Группа 87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование

Група 87
Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання

Код

Назва

8701 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709):
8701 10 00 00 — трактори, що керуються водієм, який іде поряд
8701 20 — трактори колісні для напівпричепів:
8701 20 10 00 — — нові
8701 20 90 00 — — що використовувались
8701 30 — трактори гусеничні:
8701 30 10 00 — — пристосовані для розчищення снігу
8701 30 90 00 — — інші
8701 90 — інші:
— — трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів, що керуються водієм, який іде поряд) та трактори для лісового господарства, колісні:
— — — нові, з потужністю двигуна:
8701 90 11 00 — — — — не більш як 18 кВт
8701 90 20 — — — — понад 18 кВт, але не більш як 37 кВт:
8701 90 20 10 — — — — — понад 18 кВт, але не більш як 25 кВт
8701 90 20 30 — — — — — понад 25 кВт, але не більш як 37 кВт
8701 90 25 00 — — — — понад 37 кВт, але не більш як 59 кВт
8701 90 31 00 — — — — понад 59 кВт, але не більш як 75 кВт
8701 90 35 00 — — — — понад 75 кВт, але не більш як 90 кВт
8701 90 39 00 — — — — понад 90 кВт
8701 90 50 00 — — — що використовувались
8701 90 90 00 — — інші
8702 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія:
8702 10 — з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
— — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3:
8702 10 11 — — — нові:
8702 10 11 10 — — — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 см3
8702 10 11 30 — — — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5000 см3
8702 10 19 — — — що використовувались:
8702 10 19 10 — — — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 см3
8702 10 19 90 — — — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5000 см3
— — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3:
8702 10 91 00 — — — нові
8702 10 99 00 — — — що використовувались
8702 90 — інші:
— — з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням:
— — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3:
8702 90 11 00 — — — — нові
8702 90 19 00 — — — — що використовувались
— — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3:
8702 90 31 00 — — — — нові
8702 90 39 00 — — — — що використовувались
8702 90 90 — — з двигуном іншого типу:
8702 90 90 10 — — — тролейбуси
8702 90 90 90 — — — інші
8703 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 10 — транспортні засоби, спеціально призначені для пересування снігом; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
8703 10 11 00 — — транспортні засоби спеціального призначення для переміщення снігом, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням
8703 10 18 00 — — інші
— інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21 — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см3:
8703 21 10 00 — — — нові
8703 21 90 — — — що використовувались:
8703 21 90 10 — — — — не більш як 5 років
8703 21 90 30 — — — — понад 5 років
8703 22 — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3:
8703 22 10 00 — — — нові
8703 22 90 — — — що використовувались:
8703 22 90 10 — — — — не більш як 5 років
8703 22 90 30 — — — — понад 5 років
8703 23 — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3:
— — — нові:
8703 23 11 — — — — моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10 — — — — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
8703 23 11 30 — — — — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
8703 23 19 — — — — інші:
8703 23 19 10 — — — — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3
8703 23 19 30 — — — — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3
8703 23 90 — — — що використовувались:
— — — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3:
8703 23 90 11 — — — — — не більш як 5 років
8703 23 90 13 — — — — — понад 5 років
— — — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3:
8703 23 90 31 — — — — — не більш як 5 років
8703 23 90 33 — — — — — понад 5 років
8703 24 — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3:
8703 24 10 00 — — — нові
8703 24 90 — — — що використовувались:
8703 24 90 10 — — — — не більш як 5 років
8703 24 90 30 — — — — понад 5 років
— інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31 — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3:
8703 31 10 00 — — — нові
8703 31 90 — — — що використовувались:
8703 31 90 10 — — — — не більш як 5 років
8703 31 90 30 — — — — понад 5 років
8703 32 — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3:
— — — нові:
8703 32 11 00 — — — — моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей
8703 32 19 00 — — — — інші
8703 32 90 — — — що використовувались:
8703 32 90 10 — — — — не більш як 5 років
8703 32 90 30 — — — — понад 5 років
8703 33 — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3:
— — — нові:
8703 33 11 00 — — — — моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей
8703 33 19 00 — — — — інші
8703 33 90 — — — що використовувались:
8703 33 90 10 — — — — не більш як 5 років
8703 33 90 30 — — — — понад 5 років
8703 90 — інші:
8703 90 10 00 — — транспортні засоби, оснащені електричними двигунами
8703 90 90 00 — — інші
8704 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:
8704 10 — автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі:
8704 10 10 — — з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням:
8704 10 10 10 — — — вантажопідйомністю понад 75 т
8704 10 10 90 — — — інші
8704 10 90 — — інші:
8704 10 90 10 — — — автомобілі-самоскиди масою до 5 т
8704 10 90 90 — — — інші
— інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8704 21 — — з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т:
8704 21 10 00 — — — призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин
— — — інші:
— — — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3:
8704 21 31 00 — — — — — нові
8704 21 39 00 — — — — — що використовувались
— — — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3:
8704 21 91 00 — — — — — нові
8704 21 99 00 — — — — — що використовувались
8704 22 — — з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т:
8704 22 10 00 — — — призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин
— — — інші:
8704 22 91 00 — — — — нові
8704 22 99 00 — — — — що використовувались
8704 23 — — з повною масою транспортного засобу понад 20 т:
8704 23 10 00 — — — призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин
— — — інші:
8704 23 91 00 — — — — нові
8704 23 99 00 — — — — що використовувались
— інші з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням:
8704 31 — — з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т:
8704 31 10 00 — — — призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин
— — — інші:
— — — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3:
8704 31 31 00 — — — — — нові
8704 31 39 00 — — — — — що використовувались
— — — — з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3:
8704 31 91 00 — — — — — нові
8704 31 99 00 — — — — — що використовувались
8704 32 — — з повною масою транспортного засобу понад 5 т:
8704 32 10 00 — — — призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин
— — — інші:
8704 32 91 00 — — — — нові
8704 32 99 00 — — — — що використовувались
8704 90 00 00 — інші
8705 Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі):
8705 10 00 00 — автокрани
8705 20 00 00 — автобурові
8705 30 00 — автомобілі пожежні:
8705 30 00 10 — — з підіймачем або драбиною
8705 30 00 90 — — інші
8705 40 00 00 — автобетономішалки
8705 90 — інші:
8705 90 10 00 — — машини технічної допомоги
8705 90 30 00 — — машини, оснащені бетононасосом
8705 90 90 — — інші:
8705 90 90 10 — — — автомобілі спеціального призначення для пересувних телевізійних і звукових станцій
8705 90 90 90 — — — інші
8706 00 Шасі з установленими двигунами для автомобілів товарних позицій 8701 — 8705:
— шасі для тракторів товарної позиції 8701; шасі для моторних транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703 або 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3 або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3:
8706 00 11 00 — — для моторних транспортних засобів товарної позиції 8702 або 8704
8706 00 19 00 — — інші
— інші:
8706 00 91 — — для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:
8706 00 91 10 — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8706 00 91 90 — — — інші
8706 00 99 00 — — інші
8707 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 — 8705:
8707 10 — кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:
8707 10 10 — — для промислового складання:
8707 10 10 10 — — — укомплектовані
8707 10 10 20 — — — неукомплектовані
8707 10 90 — — інші:
8707 10 90 10 — — — що використовувалися 5 років або менше
8707 10 90 20 — — — що використовувалися понад 5 років
8707 10 90 90 — — — інші
8707 90 — інші:
8707 90 10 00 — — для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів спеціального призначення товарної позиції 8705
8707 90 90 00 — — інші
8708 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 — 8705:
8708 10 — бампери та їх частини:
8708 10 10 00 — — для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
8708 10 90 — — інші:
8708 10 90 10 — — — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — інші:
8708 10 90 91 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 10 90 98 — — — — інші
— інші частини і пристрої для кузовів (включаючи кабіни):
8708 21 — — ремені безпеки:
8708 21 10 00 — — — для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
8708 21 90 — — — інші:
8708 21 90 10 — — — — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — — інші:
8708 21 90 91 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 21 90 98 — — — — — інші
8708 29 — — інші:
8708 29 10 — — — для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705:
8708 29 10 10 — — — — штамповані частини кузовів (включаючи кабіни), покриті в катафорезі, для промислового складання автомобілів, зазначених у товарній позиції 8704
8708 29 10 90 — — — — інші
8708 29 90 00 — — — інші
8708 30 — гальма і гальмові системи з підсилювачами та їх частини:
8708 30 10 00 — — для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
— — інші:
8708 30 91 — — — для дискових гальм:
8708 30 91 10 — — — — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — — інші:
8708 30 91 91 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 30 91 98 — — — — — інші
8708 30 99 — — — інші:
8708 30 99 10 — — — — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — — інші:
8708 30 99 91 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 30 99 98 — — — — — інші
8708 40 — коробки передач та їх частини:
8708 40 20 00 — — для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
— — інші:
8708 40 50 — — — коробки передач:
8708 40 50 10 — — — — моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — — інші:
8708 40 50 91 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 40 50 98 — — — — — інші
— — — частини:
8708 40 91 — — — — штамповані із сталі:
8708 40 91 10 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 40 91 90 — — — — — інші
8708 40 99 — — — — інші:
8708 40 99 10 — — — — — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — — — інші:
8708 40 99 91 — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 40 99 98 — — — — — — інші
8708 50 — мости ведучі з диференціалом у складанні, з іншими складовими частинами трансмісії або без них та мости неведучі; їх частини:
8708 50 20 — — для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705:
8708 50 20 10 — — — мости неведучі у складанні з незалежною торсійною підвіскою та дисковими гальмами для промислового складання моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8704
8708 50 20 90 — — — інші
— — інші:
8708 50 35 — — — мости ведучі з диференціалом у складанні, з іншими складовими частинами трансмісії або без них та мости неведучі:
8708 50 35 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
— — — — інші:
8708 50 35 91 — — — — — мости неведучі
8708 50 35 98 — — — — — інші
— — — частини:
8708 50 55 — — — — штамповані із сталі:
8708 50 55 10 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 50 55 90 — — — — — інші
— — — — інші:
8708 50 91 — — — — — для мостів неведучих:
8708 50 91 10 — — — — — — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — — — — інші:
8708 50 91 91 — — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 50 91 98 — — — — — — — інші
8708 50 99 — — — — — інші:
8708 50 99 10 — — — — — — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — — — — інші:
8708 50 99 91 — — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 50 99 98 — — — — — — — інші
8708 70 — колеса ходові, їх частини та приладдя:
8708 70 10 — — для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705:
8708 70 10 10 — — — колеса ходові дискові штамповано-зварні з чорних металів, розміром 5JK16″H, 5.00E-16 для промислового складання моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8704
8708 70 10 90 — — — інші
— — інші:
8708 70 50 — — — колеса з алюмінію; частини та приладдя для них з алюмінію:
8708 70 50 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 70 50 90 — — — — інші
8708 70 91 00 — — — маточини коліс, суцільно вилиті у вигляді зірки з чорних металів
8708 70 99 — — — інші:
8708 70 99 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 70 99 90 — — — — інші
8708 80 — системи підвіски та їх частини (включаючи амортизатори):
8708 80 20 00 — — для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
— — інші:
8708 80 35 — — — системи підвіски (включаючи амортизатори):
8708 80 35 10 — — — — моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — — інші:
8708 80 35 91 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 80 35 98 — — — — — інші
8708 80 55 — — — стабілізатори поперечної стійкості; інші торсіони (стрижневі ресори, пружні елементи, підвіски ходових коліс у вигляді стрижнів, що працюють на скручування):
8708 80 55 10 — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 80 55 90 — — — — інші
— — — інші:
8708 80 91 — — — — штамповані із сталі:
8708 80 91 10 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 80 91 90 — — — — — — інші
8708 80 99 — — — — інші:
8708 80 99 10 — — — — — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — — — інші:
8708 80 99 91 — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 80 99 98 — — — — — — інші
— інші частини та приладдя:
8708 91 — — радіатори та їх частини:
8708 91 20 00 — — — для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
— — — інші:
8708 91 35 00 — — — — радіатори
— — — — частини:
8708 91 91 — — — — — штамповані із сталі:
8708 91 91 10 — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 91 91 90 — — — — — — інші
8708 91 99 — — — — — інші:
8708 91 99 10 — — — — — — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю 75 т
— — — — — — інші
8708 91 99 91 — — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 91 99 98 — — — — — — — інші
8708 92 — — глушники та вихлопні труби; їх частини:
8708 92 20 00 — — — для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
— — — інші:
8708 92 35 — — — — глушники та вихлопні труби:
8708 92 35 10 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 92 35 90 — — — — — інші
— — — — частини:
8708 92 91 — — — — — штамповані із сталі:
8708 92 91 10 — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 92 91 90 — — — — — — інші
8708 92 99 — — — — — інші:
8708 92 99 10 — — — — — — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — — — — інші:
8708 92 99 91 — — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 92 99 98 — — — — — — — інші
8708 93 — — зчеплення у складенні та їх частини:
8708 93 10 — — — для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705:
8708 93 10 10 — — — — зчеплення у складенні однодискове сухе із зовнішнім діаметром веденого диску 9,25″; 9,5″; 10,5″ для промислового складання моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8704
8708 93 10 90 — — — — інші
8708 93 90 — — — інші:
8708 93 90 10 — — — — моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — — інші:
8708 93 90 91 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 93 90 98 — — — — — інші
8708 94 — — рульові колеса, рульові колонки та картери рульових механізмів; їх частини:
8708 94 20 00 — — — для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
— — — інші:
8708 94 35 — — — — рульові колеса, рульові колонки та картери рульових механізмів:
8708 94 35 10 — — — — — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — — — інші:
8708 94 35 91 — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 94 35 98 — — — — — — інші
— — — — частини:
8708 94 91 — — — — — штамповані із сталі:
8708 94 91 10 — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 94 91 90 — — — — — — інші
8708 94 99 — — — — — інші:
8708 94 99 10 — — — — — — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — — — — інші:
8708 94 99 91 — — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 94 99 98 — — — — — — — інші
8708 95 — — пневмоподушки безпеки із системою надування; їх частини:
8708 95 10 — — — для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705:
8708 95 10 10 — — — — пневмоподушки із системою надування
8708 95 10 90 — — — — інші
— — — інші:
8708 95 91 — — — — штамповані із сталі:
8708 95 91 10 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 95 91 90 — — — — — інші
8708 95 99 — — — — інші:
8708 95 99 10 — — — — — моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
— — — — — інші:
8708 95 99 91 — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 95 99 98 — — — — — — інші
8708 99 — — інші:
8708 99 10 00 — — — для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705
— — — інші:
8708 99 93 — — — — штамповані із сталі:
8708 99 93 10 — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 99 93 90 — — — — — інші
8708 99 97 — — — — інші:
8708 99 97 10 — — — — — автомобілів товарної позиції 8704, вантажопідйомністю понад 75 т
8708 99 97 20 — — — — — рами драбинного типу з колісними базами2800 мм,3300 мм,3600 мм,3950 ммі4180 ммдля промислового складання моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8704
— — — — — інші:
8708 99 97 91 — — — — — — для промислового складання моторних транспортних засобів
8708 99 97 98 — — — — — — інші
8709 Транспортні засоби вантажні, самохідні без підіймальних або навантажувальних пристроїв, які використовуються на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані; тягачі, що використовуються на залізничних платформах, їх частини:
— транспортні засоби:
8709 11 — — електричні:
8709 11 10 00 — — — призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин
8709 11 90 00 — — — інші
8709 19 — — інші:
8709 19 10 00 — — — призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин
8709 19 90 00 — — — інші
8709 90 00 00 — частини
8710 00 00 00 Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби, з озброєнням чи без озброєння та частини таких транспортних засобів
8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски:
8711 10 00 00 — з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 50 см3
8711 20 — з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 50 см3, але не більш як 250 см3:
8711 20 10 00 — — моторолери
— — інші, з об’ємом циліндрів двигуна:
8711 20 91 00 — — — понад 50 см3, але не більш як 80 см3
8711 20 93 00 — — — понад 80 см3, але не більш як 125 см3
8711 20 98 00 — — — понад 125 см3, але не більш як 250 см3
8711 30 — з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 см3, але не більш як 500 см3:
8711 30 10 00 — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 250 см3, але не більш як 380 см3
8711 30 90 00 — — з об’ємом циліндрів двигуна понад 380 см3, але не більш як 500 см3
8711 40 00 00 — з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 500 см3, але не більш як 800 см3
8711 50 00 00 — з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 800 см3
8711 90 00 00 — інші
8712 00 Велосипеди двоколісні та інші велосипеди (включаючи велосипеди триколісні для перевезення вантажів), без двигуна:
8712 00 10 00 — без шарикопідшипників
— інші:
8712 00 30 00 — — велосипеди
8712 00 80 00 — — інші
8713 Коляски інвалідні з двигуном або без двигуна чи з іншим механізмом для пересування:
8713 10 00 00 — без механізму для пересування
8713 90 00 00 — інші
8714 Частини та пристрої для транспортних засобів товарних позицій 8711 — 8713:
— мотоциклів (включаючи мопеди):
8714 11 00 00 — — сідла
8714 19 00 00 — — інші
8714 20 00 00 — колясок інвалідних
— інші:
8714 91 — — рами та вилки, їх частини:
8714 91 10 00 — — — рами
8714 91 30 00 — — — передні вилки
8714 91 90 00 — — — частини
8714 92 — — ободи та спиці:
8714 92 10 00 — — — ободи
8714 92 90 00 — — — спиці
8714 93 — — маточини або втулки (крім гальмових) та зірочки коліс вільного руху:
8714 93 10 00 — — — маточини або втулки
8714 93 90 00 — — — зірочки коліс вільного руху
8714 94 — — гальма, включаючи гальмові втулки, та їх частини:
8714 94 10 00 — — — втулки гальмові
8714 94 30 00 — — — інші гальма
8714 94 90 00 — — — частини
8714 95 00 00 — — сідла
8714 96 — — педалі та кривошипно-шатунні механізми і їх частини:
8714 96 10 00 — — — педалі
8714 96 30 00 — — — кривошипно-шатунні механізми
8714 96 90 00 — — — частини
8714 99 — — інші:
8714 99 10 00 — — — керма, рукоятки
8714 99 30 00 — — — багажники
8714 99 50 00 — — — пристрої перемикачів передач
8714 99 90 00 — — — інші; частини
8715 00 Коляски дитячі та їх частини:
8715 00 10 00 — коляски дитячі
8715 00 90 00 — частини
8716 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини:
8716 10 — причепи та напівпричепи типу причіпних будиночків для тимчасового проживання у кемпінгах або для автотуристів:
8716 10 10 00 — — що складаються
— — інші, масою:
8716 10 91 00 — — — не більш як 750 кг
8716 10 94 00 — — — понад750 кг, але не більш як 1600 кг
8716 10 96 00 — — — понад1600 кг, але не більш як 3500 кг
8716 10 99 00 — — — понад 3500 кг
8716 20 00 00 — причепи та напівпричепи з самозавантаженням або саморозвантаженням, для використання у сільському господарстві
— інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів:
8716 31 00 00 — — причепи-цистерни та напівпричепи-цистерни
8716 39 — — інші:
8716 39 10 00 — — — призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин
— — — інші:
— — — — нові:
8716 39 30 — — — — — напівпричепи:
8716 39 30 10 — — — — — — бортові, тентовані, напівпричепи-рефрижератори, напівпричепи-контейнеровози
8716 39 30 90 — — — — — — інші
— — — — — інші:
8716 39 51 00 — — — — — — одноосьові
8716 39 59 — — — — — — інші:
8716 39 59 10 — — — — — — — що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше
8716 39 59 90 — — — — — — — інші
8716 39 80 00 — — — — що використовувались
8716 40 00 — інші причепи та напівпричепи:
8716 40 00 10 — — причепи та напівпричепи, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше
8716 40 00 90 — — інші
8716 80 00 00 — інші транспортні засоби
8716 90 — частини:
8716 90 10 — — шасі:
8716 90 10 10 — — — до автомобільних напівпричепів, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше
8716 90 10 90 — — — інші
8716 90 30 — — кузови:
8716 90 30 10 — — — до автомобільних напівпричепів, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше
8716 90 30 90 — — — інші
8716 90 50 — — вісі:
8716 90 50 10 — — — до автомобільних напівпричепів, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше
8716 90 50 90 — — — інші
8716 90 90 — — інші частини:
8716 90 90 10 — — — до автомобільних напівпричепів, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і більше
8716 90 90 90 — — — інші
Цитата
Между хорошим обедом и жизнью только та разница, что сладкое подают в конце
Роберт Стивенсон
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архивы