 10 00 — — — інструменти для каменярів, формувальників, цементувальників, штукатурів, бетонників і малярів
8205 59 30 00 — — — інструменти (патронного типу) для клепання, забивання дюбелів тощо
8205 59 90 — — — інші:
8205 59 90 10 — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
8205 59 90 90 — — — — інші
8205 60 00 00 — лампи паяльні
8205 70 00 00 — лещата, затискачі та аналогічні інструменти
8205 80 00 00 — ковадла; горни переносні, шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом
8205 90 00 00 — набори виробів з двох або більше назв, зазначених у попередніх товарних підпозиціях
8206 00 00 00 Інструменти двох або більше назв товарних позицій 8202 — 8205 у наборах для роздрібної торгівлі
8207 Інструменти змінні для ручних знарядь, з механічним приводом чи без нього або для верстатів (наприклад, для пресування, штампування, нарізування різьби, свердління, розточування, прошивання, фрезерування, токарного оброблення або загвинчування), включаючи фільєри для волочіння або пресування металу, інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів:
— інструмент для буріння скельних порід або ґрунтів:
8207 13 00 00 — — з робочою частиною з металокераміки
8207 19 — — інші, включаючи частини:
8207 19 10 00 — — — з робочою частиною з природного або штучного алмазу
8207 19 90 00 — — — інші
8207 20 — фільєри для волочіння або екструзії металів:
8207 20 10 00 — — з робочою частиною з природного або штучного алмазу
8207 20 90 00 — — з робочою частиною з інших матеріалів
8207 30 — інструменти для пресування, штампування або вирубування:
8207 30 10 — — для оброблення металів:
8207 30 10 10 — — — клейма змінні для клеймування труб для верстатів підкатегорії 8459 70 00 00
8207 30 10 90 — — — інші
8207 30 90 00 — — інші
8207 40 — інструменти для нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби:
— — для оброблення металів:
8207 40 10 00 — — — інструменти для нарізування внутрішньої різьби
8207 40 30 00 — — — інструменти для нарізування зовнішньої різьби
8207 40 90 00 — — інші
8207 50 — інструменти для свердління, крім інструментів для буріння скельних порід:
8207 50 10 00 — — з робочою частиною з природного або штучного алмазу
— — з робочою частиною з інших матеріалів:
8207 50 30 00 — — — свердла для пробивання отворів у цегляній кладці
— — — інші:
— — — — для оброблення металів, з робочою частиною:
8207 50 50 00 — — — — — з металокераміки
8207 50 60 00 — — — — — з швидкорізальної сталі
8207 50 70 00 — — — — — з інших матеріалів
8207 50 90 00 — — — — інші
8207 60 — інструменти для розточування та протягування:
8207 60 10 00 — — з робочою частиною з природного або штучного алмазу
— — з робочою частиною з інших матеріалів:
— — — інструменти для розточування:
8207 60 30 00 — — — — для оброблення металів
8207 60 50 00 — — — — інші
— — — інструменти для протягування:
8207 60 70 00 — — — — для оброблення металів
8207 60 90 00 — — — — інші
8207 70 — інструменти для фрезерування:
— — для оброблення металів, з робочою частиною:
8207 70 10 00 — — — з металокераміки
— — — з інших матеріалів:
8207 70 31 00 — — — — фрези хвостові
8207 70 35 00 — — — — фрези черв’ячні
8207 70 38 00 — — — — інші
8207 70 90 00 — — інші
8207 80 — інструменти для токарного оброблення:
— — для оброблення металів, з робочою частиною:
8207 80 11 00 — — — з металокераміки
8207 80 19 00 — — — з інших матеріалів
8207 80 90 00 — — інші
8207 90 — інші інструменти змінні:
8207 90 10 00 — — з робочою частиною з природного або штучного алмазу
— — з робочою частиною з інших матеріалів:
8207 90 30 00 — — — змінні насадки для викруток
8207 90 50 00 — — — інструменти зубонарізні
— — — інші, з робочою частиною:
— — — — з металокераміки:
8207 90 71 00 — — — — — для оброблення металів
8207 90 78 00 — — — — — інші
— — — — з інших матеріалів:
8207 90 91 00 — — — — — для оброблення металів
8207 90 99 00 — — — — — інші
8208 Ножі та різальні леза для машин або механічних пристроїв:
8208 10 00 00 — для оброблення металів
8208 20 00 00 — для оброблення деревини
8208 30 — для кухонних пристроїв або для машин, що використовуються у харчовій промисловості:
8208 30 10 00 — — дискові ножі
8208 30 90 00 — — інші
8208 40 00 00 — для машин, що використовуються у сільському господарстві, садівництві або лісовому господарстві
8208 90 00 00 — інші
8209 00 Пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби для інструментів, не встановлені на них, з металокераміки:
8209 00 20 00 — пластини змінні
8209 00 80 00 — інші
8210 00 00 00 Пристрої ручні механічні масою10 кгабо менше для приготування, оброблення або подавання харчових продуктів чи напоїв
8211 Ножі з різальним лезом, зубчасті або незубчасті (включаючи ножі для обрізування дерев), крім ножів товарної позиції 8208, та леза для них:
8211 10 00 00 — набори ножів
— інші:
8211 91 — — ножі столові з фіксованим лезом:
8211 91 30 00 — — — ножі столові з колодочкою та лезом з корозійностійкої (нержавіючої) сталі
8211 91 80 00 — — — інші
8211 92 00 00 — — інші ножі з фіксованим лезом
8211 93 00 00 — — ножі з нефіксованим лезом
8211 94 00 00 — — леза
8211 95 00 00 — — рукоятки з недорогоцінних металів
8212 Бритви та леза до них (включаючи штабові заготівки для лез):
8212 10 — бритви:
8212 10 10 00 — — бритви безпечні з незамінним лезом
8212 10 90 00 — — інші
8212 20 00 00 — леза для безпечних бритв, включаючи штабові заготівки для лез
8212 90 00 00 — інші частини
8213 00 00 00 Ножиці звичайні, кравецькі та аналогічні ножиці і леза для них
8214 Інші вироби ножові (наприклад, машинки для підстригання волосся, спеціальні ножі для м’ясників, різаки, спеціальні кухонні ножі та сікачі, ножі для паперу); манікюрні або педикюрні інструменти та набори (включаючи пилочки для нігтів):
8214 10 00 00 — ножі для паперу, розкривання конвертів, підчищання текстів, пристрої для заточування олівців та леза для них
8214 20 00 00 — набори та інструменти манікюрні або педикюрні (включаючи пилочки для нігтів)
8214 90 00 00 — інші
8215 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки для тортів, спеціальні ножі для риби, масла, щипчики для цукру та аналогічні посуд та прибори кухонні або столові:
8215 10 — набори кухонних або столових приборів, які містять принаймні один виріб, покритий дорогоцінним металом гальванічним способом:
8215 10 20 00 — — які містять лише вироби, покриті дорогоцінним металом гальванічним способом
— — інші:
8215 10 30 00 — — — з корозійностійкої (нержавіючої) сталі
8215 10 80 00 — — — інші
8215 20 — інші набори кухонних або столових приборів:
8215 20 10 00 — — з корозійностійкої (нержавіючої) сталі
8215 20 90 00 — — інші
— інші:
8215 91 00 00 — — покриті дорогоцінним металом гальванічним способом
8215 99 — — інші:
8215 99 10 00 — — — з корозійностійкої (нержавіючої) сталі
8215 99 90 00 — — — інші
Цитата
Все мы погрязли в болоте, но некоторые из нас смотрят на звезды
Оскар Уайльд
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Архивы