Группа 85 Электрические машины, оборудование и их части; аппаратура для записи или воспроизведения звука, телевизионная аппаратура для записи и воспроизведения изображения и звука, их части и принадлежности

Група 85
Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя

Код

Назва

8501 Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
8501 10 — двигуни потужністю не більш як 37,5 Вт:
8501 10 10 00 — — двигуни синхронні потужністю не більш як 18 Вт
— — інші:
8501 10 91 00 — — — двигуни універсальні постійного/змінного струму
8501 10 93 00 — — — двигуни змінного струму
8501 10 99 — — — двигуни постійного струму:
8501 10 99 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8501 10 99 90 — — — — інші
8501 20 00 — двигуни універсальні постійного/змінного струму потужністю понад 37,5 Вт:
8501 20 00 10 — — потужністю понад 735 Вт, але не більш як 150 кВт, для цивільної авіації
8501 20 00 90 — — інші
— інші двигуни постійного струму; генератори постійного струму:
8501 31 00 — — потужністю не більш як 750 Вт:
8501 31 00 10 — — — двигуни потужністю понад 735 Вт, генератори постійного струму, для цивільної авіації
— — — інші:
8501 31 00 91 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8501 31 00 98 — — — — інші
8501 32 — — потужністю понад 750 Вт, але не більш як 75 кВт:
8501 32 20 — — — потужністю понад 750 Вт, але не більш як 7,5 кВт:
8501 32 20 10 — — — — для цивільної авіації
8501 32 20 90 — — — — інші
8501 32 80 — — — потужністю понад 7,5 кВт, але не більш як 75 кВт:
8501 32 80 10 — — — — для цивільної авіації
8501 32 80 90 — — — — інші
8501 33 00 — — потужністю понад 75 кВт, але не більш як 375 кВт:
8501 33 00 10 — — — двигуни потужністю не більш як 150 кВт та генератори, для цивільної авіації
8501 33 00 90 — — — інші
8501 34 — — потужністю понад 375 кВт:
8501 34 50 00 — — — двигуни тягові
— — — інші:
8501 34 92 — — — — потужністю понад 375 кВт, але не більш як 750 кВт:
8501 34 92 10 — — — — — генератори для цивільної авіації
8501 34 92 90 — — — — — інші
8501 34 98 — — — — потужністю понад 750 кВт:
8501 34 98 10 — — — — — генератори для цивільної авіації
8501 34 98 90 — — — — — інші
8501 40 — інші двигуни змінного струму однофазні:
8501 40 20 — — потужністю не більш як 750 Вт:
8501 40 20 10 — — — для цивільної авіації
8501 40 20 90 — — — інші
8501 40 80 — — потужністю понад 750 Вт:
8501 40 80 10 — — — для цивільної авіації
8501 40 80 90 — — — інші
— інші двигуни змінного струму багатофазні:
8501 51 00 — — потужністю не більш як 750 Вт:
8501 51 00 10 — — — потужністю понад 735 Вт для цивільної авіації
8501 51 00 90 — — — інші
8501 52 — — потужністю понад 750 Вт, але не більш як 75 кВт:
8501 52 20 — — — потужністю понад 750 Вт, але не більш як 7,5 кВт:
8501 52 20 10 — — — — для цивільної авіації
8501 52 20 90 — — — — інші
8501 52 30 — — — потужністю понад 7,5 кВт, але
не більш як 37 кВт:
8501 52 30 10 — — — — для цивільної авіації
8501 52 30 90 — — — — інші
8501 52 90 — — — потужністю понад 37 кВт, але не більш як 75 кВт:
8501 52 90 10 — — — — для цивільної авіації
8501 52 90 90 — — — — інші
8501 53 — — потужністю понад 75 кВт:
8501 53 50 00 — — — двигуни тягові
— — — інші, потужністю:
8501 53 81 00 — — — — понад 75 кВт, але не більш як 375 кВт
8501 53 94 00 — — — — понад 375 кВт, але не більш як 750 кВт
8501 53 99 00 — — — — понад 750 кВт
— генератори змінного струму (синхронні генератори):
8501 61 — — потужністю не більш як 75 кВ·А:
8501 61 20 — — — потужністю не більш як 7,5 кВ·А:
8501 61 20 10 — — — — для цивільної авіації
8501 61 20 90 — — — — інші
8501 61 80 — — — потужністю понад 7,5 кВ·А, але не більш як 75 кВ·А:
8501 61 80 10 — — — — для цивільної авіації
8501 61 80 90 — — — — інші
8501 62 00 — — потужністю понад 75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:
8501 62 00 10 — — — для цивільної авіації
8501 62 00 90 — — — інші
8501 63 00 — — потужністю понад 375 кВ·А, але не більш як 750 кВ·А:
8501 63 00 10 — — — для цивільної авіації
8501 63 00 90 — — — інші
8501 64 00 00 — — потужністю понад 750 кВ·А
8502 Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі:
— електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8502 11 — — потужністю не більш як 75 кВ·А:
8502 11 20 — — — потужністю не більш як 7,5 кВ·А:
8502 11 20 10 — — — — для цивільної авіації
8502 11 20 90 — — — — інші
8502 11 80 — — — потужністю понад 7,5 кВ·А, але не більш як 75 кВ·А:
8502 11 80 10 — — — — для цивільної авіації
8502 11 80 90 — — — — інші
8502 12 00 — — потужністю понад 75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:
8502 12 00 10 — — — для цивільної авіації
8502 12 00 90 — — — інші
8502 13 — — потужністю понад 375 кВ·А:
8502 13 20 — — — потужністю понад 375 кВ·А, але не більш як 750 кВ·А:
8502 13 20 10 — — — — для цивільної авіації
8502 13 20 90 — — — — інші
8502 13 40 — — — потужністю понад 750 кВ·А, але не більш як 2000 кВ·А:
8502 13 40 10 — — — — для цивільної авіації
8502 13 40 90 — — — — інші
8502 13 80 — — — потужністю понад 2000 кВ·А:
8502 13 80 10 — — — — для цивільної авіації
8502 13 80 90 — — — — інші
8502 20 — електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням:
8502 20 20 — — потужністю не більш як 7,5 кВ·А:
8502 20 20 10 — — — для цивільної авіації
8502 20 20 90 — — — інші
8502 20 40 — — потужністю понад 7,5 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:
8502 20 40 10 — — — для цивільної авіації
8502 20 40 90 — — — інші
8502 20 60 — — потужністю понад 375 кВ·А, але не більш як 750 кВ·А:
8502 20 60 10 — — — для цивільної авіації
8502 20 60 90 — — — інші
8502 20 80 — — потужністю понад 750 кВ·А:
8502 20 80 10 — — — для цивільної авіації
8502 20 80 90 — — — інші
— інші електрогенераторні установки:
8502 31 00 00 — — вітроенергетичні
8502 39 — — інші:
8502 39 20 — — — турбогенератори:
8502 39 20 10 — — — — для цивільної авіації
8502 39 20 90 — — — — інші
8502 39 80 — — — інші:
8502 39 80 10 — — — — для цивільної авіації
8502 39 80 90 — — — — інші
8502 40 00 — перетворювачі електричні обертові:
8502 40 00 10 — — для цивільної авіації
8502 40 00 90 — — інші
8503 00 Частини, призначені виключно або головним чином для машин товарної позиції 8501 або 8502:
8503 00 10 00 — кільця фіксувальні немагнітні
— інші:
8503 00 91 00 — — з чавуну або сталі
8503 00 99 00 — — інші
8504 Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
8504 10 — баластні елементи для розрядних ламп або трубок:
8504 10 20 — — котушки індуктивності, з’єднані або не з’єднані з конденсатором:
8504 10 20 10 — — — для цивільної авіації
— — — інші:
8504 10 20 91 — — — — дроселі
8504 10 20 98 — — — — інші
8504 10 80 — — інші:
8504 10 80 10 — — — для цивільної авіації
— — — інші:
8504 10 80 91 — — — — дроселі для розрядних ламп або трубок
8504 10 80 99 — — — — інші
— трансформатори з рідким діелектриком:
8504 21 00 00 — — потужністю не більш як 650 кВ·А
8504 22 — — потужністю понад 650 кВ·А, але не більш як 10000 кВ·А:
8504 22 10 00 — — — потужністю понад 650 кВ·А, але не більш як 1600 кВ·А
8504 22 90 00 — — — потужністю понад 1600 кВ·А, але не більш як 10000 кВ·А
8504 23 00 00 — — потужністю понад 10000 кВ·А
— інші трансформатори:
8504 31 — — потужністю не більш як 1 кВ·А:
— — — трансформатори вимірювальні:
8504 31 21 00 — — — — для вимірювання напруги
8504 31 29 00 — — — — інші
8504 31 80 00 — — — інші
8504 32 — — потужністю понад 1 кВ·А, але не більш як 16 кВ·А:
8504 32 20 — — — трансформатори вимірювальні:
8504 32 20 10 — — — — для цивільної авіації
8504 32 20 90 — — — — інші
8504 32 80 — — — інші:
8504 32 80 10 — — — — для цивільної авіації
8504 32 80 90 — — — — інші
8504 33 00 — — потужністю понад 16 кВ·А, але не більш як 500 кВ·А:
8504 33 00 10 — — — для цивільної авіації
8504 33 00 90 — — — інші
8504 34 00 00 — — потужністю понад 500 кВ·А
8504 40 — перетворювачі статичні:
8504 40 30 00 — — які використовуються з телекомунікаційною апаратурою, машинами автоматичного оброблення інформації та їх блоками
— — інші:
8504 40 40 00 — — — полікристалічні напівпровідникові випрямлячі
— — — інші:
8504 40 55 00 — — — — пристрої для заряджання акумуляторів
— — — — інші:
8504 40 81 00 — — — — — випрямлячі
— — — — — інвертори:
8504 40 84 00 — — — — — — потужністю не більш як 7,5 кВ·А
8504 40 88 00 — — — — — — потужністю понад 7,5 кВ·А
8504 40 90 00 — — — — — інші
8504 50 — інші котушки індуктивності та дроселі:
— — які використовуються з телекомунікаційною апаратурою та для джерел живлення машин автоматичного оброблення інформації та їх блоками
8504 50 20 10 — — — для цивільної авіації
8504 50 20 90 — — — інші
— — інші:
8504 50 95 10 — — — для цивільної авіації
8504 50 95 90 — — — інші
8504 90 — частини:
— — трансформаторів, котушок індуктивності та дроселів:
8504 90 05 00 — — — електронні модулі машин товарної підкатегорії 8504 50 20 00
— — — інші:
8504 90 11 00 — — — — осердя феритові
8504 90 18 00 — — — — інші
— — перетворювачів статичних:
8504 90 91 00 — — — електронні модулі машин товарної підкатегорії 8504 40 30 00
8504 90 99 00 — — — інші
8505 Електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні або з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; електромагнітні піднімальні головки:
— магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування:
8505 11 00 00 — — металеві
8505 19 — — інші:
8505 19 10 00 — — — магніти постійні з агломерованого фериту
8505 19 90 00 — — — інші
8505 20 00 00 — електромагнітні зчеплення, муфти та гальма
8505 90 — інші, включаючи частини:
8505 90 10 00 — — електромагніти
8505 90 30 00 — — електромагнітні або з постійними магнітами патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації
8505 90 50 00 — — електромагнітні піднімальні головки
8505 90 90 00 — — частини
8506 Первинні елементи та первинні батареї:
8506 10 — діоксид-марганцеві:
— — лужні:
8506 10 11 00 — — — елементи циліндричні
8506 10 15 00 — — — елементи кнопкові
8506 10 19 00 — — — інші
— — інші:
8506 10 91 00 — — — елементи циліндричні
8506 10 95 00 — — — елементи кнопкові
8506 10 99 00 — — — інші
8506 30 — оксид-ртутні:
8506 30 10 00 — — елементи циліндричні
8506 30 30 00 — — елементи кнопкові
8506 30 90 00 — — інші
8506 40 — оксид-срібні:
8506 40 10 00 — — елементи циліндричні
8506 40 30 00 — — елементи кнопкові
8506 40 90 00 — — інші
8506 50 — літієві:
8506 50 10 00 — — елементи циліндричні
8506 50 30 00 — — елементи кнопкові
8506 50 90 00 — — інші
8506 60 — повітряно-цинкові:
8506 60 10 00 — — елементи циліндричні
8506 60 30 00 — — елементи кнопкові
8506 60 90 00 — — інші
8506 80 — інші первинні елементи та первинні батареї:
8506 80 05 00 — — батареї вугільно-цинкові сухі з напругою 5,5 В або більше, але не більш як 6,5 В
— — інші:
8506 80 11 00 — — — елементи циліндричні
8506 80 15 00 — — — елементи кнопкові
8506 80 90 00 — — — інші
8506 90 00 00 — частини
8507 Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми:
8507 10 — свинцеві, що використовуються для запуску поршневих двигунів:
— — масою не більш як 5 кг:
8507 10 41 — — — що працюють на рідкому електроліті:
8507 10 41 10 — — — — для цивільної авіації
8507 10 41 90 — — — — інші
8507 10 49 — — — інші:
8507 10 49 10 — — — — для цивільної авіації
8507 10 49 90 — — — — інші
— — масою понад 5 кг:
8507 10 92 — — — що працюють на рідкому електроліті:
8507 10 92 10 — — — — для цивільної авіації
8507 10 92 30 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8507 10 92 90 — — — — інші
8507 10 98 — — — інші:
8507 10 98 10 — — — — для цивільної авіації
8507 10 98 90 — — — — інші
8507 20 — інші акумулятори свинцеві:
— — акумулятори тягові:
8507 20 41 — — — що працюють на рідкому електроліті:
8507 20 41 10 — — — — для цивільної авіації
8507 20 41 90 — — — — інші
8507 20 49 — — — інші:
8507 20 49 10 — — — — для цивільної авіації
8507 20 49 90 — — — — інші
— — інші:
8507 20 92 — — — що працюють на рідкому електроліті:
8507 20 92 10 — — — — для цивільної авіації
8507 20 92 90 — — — — інші
8507 20 98 — — — інші:
8507 20 98 10 — — — — для цивільної авіації
8507 20 98 90 — — — — інші
8507 30 — нікелево-кадмієві:
8507 30 20 00 — — герметично закриті
— — інші:
8507 30 81 00 — — — акумулятори тягові
8507 30 89 00 — — — інші
8507 40 00 00 — залізо-нікелеві
8507 80 — інші акумулятори:
8507 80 20 00 — — гідридо-нікелеві
8507 80 30 00 — — літій-іонні
8507 80 80 00 — — інші
8507 90 — частини:
8507 90 20 00 — — пластини для акумуляторів
8507 90 30 00 — — сепаратори
8507 90 90 00 — — інші
8508 Пилососи:
— з умонтованим електродвигуном:
8508 11 00 00 — — потужністю не більш як 1500 Вт та які мають мішок для збору пилу або інший пилозбірник об’ємом не більш як20 л
8508 19 00 00 — — інші
8508 60 00 00 — інші пилососи
8508 70 00 00 — частини
8509 Машини електромеханічні побутові з умонтованим електродвигуном, крім пилососів товарної позиції 8508:
8509 40 00 00 — подрібнювачі харчових продуктів та міксери; соковижималки для фруктів або овочів
8509 80 00 00 — інші апарати
8509 90 00 — частини:
8509 90 00 10 — — підлогонатирачів
8509 90 00 90 — — інші
8510 Електробритви, машинки для підстригання волосся та епіляційні апарати з вмонтованим електродвигуном:
8510 10 00 00 — електробритви
8510 20 00 00 — машинки для підстригання волосся
8510 30 00 00 — апарати епіляційні
8510 90 00 00 — частини
8511 Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
8511 10 00 — свічки запалювання:
8511 10 00 10 — — для цивільної авіації
— — інші:
8511 10 00 91 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8511 10 00 98 — — — інші
8511 20 00 — магнето-запалювання; магнітоелектричні генератори постійного струму; маховики магнітні:
8511 20 00 10 — — для цивільної авіації
8511 20 00 90 — — інші
8511 30 00 — розподільники; котушки запалювання:
8511 30 00 10 — — для цивільної авіації
— — інші:
8511 30 00 91 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8511 30 00 98 — — — інші
8511 40 00 — стартери та стартер-генератори:
8511 40 00 10 — — для цивільної авіації
— — інші:
8511 40 00 91 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8511 40 00 98 — — — інші
8511 50 00 — інші генератори:
8511 50 00 10 — — для цивільної авіації
— — інші:
8511 50 00 91 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8511 50 00 98 — — — інші
8511 80 00 — інше обладнання:
8511 80 00 10 — — для цивільної авіації
— — інше:
8511 80 00 91 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8511 80 00 98 — — — інше
8511 90 00 — частини:
8511 90 00 10 — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8511 90 00 90 — — інші
8512 Обладнання електроосвітлювальне або сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 8539), склоочисники, пристрої, що запобігають обмерзанню та запотіванню, які використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах:
8512 10 00 00 — прилади освітлювальні або візуальної сигналізації, використовувані на велосипедах
8512 20 00 — інші прилади освітлювальні або візуальної сигналізації:
8512 20 00 10 — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8512 20 00 90 — — інші
8512 30 — прилади звукової сигналізації:
8512 30 10 — — пристрої сигналізаційні для захисту від крадіжки, що використовуються в моторних транспортних засобах:
8512 30 10 10 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8512 30 10 90 — — — інші
8512 30 90 — — інші:
8512 30 90 10 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8512 30 90 90 — — — інші
8512 40 00 — склоочисники, пристрої, що запобігають обмерзанню та запотіванню:
— — склоочисники:
8512 40 00 11 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8512 40 00 19 — — — інші
8512 40 00 30 — — пристрої, що запобігають обмерзанню
8512 40 00 90 — — пристрої, що запобігають запотіванню
8512 90 — частини:
8512 90 10 — — пристроїв товарної категорії 8512 30 10:
8512 90 10 10 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8512 90 10 90 — — — інші
8512 90 90 — — інші:
8512 90 90 10 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8512 90 90 90 — — — інші
8513 Ліхтарі електричні портативні, що діють за допомогою власного джерела енергії (наприклад, на сухих батарейках, акумуляторах, магнето), крім освітлювальних приладів товарної позиції 8512:
8513 10 00 00 — ліхтарі
8513 90 00 00 — частини
8514 Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
8514 10 — печі та камери опору:
8514 10 10 00 — — печі хлібопекарські та кондитерські
8514 10 80 00 — — інші
8514 20 — печі та камери індукційні або діелектричні:
8514 20 10 00 — — печі та камери індукційні
8514 20 80 00 — — печі та камери діелектричні
8514 30 — інші печі та камери:
8514 30 19 00 — — печі з інфрачервоним випромінюванням
8514 30 99 00 — — інші
8514 40 00 00 — інше індукційне або діелектричне обладнання для термічного оброблення матеріалів
8514 90 00 00 — частини
8515 Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без неї, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмодугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки:
— машини та апарати для низькотемпературного або високотемпературного паяння:
8515 11 00 00 — — паяльники та пістолети паяльні для низькотемпературного паяння
8515 19 00 00 — — інші
— машини та апарати для контактного зварювання металів (опором):
8515 21 00 00 — — повністю або частково автоматичні
8515 29 — — інші:
8515 29 10 00 — — — для зварювання у стик
8515 29 90 00 — — — інші
— машини та апарати для дугового (включаючи плазмодугове) зварювання металів:
8515 31 00 00 — — повністю або частково автоматичні
8515 39 — — інші:
— — — для ручного зварювання покритими електродами, що вкомплектовані пристроями для зварювання або різання та поставляються:
8515 39 13 00 — — — — з трансформаторами
8515 39 18 00 — — — — з генераторами або перетворювачами обертовими чи перетворювачами статичними, випрямлячами або випрямними пристроями
8515 39 90 00 — — — інші
8515 80 — інші машини та апарати:
— — для оброблення металів:
8515 80 11 00 — — — для зварювання
8515 80 19 00 — — — інші
— — інші:
8515 80 91 00 — — — для зварювання пластмас опором
8515 80 99 00 — — — інші
8515 90 00 00 — частини
8516 Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські (наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545:
8516 10 — електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені:
— — водонагрівачі:
8516 10 11 00 — — — водонагрівачі безінерційні
8516 10 19 00 — — — інші
8516 10 90 00 — — електричні нагрівачі занурені
— прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту:
8516 21 00 00 — — радіатори теплоакумулювальні
8516 29 — — інші:
8516 29 10 00 — — — радіатори з наповненою рідиною
8516 29 50 00 — — — нагрівачі конвекційні
— — — інші:
8516 29 91 00 — — — — з вмонтованими вентиляторами
8516 29 99 00 — — — — інші
— апарати електронагрівальні перукарські або сушарки для рук:
8516 31 — — сушарки для волосся:
8516 31 10 00 — — — ковпаки-сушарки
8516 31 90 00 — — — інші
8516 32 00 00 — — інші апарати електронагрівальні перукарські
8516 33 00 00 — — сушарки для рук
8516 40 — праски електричні:
8516 40 10 00 — — з парою
8516 40 90 00 — — інші
8516 50 00 00 — печі мікрохвильові
8516 60 — інші печі; електроплити кухонні, електроплитки, варочні електрокотли; грилі та ростери:
8516 60 10 00 — — електроплити кухонні (які мають принаймні духову шафу та панель з електронагрівальними елементами)
— — електроплитки, варочні електрокотли та панелі з електронагрівальними елементами для електроплит:
8516 60 51 00 — — — панелі з електронагрівальними елементами для вмонтовування
8516 60 59 00 — — — інші
8516 60 70 00 — — грилі та ростери
8516 60 80 00 — — електропечі для вмонтовування
8516 60 90 00 — — інші
— інші прилади електронагрівальні:
8516 71 00 00 — — для приготування кави або чаю
8516 72 00 00 — — тостери
8516 79 — — інші:
8516 79 20 00 — — — глибокі масляні жаровні
8516 79 70 00 — — — інші
8516 80 — елементи опору нагрівальні:
8516 80 20 — — змонтовані з ізолювальним каркасом:
8516 80 20 10 — — — зібрані в блоки, які складаються тільки з простого ізольованого каркаса та електричного з’єднувача, що застосовуються в цивільній авіації проти обмерзання
8516 80 20 90 — — — інші
8516 80 80 — — інші:
8516 80 80 10 — — — для пасажирських вагонів
8516 80 80 30 — — — для трамвайних вагонів
8516 80 80 90 — — — інші
8516 90 00 00 — частини
8517 Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад в локальній або глобальній мережі зв’язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528:
— телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку:
8517 11 00 00 — — телефонні апарати для дротового зв’язку з бездротовою трубкою
8517 12 00 00 — — телефонні апарати для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку
8517 18 00 00 — — інші
— інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад в локальній або глобальній мережі зв’язку):
8517 61 00 00 — — базові станції
8517 62 00 00 — — пристрої для приймання, перетворення та передачі або відновлення голосу, зображень та іншої інформації, включаючи пристрої для комутації та маршрутизації
8517 69 — — інша:
8517 69 10 00 — — — відеотелефони
8517 69 20 00 — — — переговорні пристрої
— — — приймальна апаратура для радіотелефонного або радіотелеграфного зв’язку:
8517 69 31 00 — — — — портативні приймачі сигналів виклику, тривоги або пейджингових сигналів
8517 69 39 — — — — інша:
8517 69 39 10 — — — — — для цивільної авіації
8517 69 39 90 — — — — — інша
8517 69 90 00 — — — інша
8517 70 — частини:
— — антени та антенні відбивачі будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:
8517 70 11 00 — — — антени для радіотелеграфних або радіотелефонних апаратів
8517 70 15 00 — — — телескопічні та гнучкі штирові антени для портативних пристроїв та пристроїв, які встановлюються в моторних транспортних засобах
8517 70 19 — — — інші:
8517 70 19 10 — — — — для цивільної авіації
8517 70 19 90 — — — — інші
8517 70 90 00 — — інші
8518 Мікрофони та підставки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус; навушники та телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця чи більше; підсилювачі звукових частот електричні; електричні звукопідсилювальні комплекти:
8518 10 — мікрофони та підставки для них:
8518 10 30 00 — — мікрофони, які мають звукові частоти понад 300 Гц, але не більш як 3,4 кГц, діаметром не більш як10 ммта заввишки не більш як3 мм, використовувані для телекомунікацій
8518 10 95 — — інші:
8518 10 95 10 — — — для цивільної авіації
8518 10 95 90 — — — інші
— гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус:
8518 21 00 — — гучномовці окремі, вмонтовані в корпус:
8518 21 00 10 — — — для цивільної авіації
8518 21 00 30 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8518 21 00 90 — — — інші
8518 22 00 — — комплекти гучномовців, що вмонтовані в один корпус:
8518 22 00 10 — — — для цивільної авіації
8518 22 00 90 — — — інші
8518 29 — — інші:
8518 29 30 00 — — — гучномовці, які мають звукові частоти понад 300 Гц, але не більш як 3,4 кГц, діаметром не більш як50 мм, використовувані для телекомунікацій
8518 29 95 — — — інші:
8518 29 95 10 — — — — для цивільної авіації
8518 29 95 90 — — — — інші
8518 30 — навушники та телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з мікрофоном та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця чи більше:
8518 30 20 — — телефонні трубки для систем проводового зв’язку:
8518 30 20 10 — — — для цивільної авіації
8518 30 20 90 — — — інші
8518 30 95 — — інші:
8518 30 95 10 — — — для цивільної авіації
8518 30 95 90 — — — інші
8518 40 — підсилювачі звукових частот електричні:
8518 40 30 — — підсилювачі телефонні та вимірювальні:
8518 40 30 10 — — — для цивільної авіації
8518 40 30 90 — — — інші
— — інші:
8518 40 81 — — — одноканальні:
8518 40 81 10 — — — — для цивільної авіації
8518 40 81 90 — — — — інші
8518 40 89 — — — інші:
8518 40 89 10 — — — — для цивільної авіації
8518 40 89 90 — — — — інші
8518 50 00 — електричні звукопідсилювальні комплекти:
8518 50 00 10 — — для цивільної авіації
8518 50 00 90 — — інші
8518 90 00 00 — частини
8519 Звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура:
8519 20 — апарати, які приводяться у дію монетами, банкнотами, банківськими картками, жетонами або іншими засобами оплати:
8519 20 10 00 — — програвачі грамплатівок, які діють після вкидання монети або жетона
— — інші:
8519 20 91 00 — — — з лазерною системою зчитування
8519 20 99 00 — — — інші
8519 30 00 00 — електропрогравачі (деки)
8519 50 00 00 — автовідповідачі телефонні
— інша апаратура:
8519 81 — — що використовує магнітні, оптичні або напівпровідникові носії:
— — — звуковідтворювальна апаратура (включаючи касетні програвачі), без пристроїв для звукозапису:
8519 81 11 00 — — — — транскрайбери
— — — — інша звуковідтворювальна апаратура:
8519 81 15 00 — — — — — кишенькові касетні програвачі
— — — — — інша, касетного типу:
8519 81 21 00 — — — — — — з аналоговою або цифровою системою зчитування
8519 81 25 00 — — — — — — інша
— — — — — інша:
— — — — — — з лазерною системою зчитування:
8519 81 31 00 — — — — — — — що використовується в моторних транспортних засобах з дисками діаметром не більш як 6,5 см
8519 81 35 00 — — — — — — — інша
8519 81 45 00 — — — — — — інша
— — — інша апаратура:
8519 81 51 00 — — — — диктофони, що не здатні працювати без зовнішнього джерела електроживлення
— — — — інша апаратура для запису і відтворення звуку на магнітних стрічках:
— — — — — касетного типу:
— — — — — — з вмонтованим підсилювачем та з одним вмонтованим гучномовцем або більше:
8519 81 55 00 — — — — — — — здатна працювати без зовнішнього джерела електроживлення
8519 81 61 00 — — — — — — — інша
8519 81 65 00 — — — — — — кишенькові магнітофони
8519 81 75 00 — — — — — — інша
— — — — — інша:
8519 81 81 00 — — — — — — що використовує магнітні стрічки на бобінах та надає можливість записувати або відтворювати звук при одній швидкості 19 см/с або при кількох швидкостях, які не перевищують 19 см/с
8519 81 85 00 — — — — — — інша
8519 81 95 — — — — інша:
8519 81 95 10 — — — — — для цивільної авіації
8519 81 95 90 — — — — — інша
8519 89 — — інша:
— — — звуковідтворювальна апаратура без звукозаписувальних пристроїв:
8519 89 11 00 — — — — програвачі грамплатівок, інші, ніж ті, що включаються до товарної підпозиції 8519 20
8519 89 15 00 — — — — транскрайбери
8519 89 19 00 — — — — інша
8519 89 90 — — — інша:
8519 89 90 10 — — — — для цивільної авіації
8519 89 90 90 — — — — інша
8521 Апаратура для відеозапису або відтворювання відеозаписів, з відеотюнером або без нього:
8521 10 — на магнітних стрічках:
8521 10 20 — — із шириною стрічки не більш як1,3 см, швидкістю протягування стрічки не більш як 50 мм/с:
8521 10 20 10 — — — для цивільної авіації
8521 10 20 90 — — — інша
8521 10 95 — — інша:
8521 10 95 10 — — — для цивільної авіації
8521 10 95 90 — — — інша
8521 90 00 00 — інша
8522 Частини та приладдя, призначені винятково або головним чином для апаратури товарних позицій 8519 — 8521:
8522 10 00 00 — звукознімачі
8522 90 — інші:
8522 90 30 00 — — голки звукознімачів; алмази, сапфіри та інше дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (природні, штучні чи реконструйовані) для голок звукознімачів, встановлені або ні
— — інші:
— — — електронні модулі:
8522 90 41 00 — — — — апаратури товарної категорії 8519 50 00
8522 90 49 00 — — — — інші
8522 90 70 00 — — — окремі касетні деки загальною товщиною стрічки не більш як53 ммтакого типу, що використовуються для виготовлення пристроїв для запису та відтворення звуку
8522 90 80 — — — інші:
8522 90 80 10 — — — — блоки та вузли, складені з двох або більше частин чи компонентів, з’єднаних або сполучених між собою, для пристроїв, включених до категорій 8519 81 95 і 8519 89 90, для цивільної авіації
8522 90 80 90 — — — — інші
8523 Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні пристрої для зберігання інформації, «smart-картки» та інші носії для запису звуку або інших явищ, записані або незаписані, включаючи матриці та форми для виготовлення дисків, крім виробів групи 37:
— магнітні носії:
8523 21 00 — — картки, що мають магнітну смугу:
8523 21 00 10 — — — незаписані
8523 21 00 90 — — — записані
8523 29 — — інші:
— — — магнітні стрічки; магнітні диски:
8523 29 15 — — — — незаписані:
8523 29 15 10 — — — — — аудіокасети
8523 29 15 30 — — — — — відеокасети
8523 29 15 90 — — — — — інші
— — — — інші:
8523 29 31 00 — — — — — для відтворення явищ, відмінних від звуку чи зображення
8523 29 33 00 — — — — — для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинно-зчитувальній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою автоматичної машини для оброблення інформації
8523 29 39 00 — — — — — інші
8523 29 90 00 — — — інші
8523 40 — оптичні носії:
— — незаписані:
8523 40 11 00 — — — диски для лазерних систем зчитування ємністю не більш як 900 мегабайт, крім тих, що допускають стирання
8523 40 13 00 — — — диски для лазерних систем зчитування ємністю понад 900 мегабайт, але не більш як 18 гігабайт, крім тих, що допускають стирання
8523 40 19 00 — — — інші
— — інші:
— — — диски для лазерних систем зчитування:
8523 40 25 00 — — — — для відтворення явищ, відмінних від звуку чи зображення
— — — — виключно для відтворення звуку:
8523 40 31 00 — — — — — діаметром не більш як 6,5 см
8523 40 39 00 — — — — — діаметром понад 6,5 см
— — — — інші:
8523 40 45 00 — — — — — для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинно-зчитувальній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою автоматичної машини для оброблення інформації
— — — — — інші:
8523 40 51 00 — — — — — — диски універсальні цифрові (DVD)
8523 40 59 00 — — — — — — інші
— — — інші:
8523 40 91 00 — — — — для відтворення явищ, відмінних від звуку чи зображення
8523 40 93 00 — — — — для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинно-зчитувальній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою автоматичної машини для оброблення інформації
8523 40 99 00 — — — — інші
— напівпровідникові носії:
8523 51 — — твердотільні енергонезалежні пристрої для зберігання інформації:
8523 51 10 00 — — — незаписані
— — — інші:
8523 51 91 00 — — — — для відтворення явищ, відмінних від звуку чи зображення
8523 51 93 00 — — — — для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинно-зчитувальній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою автоматичної машини для оброблення інформації
8523 51 99 00 — — — — інші
8523 52 — — «smart-картки»:
8523 52 10 00 — — — що мають дві вбудовані електронні інтегральні схеми або більше
8523 52 90 00 — — — інші
8523 59 — — інші:
8523 59 10 00 — — — незаписані
— — — інші:
8523 59 91 00 — — — — для відтворення явищ, відмінних від звуку чи зображення
8523 59 93 00 — — — — для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинно-зчитувальній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою автоматичної машини для оброблення інформації
8523 59 99 00 — — — — інші
8523 80 — інші:
8523 80 10 00 — — незаписані
— — інші:
8523 80 91 00 — — — для відтворення явищ, відмінних від звуку чи зображення
8523 80 93 00 — — — для відтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинно-зчитувальній двійковій формі, та якими можна маніпулювати або які забезпечують користувачеві інтерактивний доступ за допомогою автоматичної машини для оброблення інформації
8523 80 99 00 — — — інші
8525 Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери:
8525 50 00 — апаратура передавальна:
8525 50 00 10 — — апаратура радіотелефонна або радіотелеграфна
8525 50 00 90 — — інша
8525 60 00 00 — апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура
8525 80 — телевізійні камери, цифрові камери та записувальні відеокамери:
— — телевізійні камери:
8525 80 11 00 — — — з трьома передавальними (телевізійними) трубками або більше
8525 80 19 00 — — — інші
8525 80 30 00 — — цифрові камери
— — записувальні відеокамери:
8525 80 91 00 — — — виключно для запису звуку та зображень, отриманих за допомогою телевізійної камери
8525 80 99 00 — — — інші
8526 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:
8526 10 00 — радіолокаційні прилади:
8526 10 00 10 — — для цивільної авіації
8526 10 00 90 — — інші
— інші:
8526 91 — — радіонавігаційні прилади:
8526 91 20 — — — радіонавігаційні приймачі:
8526 91 20 10 — — — — для цивільної авіації
8526 91 20 90 — — — — інші
8526 91 80 — — — інші:
8526 91 80 10 — — — — для цивільної авіації
8526 91 80 90 — — — — інші
8526 92 00 — — радіоапаратура дистанційного керування:
8526 92 00 10 — — — для цивільної авіації
8526 92 00 90 — — — інша
8527 Приймальна апаратура для радіомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусі із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником:
— радіомовні приймачі, здатні функціонувати без зовнішнього джерела електроживлення:
8527 12 — — кишенькові касетні плеєри з радіоприймачем:
8527 12 10 00 — — — з аналоговою або цифровою системою зчитування
8527 12 90 00 — — — інші
8527 13 — — інша апаратура, поєднана із звукозаписувальними чи звуковідтворювальними пристроями:
8527 13 10 00 — — — з лазерною системою зчитування
— — — інша:
8527 13 91 00 — — — — касетна, з аналоговою або цифровою системою зчитування
8527 13 99 00 — — — — інша
8527 19 00 00 — — інші
— радіомовні приймачі, що не здатні працювати без зовнішнього джерела електроживлення, для застосування в моторних транспортних засобах:
8527 21 — — поєднані із звукозаписувальним чи звуковідтворювальним пристроєм:
— — — здатні приймати та декодувати цифрові сигнали радіоінформаційної системи:
8527 21 20 — — — — з лазерною системою зчитування:
8527 21 20 10 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8527 21 20 90 — — — — — інші
— — — — інші:
8527 21 52 00 — — — — — касетні, з аналоговою або цифровою системою зчитування
8527 21 59 00 — — — — — інші
— — — інші:
8527 21 70 00 — — — — з лазерною системою зчитування
— — — — інші:
8527 21 92 — — — — — касетні, з аналоговою або цифровою системою зчитування:
8527 21 92 10 — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8527 21 92 90 — — — — — — інші
8527 21 98 00 — — — — — інші
8527 29 00 00 — — інші
— інша:
8527 91 — — поєднана із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою:
— — — з одним або кількома гучномовцями, вмонтованими в одному корпусі:
8527 91 11 00 — — — — касетна, із системою аналогового та цифрового зчитування
8527 91 19 00 — — — — інша
— — — інша:
8527 91 35 00 — — — — з лазерною системою зчитування
— — — — інша:
8527 91 91 00 — — — — — касетна з аналоговою або цифровою системою зчитування
8527 91 99 00 — — — — — інша
8527 92 — — не поєднана із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою, але поєднана з годинником:
8527 92 10 00 — — — радіоприймачі-будильники
8527 92 90 00 — — — інша
8527 99 00 00 — — інша
8528 Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення:
— монітори з електронно-променевою трубкою:
8528 41 00 00 — — які використовуються виключно або головним чином в машинах для автоматичного оброблення інформації товарної позиції 8471
8528 49 — — інші:
8528 49 10 00 — — — чорно-білого або іншого монохромного зображення
— — — кольорові:
8528 49 35 00 — — — — що відтворює співвідношення завширшки/заввишки екрана менш як 1,5
— — — — інші:
8528 49 91 00 — — — — — в яких параметри розгортки не більш як 625 рядків
8528 49 99 00 — — — — — в яких параметри розгортки понад 625 рядків
— інші монітори:
8528 51 00 00 — — які використовуються виключно або головним чином в машинах для автоматичного оброблення інформації товарної позиції 8471
8528 59 — — інші:
8528 59 10 00 — — — чорно-білого або іншого монохромного зображення
8528 59 90 00 — — — кольорові
— проектори:
8528 61 00 00 — — які використовуються виключно або головним чином в машинах для автоматичного оброблення інформації товарної позиції 8471
8528 69 — — інші:
8528 69 10 00 — — — що діють за допомогою плоскопанельного дисплея (наприклад, пристрій на рідких кристалах), які здатні відображати цифрову інформацію, що створена машинами для автоматичного оброблення інформації
— — — інші:
8528 69 91 00 — — — — чорно-білого або іншого монохромного зображення
8528 69 99 00 — — — — кольорові
— приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення
8528 71 — — яка не призначена для включення до свого складу відеодисплея або екрана:
— — — відеотюнери:
8528 71 11 00 — — — — електронні модулі для вмонтовування в машини автоматичного оброблення інформації
8528 71 13 00 — — — — апарати з приладами на основі мікропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Інтернет та з функцією інтерактивного обміну інформацією, здатні приймати телевізійні сигнали («цифровий декодер» з функцією зв’язку)
8528 71 19 00 — — — — інші
8528 71 90 00 — — — інша
8528 72 — — інша, кольорового зображення:
8528 72 10 00 — — — телевізійне проекційне обладнання (телепроектори)
8528 72 20 00 — — — апаратура, що містить пристрій відеозапису або відтворення відеозображення
— — — інша:
— — — — з вмонтованою електронно-променевою трубкою:
— — — — — що відтворюють співвідношення завширшки/заввишки екрана менш як 1,5 та з розміром діагоналі екрана:
8528 72 31 — — — — — — не більш як 42 см:
8528 72 31 10 — — — — — — — не більш як 37 см
8528 72 31 30 — — — — — — — понад37 см, але не більш як 42 см
8528 72 33 00 — — — — — — понад42 см, але не більш як 52 см
8528 72 35 — — — — — — понад52 см, але не більш як 72 см:
8528 72 35 10 — — — — — — — понад52 см, але не більш як 62 см
8528 72 35 30 — — — — — — — понад62 см, але не більш як 72 см
8528 72 39 00 — — — — — — понад 72 см
— — — — — інша:
— — — — — — з параметрами розгортки не більш як 625 рядків та з розміром діагоналі екрана:
8528 72 51 — — — — — — — не більш як 75 см:
8528 72 51 10 — — — — — — — — не більш як 37 см
8528 72 51 30 — — — — — — — — понад37 см, але не більш як 54 см
8528 72 51 50 — — — — — — — — понад54 см, але не більш як 72 см
8528 72 51 70 — — — — — — — — понад 72 см
8528 72 59 00 — — — — — — — понад 75 см
8528 72 75 — — — — — — в яких параметри розгортки понад 625 рядків:
8528 72 75 10 — — — — — — — з розміром діагоналі екрана не більш як 37 см
8528 72 75 30 — — — — — — — з розміром діагоналі екрана понад37 см, але не більш як 54 см
8528 72 75 50 — — — — — — — з розміром діагоналі екрана понад 54 см
— — — — інша:
8528 72 91 00 — — — — — що відтворює співвідношення завширшки/заввишки екрана менш як 1,5
8528 72 99 00 — — — — — інша
8528 73 00 00 — — чорно-білого або іншого монохромного зображення
8529 Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8525 — 8528:
8529 10 — антени та антенні відбивачі будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:
— — антени:
8529 10 11 — — — телескопічні та гнучкі штирові антени для портативних пристроїв та пристроїв, які встановлюються в моторних транспортних засобах:
8529 10 11 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8529 10 11 90 — — — — інші
— — — зовнішні антени для телевізійних або радіомовних приймачів:
8529 10 31 00 — — — — для приймання через супутник
8529 10 39 00 — — — — інші
8529 10 65 00 — — — антени внутрішні для телевізійних або радіомовних приймачів, включаючи вмонтовані
8529 10 69 — — — інші:
8529 10 69 10 — — — — для цивільної авіації
8529 10 69 90 — — — — інші
8529 10 80 — — фільтри та розподільники антен:
8529 10 80 10 — — — для цивільної авіації
8529 10 80 90 — — — інші
8529 10 95 — — інші:
8529 10 95 10 — — — для цивільної авіації
8529 10 95 90 — — — інші
8529 90 — інші:
8529 90 20 00 — — частини апаратури товарних підкатегорій 8525 60 00 00, 8525 80 30 00, 8528 41 00 00, 8528 51 00 00 і 8528 61 00 00
— — інші:
— — — корпуси:
8529 90 41 00 — — — — дерев’яні
8529 90 49 00 — — — — з інших матеріалів
8529 90 65 00 — — — електронні модулі
— — — інші:
8529 90 92 00 — — — — для телевізійних камер товарних підкатегорій 8525 80 11 00 і 8525 80 19 00 і апаратури товарних позицій 8527 і 8528
8529 90 97 — — — — інші:
8529 90 97 10 — — — — — блоки і субблоки, що складаються з двох або більше частин чи деталей, які скомпоновані разом, для пристроїв підкатегорій 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 і 8526 92 00 10, для цивільної авіації
8529 90 97 90 — — — — — інші
8530 Електричне устаткування сигналізаційне, забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних дорогах або внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах чи аеродромах (крім обладнання товарної позиції 8608):
8530 10 00 00 — обладнання для залізниць або трамвайних колій
8530 80 00 00 — інше обладнання
8530 90 00 00 — частини
8531 Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 або 8530:
8531 10 — пристрої електричні сигналізаційні для захисту від крадіжки або пожежі та аналогічні пристрої:
8531 10 30 00 — — що використовуються для споруд
8531 10 95 — — інші:
8531 10 95 10 — — — для цивільної авіації
8531 10 95 90 — — — інші
8531 20 — панелі індикаторні, до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах:
8531 20 20 — — з вмонтованими світлодіодами:
8531 20 20 10 — — — для цивільної авіації
8531 20 20 90 — — — інші
— — з вмонтованими пристроями на рідких кристалах:
8531 20 40 — — — з вмонтованими активними матричними пристроями на рідких кристалах:
8531 20 40 10 — — — — для цивільної авіації
— — — — інші:
8531 20 40 91 — — — — — кольорового зображення
8531 20 40 98 — — — — — інші
8531 20 95 — — — інші:
8531 20 95 10 — — — — для цивільної авіації
8531 20 95 90 — — — — інші
8531 80 — інше устаткування:
8531 80 20 — — пристрої з плоскопанельним дисплеєм:
8531 80 20 10 — — — для цивільної авіації
8531 80 20 90 — — — інші
8531 80 95 — — інші:
8531 80 95 10 — — — для цивільної авіації
8531 80 95 90 — — — інші
8531 90 — частини:
8531 90 20 00 — — пристроїв товарної підпозиції 8531 20 та товарної категорії 8531 80 20
8531 90 85 00 — — інші
8532 Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні:
8532 10 00 00 — конденсатори постійної ємності, призначені для електричних мереж частотою 50/60 Гц і розраховані на реактивну потужність не менш як 0,5 кВ·А (конденсатори силові)
— інші конденсатори постійної ємності:
8532 21 00 00 — — танталові
8532 22 00 00 — — алюмінієві електролітичні
8532 23 00 00 — — керамічні з одним шаром діелектрика
8532 24 00 00 — — керамічні з кількома шарами діелектрика
8532 25 00 00 — — з паперовим або пластмасовим діелектриком
8532 29 00 00 — — інші
8532 30 00 00 — конденсатори змінної ємності або підстроювальні
8532 90 00 00 — частини
8533 Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів:
8533 10 00 00 — резистори постійні вуглецеві, композиційні або плівкові
— інші резистори постійні:
8533 21 00 00 — — потужністю не більш як 20 Вт
8533 29 00 00 — — інші
— резистори змінні (включаючи реостати та потенціометри) дротові:
8533 31 00 00 — — потужністю не більш як 20 Вт
8533 39 00 00 — — інші
8533 40 — інші резистори змінні (включаючи реостати та потенціометри):
8533 40 10 00 — — потужністю не більш як 20 Вт
8533 40 90 00 — — інші
8533 90 00 00 — частини
8534 00 Схеми друковані:
— що мають лише струмопровідні елементи та контакти:
8534 00 11 00 — — схеми багатошарові
8534 00 19 00 — — інші
8534 00 90 00 — з іншими пасивними елементами
8535 Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, перемикачі, роз’єднувачі, запобіжники плавкі, блискавковідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки та інші з’єднувачі, коробки з’єднання), для напруги понад 1000 В:
8535 10 00 00 — запобіжники плавкі
— вимикачі автоматичні:
8535 21 00 00 — — для напруги менш як 72,5 кВ
8535 29 00 00 — — інші
8535 30 — роз’єднувачі та переривальники:
8535 30 10 00 — — для напруги менш як 72,5 кВ
8535 30 90 00 — — інші
8535 40 00 00 — блискавковідводи, обмежувачі напруги та пристрої для гасіння стрибків напруги
8535 90 00 00 — інші
8536 Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з’єднувачі, коробки з’єднання), для напруги не більш як 1000 В; з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:
8536 10 — запобіжники плавкі:
8536 10 10 — — для сили струму не більш як 10 А:
8536 10 10 10 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8536 10 10 90 — — — інші
8536 10 50 — — для сили струму понад 10 А, але не більш як 63 А:
8536 10 50 10 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8536 10 50 90 — — — інші
8536 10 90 — — для сили струму понад 63 А:
8536 10 90 10 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8536 10 90 90 — — — інші
8536 20 — вимикачі автоматичні:
8536 20 10 00 — — для сили струму не більш як 63 А
8536 20 90 00 — — для сили струму понад 63 А
8536 30 — інша апаратура для захисту електричних кіл:
8536 30 10 — — для сили струму не більш як 16 А:
8536 30 10 10 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8536 30 10 90 — — — інші
8536 30 30 — — для сили струму понад 16 А, але не більш як 125 А:
8536 30 30 10 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8536 30 30 90 — — — інші
8536 30 90 00 — — для сили струму понад 125 А
— реле:
8536 41 — — для напруги не більш як 60 В:
8536 41 10 — — — для сили струму не більш як 2 А:
8536 41 10 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8536 41 10 90 — — — — інші
8536 41 90 — — — для сили струму понад 2 А:
8536 41 90 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8536 41 90 90 — — — — інші
8536 49 00 — — інші:
8536 49 00 10 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8536 49 00 90 — — — інші
8536 50 — інші вимикачі та перемикачі:
8536 50 03 00 — — перемикачі змінного струму електронні, що складаються з оптично з’єднаних вхідних і вихідних кіл (ізольовані тиристорні перемикачі змінного струму)
8536 50 05 00 — — перемикачі електронні, включаючи електронні перемикачі з температурним захистом, що складаються з транзистора та логічного чіпу (технологія «chip on chip»)
8536 50 07 00 — — перемикачі електромеханічні швидкодіючі для сили струму не більш як 11 А
— — інші:
— — — для напруги не більш як 60 В:
8536 50 11 — — — — клавішні та кнопкові:
8536 50 11 10 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8536 50 11 90 — — — — — інші
8536 50 15 — — — — поворотні:
8536 50 15 10 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8536 50 15 90 — — — — — інші
8536 50 19 — — — — інші:
8536 50 19 10 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8536 50 19 90 — — — — — інші
8536 50 80 00 — — — інші
— патрони для ламп, штепселі, розетки, штирові та гніздові з’єднувачі:
8536 61 — — патрони для ламп:
8536 61 10 — — — патрони для ламп розжарювання:
8536 61 10 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8536 61 10 90 — — — — інші
8536 61 90 00 — — — інші
8536 69 — — інші:
8536 69 10 00 — — — для коаксіальних кабелів
8536 69 30 00 — — — для друкованих схем
8536 69 90 — — — інші:
8536 69 90 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8536 69 90 90 — — — — інші
8536 70 00 00 — з’єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів
8536 90 — інші пристрої:
8536 90 01 — — попередньо зібрані елементи для електричних кіл:
8536 90 01 10 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8536 90 01 90 — — — інші
8536 90 10 00 — — з’єднувачі та контактні елементи для проводів і кабелів
8536 90 20 00 — — установки зондового контролю напівпровідникових пластин
8536 90 85 00 — — інші
8537 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517:
8537 10 — для напруги не більш як 1000 В:
8537 10 10 00 — — панелі з числовим керуванням, до складу яких входить автоматичний пристрій оброблення інформації
— — інші:
8537 10 91 00 — — — контролери з пам’яттю, що програмуються
8537 10 99 — — — інші:
8537 10 99 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8537 10 99 90 — — — — інші
8537 20 — для напруги понад 1000 В:
8537 20 91 00 — — для напруги понад 1000 В, але не більш як 72,5 кВ
8537 20 99 00 — — для напруги понад 72,5 кВ
8538 Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8535, 8536 або 8537:
8538 10 00 00 — пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи для товарів товарної позиції 8537, не обладнані відповідною апаратурою
8538 90 — інші:
— — для установок зондового контролю напівпровідникових пластин товарної підкатегорії 8536 90 20 00:
8538 90 11 00 — — — електронні модулі
8538 90 19 00 — — — інші
— — інші:
8538 90 91 00 — — — електронні модулі
8538 90 99 00 — — — інші
8539 Електричні лампи розжарення або газорозрядні, включаючи лампи герметичні спрямованого світла, ультрафіолетові або інфрачервоні лампи; дугові лампи:
8539 10 00 — лампи герметичні спрямованого світла:
8539 10 00 10 — — для цивільної авіації
8539 10 00 90 — — інші
— інші лампи розжарення, за винятком ультрафіолетових або інфрачервоних:
8539 21 — — галогенні з вольфрамовою ниткою:
8539 21 30 — — — для мотоциклів або інших моторних транспортних засобів:
8539 21 30 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8539 21 30 90 — — — — інші
— — — інші, напругою:
8539 21 92 00 — — — — понад 100 В
8539 21 98 00 — — — — не більш як 100 В
8539 22 — — інші, потужністю не більш як 200 Вт і напругою понад 100 В:
8539 22 10 00 — — — лампи рефлекторні
8539 22 90 — — — інші:
8539 22 90 10 — — — — лампи розжарення електричні загального призначення потужністю не більш як 200 Вт та напругою понад 100 В
8539 22 90 90 — — — — інші
8539 29 — — інші:
8539 29 30 — — — для мотоциклів або інших моторних транспортних засобів:
8539 29 30 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8539 29 30 90 — — — — інші
— — — інші, напругою:
8539 29 92 00 — — — — понад 100 В
8539 29 98 00 — — — — не більш як 100 В
— лампи газорозрядні, за винятком ультрафіолетових:
8539 31 — — люмінесцентні з термокатодом:
8539 31 10 00 — — — двоцокольні
8539 31 90 00 — — — інші
8539 32 — — лампи ртутні або натрієві; металогалогенні лампи:
8539 32 10 00 — — — ртутні
8539 32 50 00 — — — натрієві
8539 32 90 00 — — — металогалогенні
8539 39 00 00 — — інші
— лампи ультрафіолетові чи інфрачервоні; дугові лампи:
8539 41 00 00 — — дугові лампи
8539 49 — — інші:
8539 49 10 00 — — — лампи ультрафіолетові
8539 49 30 00 — — — лампи інфрачервоні
8539 90 — частини:
8539 90 10 00 — — цоколі для ламп
8539 90 90 00 — — інші
8540 Лампи, трубки електронні з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки вакуумні, паро- чи газонаповнені, ртутні дугові випрямні лампи та трубки, електронно-променеві трубки, телевізійні передавальні трубки):
— трубки телевізійні електронно-променеві, включаючи трубки для відеомоніторів:
8540 11 — — кольорового зображення:
— — — із співвідношенням сторін екрана завширшки/заввишки менш як 1,5 та розміром діагоналі екрана:
8540 11 11 00 — — — — не більш як 42 см
8540 11 13 00 — — — — понад42 см, але не більш як 52 см
8540 11 15 00 — — — — понад52 см, але не більш як 72 см
8540 11 19 00 — — — — понад 72 см
— — — інші, з розміром діагоналі екрана:
8540 11 91 00 — — — — не більш як 75 см
8540 11 99 00 — — — — понад 75 см
8540 12 00 00 — — чорно-білого або іншого монохромного зображення
8540 20 — трубки телевізійні передавальні; трубки для перетворення або підсилення яскравості зображення; інші фотокатодні трубки:
8540 20 10 00 — — трубки телевізійні передавальні
8540 20 80 00 — — інші
8540 40 00 00 — трубки дисплеїв для відображення даних/графіки, кольорові, з відстанню між цятками люмінофору на екрані менш як 0,4 мм
8540 50 00 00 — трубки дисплеїв для відображення даних/графіки, чорнобілі або інші монохромні
8540 60 00 00 — інші трубки електронно-променеві
— трубки надвисокої частоти (наприклад, магнетрони, клістрони, лампи біжучої хвилі, лампи зворотної хвилі), за винятком ламп із сітковим керуванням:
8540 71 00 00 — — магнетрони
8540 72 00 00 — — клістрони
8540 79 00 00 — — інші
— інші лампи та трубки:
8540 81 00 00 — — лампи та трубки приймальні або підсилювальні
8540 89 00 00 — — інші
— частини:
8540 91 00 00 — — трубок електронно-променевих
8540 99 00 00 — — інші
8541 Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п’єзоелектричні кристали, зібрані:
8541 10 00 — діоди, крім фотодіодів та світловипромінювальних діодів:
8541 10 00 10 — — пластини напівпровідникові, ще не розрізані на кристали; силові діоди
8541 10 00 90 — — інші
— транзистори, за винятком фототранзисторів:
8541 21 00 — — з потужністю розсіювання менш як 1 Вт:
8541 21 00 10 — — — пластини напівпровідникові, ще не розрізані на кристали
8541 21 00 90 — — — інші
8541 29 00 — — інші:
8541 29 00 10 — — — транзистори польові потужні кремнієві, n-канальні, з ізольованим затвором
8541 29 00 90 — — — інші
8541 30 00 — тиристори, диністори (діодні тиристори), триністори (триодні тиристори), крім фоточутливих приладів:
8541 30 00 10 — — тиристори
8541 30 00 90 — — інші
8541 40 — прилади напівпровідникові фоточутливі, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль або вмонтовані чи не вмонтовані в панель; світловипромінювальні діоди:
8541 40 10 00 — — світловипромінювальні діоди, включаючи лазерні діоди
8541 40 90 00 — — інші
8541 50 00 — інші прилади напівпровідникові:
8541 50 00 10 — — пластини напівпровідникові, ще не розрізані на кристали
8541 50 00 90 — — інші
8541 60 00 00 — кристали п’єзоелектричні, зібрані
8541 90 00 00 — частини
8542 Електронні інтегровані схеми:
— електронні інтегровані схеми:
8542 31 — — процесори та контролери, об’єднані чи не об’єднані із запам’ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, синхронізаторами або іншими схемами:
8542 31 10 00 — — — товари, зазначені в примітці 8 (b) (3) до цієї групи
8542 31 90 00 — — — інші
8542 32 — — пристрої запам’ятовувальні:
8542 32 10 00 — — — товари, зазначені в примітці 8 (b) (3) до цієї групи
— — — інші:
— — — — оперативні динамічні запам’ятовувальні пристрої з довільною вибіркою (D-RAM):
8542 32 31 00 — — — — — з місткістю пам’яті не більш як 512 Мбіт
8542 32 39 00 — — — — — з місткістю пам’яті понад 512 Мбіт
8542 32 45 00 — — — — оперативні статичні запам’ятовувальні пристрої з довільною вибіркою (S-RAM), включаючи оперативні запам’ятовувальні пристрої з довільною вибіркою («cash»-пам’ять)
8542 32 55 00 — — — — постійні запам’ятовувальні пристрої, що перепрограмовуються, з можливістю стирання інформації за допомогою ультрафіолетових променів (EPROM)
— — — — постійні запам’ятовувальні пристрої, що перепрограмовуються, з електричним стиранням інформації (E2PROM), включаючи флеш-E2PROM:
— — — — — флеш-E2PROM:
8542 32 61 00 — — — — — — з місткістю пам’яті не більш як 512 Мбіт
8542 32 69 00 — — — — — — з місткістю пам’яті понад
512 Мбіт
8542 32 75 00 — — — — — інші
8542 32 90 00 — — — — інші запам’ятовувальні пристрої
8542 33 00 00 — — підсилювачі
8542 39 — — інші:
8542 39 10 00 — — — товари, зазначені в примітці 8 (b) (3) до цієї групи
8542 39 90 00 — — — інші
8542 90 00 00 — частини
8543 Машини та апаратура електричні, що мають індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені:
8543 10 00 00 — прискорювачі частинок
8543 20 00 00 — генератори сигналів
8543 30 00 00 — машини та апаратура для гальванопокриття, електролізу або електрофорезу
8543 70 — інші машини та апаратура:
8543 70 10 00 — — електричні машини з функцією перекладача або словника
8543 70 30 00 — — антенні підсилювачі
— — солярії та аналогічне обладнання для загару:
— — — для люмінесцентних ламп з ультрафіолетовим (A) випромінюванням:
8543 70 51 00 — — — — з найбільшою довжиною трубки 100 см
8543 70 55 00 — — — — інші
8543 70 59 00 — — — інші
8543 70 60 00 — — електричні охоронні генератори
8543 70 90 00 — — інші
8543 90 00 — частини:
8543 90 00 10 — — компонування та субкомпонування для реєстрування польотів, що включають дві або більше частин чи компонентів, для цивільної авіації
8543 90 00 90 — — інші
8544 Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з’єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з’єднувальними пристроями:
— проводи обмоткові:
8544 11 — — мідні:
8544 11 10 — — — емальовані або лаковані:
8544 11 10 10 — — — — діаметром не більш як 0,1 мм
8544 11 10 30 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8544 11 10 90 — — — — інші
8544 11 90 — — — інші:
8544 11 90 10 — — — — з поліімідною та поліімідно-фторопластовою ізоляцією
8544 11 90 90 — — — — інші
8544 19 — — інші:
8544 19 10 — — — емальовані або лаковані:
8544 19 10 10 — — — — алюмінієві
8544 19 10 90 — — — — інші
8544 19 90 00 — — — інші
8544 20 00 — кабелі коаксіальні та інші коаксіальні провідники електричні:
8544 20 00 10 — — оснащені з’єднувальними деталями
8544 20 00 90 — — інші
8544 30 00 — комплекти проводів для свічок запалювання та комплекти проводів інших типів, які використовуються в моторних транспортних засобах, літаках та на суднах:
8544 30 00 10 — — для цивільної авіації
— — інші:
8544 30 00 91 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8544 30 00 98 — — — інші
— інші провідники електричні для напруги не більш як 1000 В:
8544 42 — — оснащені з’єднувальними пристроями:
8544 42 10 00 — — — використовувані для телекомунікацій
8544 42 90 — — — інші:
8544 42 90 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
— — — — інші:
8544 42 90 91 — — — — — інші провідники електричні для напруги не більш як 80 В
8544 42 90 98 — — — — — інші
8544 49 — — інші:
8544 49 20 00 — — — використовувані для телекомунікацій, для напруги не більш як 80 В
— — — інші:
8544 49 91 00 — — — — проводи та кабелі з діаметром жили провідника понад 0,51 мм
— — — — інші:
8544 49 93 — — — — — для напруги не більш як 80 В:
8544 49 93 10 — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
— — — — — — інші:
8544 49 93 91 — — — — — — — що мають ізоляцію з фторопласту, кремнієорганічної гуми, скловолокна, керамічного волокна
8544 49 93 93 — — — — — — — з мінеральною ізоляцією
8544 49 93 98 — — — — — — — інші
8544 49 95 00 — — — — — для напруги понад 80 В, але не більш як 1000 В
8544 49 99 00 — — — — — для напруги 1000 В
8544 60 — інші провідники електричні для напруги понад 1000 В:
8544 60 10 — — з мідними провідниками:
8544 60 10 10 — — — для напруги не більш як 10000 В
— — — для напруги понад 10000 В:
8544 60 10 91 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8544 60 10 98 — — — — інші
8544 60 90 — — з іншими провідниками:
8544 60 90 10 — — — для напруги не більш як 10000 В
8544 60 90 90 — — — для напруги понад 10000 В
8544 70 00 — кабелі волоконно-оптичні:
8544 70 00 10 — — для магістральних, зонових та міських мереж зв’язку
8544 70 00 90 — — інші
8545 Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для ламп або гальванічних елементів та інші вироби з графіту чи інших видів вуглецю з металом або без нього, що використовуються в електротехніці:
— електроди:
8545 11 00 00 — — що використовуються для печей
8545 19 — — інші:
8545 19 10 00 — — — електроди для електролізних установок
8545 19 90 00 — — — інші
8545 20 00 — щітки:
8545 20 00 10 — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8545 20 00 90 — — інші
8545 90 — інші:
8545 90 10 00 — — теплонагрівальні елементи опору
8545 90 90 00 — — інші
8546 Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів:
8546 10 00 00 — скляні
8546 20 — керамічні:
8546 20 10 00 — — без металевих частин
— — з металевими частинами:
8546 20 91 00 — — — для повітряних ліній електропередачі або для контактних мереж
8546 20 99 — — — інші:
8546 20 99 10 — — — — ізолятори електричні керамічні з металевими деталями (високовольтні вводи для трансформаторів)
8546 20 99 90 — — — — інші
8546 90 — інші:
8546 90 10 00 — — пластмасові
8546 90 90 00 — — інші
8547 Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів, або така, що містить прості металеві компоненти (наприклад, різьбові патрони), вмонтовані під час формування лише з метою складання, крім ізоляторів товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх з’єднувальні деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією:
8547 10 — арматура ізолювальна керамічна:
8547 10 10 00 — — з масовою часткою оксидів металів 80 % або більше
8547 10 90 00 — — інша
8547 20 00 00 — арматура ізолювальна пластмасова
8547 90 00 00 — інші
8548 Залишки та лом первинних елементів, первинних батарей та електричних акумуляторів; використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та використані (виснажені) електричні акумулятори; електричні частини апаратури та обладнання, в іншому місці даної групи не описані або не зазначені:
8548 10 — залишки та лом первинних елементів, первинних батарей та електричних акумуляторів; використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та використані (виснажені) електричні акумулятори:
8548 10 10 00 — — використані (виснажені) первинні елементи та використані (виснажені) первинні батареї
— — використані (виснажені) акумулятори електричні:
8548 10 21 00 — — — акумулятори свинцево-кислотні
8548 10 29 00 — — — інші
— — залишки та лом первинних елементів, первинних батарей та електричних акумуляторів:
8548 10 91 00 — — — із вмістом свинцю
8548 10 99 00 — — — інші
8548 90 — інші:
8548 90 20 00 — — запам’ятовувальні пристрої багатокомбінаційних форм (наприклад, стекові динамічні операційні запам’ятовувальні пристрої та модулі)
8548 90 90 00 — — інші
Цитата
Жизнь - игра, первое правило которой - считать, что это вовсе не игра, а всерьез
Алан Уоттс
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Архивы