Таблица соответствия кодов категорий застрахованных лиц

Додаток 2
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Таблиця відповідності кодів категорії застрахованої особи
та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Перелік категорій застрахованих осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню База нарахування єдиного внеску Розмір єдиного внеску
Код категорії застрахованих осіб Назва категорії застрахованих осіб Назва Одиниця виміру Нараховується на заробітну плату (дохід) застрахованої особи страхувальником Утримується із заробітної плати (доходу) застрахованої особи
1 Працівники — громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, у інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»; у фізичних осіб — підприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством; у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та у інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» % Для категорії страхувальників з кодом 1 розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76 — 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ — 36,3 3,6
Коротка назва: наймані працівники на загальних підставах Коротка назва: оплата праці
2 Працюючі інваліди на підприємствах, в установах і організаціях, для яких розмір нарахувань єдиного внеску становить 8,41 відсотка Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» % 8,41 3,6, а для найманих працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про Національний банк України»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, — 6,1
Коротка назва: працюючий інвалід (категорія платника: 1 та 2) Коротка назва: оплата праці
3 Наймані працівники із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» % 45,96 6,1
Коротка назва: особа льотного складу Коротка назва: оплата праці
4 Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент) Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб
Коротка назва: член КСП, сільськогосподарського кооперативу Коротка назва: дохід члена КСП, сільськогосподарського кооперативу
5 Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) % 34,7 (за бажанням брати участь в інших видах соціального страхування відповідно до Закону: 36,6; 36,21 або 38,11) Не утримується
Коротка назва: ФО-СПД на загальних підставах Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності
6 Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок) Сума, що визначається самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску відповідно до Закону. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску % 34,7 (за бажанням брати участь в інших видах соціального страхування відповідно до Закону: 36,6; 36,21 або 38,11) Не утримується
Коротка назва: ФО-СПД на ОСО Коротка назва: база нарахування, що визначена самостійно
7 Члени сімей фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності членом сім’ї фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) % 34,7 (за бажанням брати участь в інших видах соціального страхування відповідно до Закону: 36,6; 36,21 або 38,11) Не утримується
Коротка назва: член сім’ї ФО-СПД на загальних підставах Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності
8 Члени сімей фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування Сума, що визначається самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску відповідно до Закону. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску % 34,7 (за бажанням брати участь в інших видах соціального страхування відповідно до Закону: 36,6; 36,21 або 38,11) Не утримується
Коротка назва: член сім’ї ФО-СПД на ОСО Коротка назва: база нарахування, що визначена самостійно
9 Особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності Сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльністі, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску % 34,7 (за бажанням брати участь в інших видах соціального страхування відповідно до Закону: 36,6; 36,21 або 38,11) Не утримується
Коротка назва: особа, яка отримує дохід від незалежної професійної діяльності Коротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності
10 Громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (в тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» % Для категорії страхувальників з кодом 1 розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76 — 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ — 36,3 3,6
Коротка назва: громадянин України, який працює за її межами Коротка назва: оплата праці
11 Громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» % Для категорії страхувальників з кодом 1 розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76 — 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ — 36,3 3,6
Коротка назва: працівник іноземних організацій в Україні Коротка назва: оплата праці
12 Особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» % Для категорії страхувальників з кодом 1 розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76 — 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ — 36,3 3,6
Коротка назва: особа на виборній посаді Коротка назва: оплата праці
13 Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства на постійній основі Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» % Для категорії страхувальників з кодом 1 розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76 — 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ — 36,3 3,6
Коротка назва: працівник воєнізованих формувань Коротка назва: оплата праці
14 Особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» % Для категорії страхувальників з кодом 1 розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76 — 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ — 36,3 3,6
Коротка назва: особа на альтернативній службі Коротка назва: оплата праці
15 Особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства)
Коротка назва: особа, яка навчається з відривом від виробництва
16 Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування Дохід, що розраховується виходячи з суми внеску, сплаченого згідно з договором про добровільну участь, за формулою З = Ф х 100 %/Т, де: З — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи;
Ф — сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць;
Т — розмір страхового внеску у відповідному місяці
Не менше суми мінімального страхового внеску та не більше максимального розміру
Коротка назва: особа, яка страхується добровільно Коротка назва: розрахований на підставі суми добровільного внеску показник
17 Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи розраховується виходячи з передбаченої частиною третьою статті 24 ЗУ N 1058 доплати за формулою Зд = Д х 100 %/Т, де: Зд — сума заробітної плати (доходу), розрахована виходячи із доплати;
Д — сума доплати;
Т — розмір страхового внеску у відповідному місяці
Розрахункова величина до розміру мінімального страхового внеску
Коротка назва: особа, яка доплачує страхові внески Коротка назва: розрахований на підставі суми доплати показник
18 Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту Нарахування та сплата єдиного внеску здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу % 33,2 від розміру мінімальної заробітної плати Не утримується
Коротка назва: особа, яка проходить строкову військову службу
19 Особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», крім осіб, які отримують виплати у зв’язку зі смертю годувальника, та непрацюючих осіб, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Коротка назва: особа, яка отримує страхові виплати з ФСНВ
20 Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Нарахування та сплата єдиного внеску здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу % 33,2 від розміру мінімальної заробітної плати Не утримується
Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по догляду за дитиною
21 Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства Нарахування та сплата єдиного внеску здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу % 33,2 від розміру мінімальної заробітної плати Не утримується
Коротка назва: особа, яка доглядає інваліда або престарілого
22 Безробітні в період отримання допомоги по безробіттю
Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по безробіттю
23 Особи, які не набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» Сума нарахованого грошового забезпечення % 34,7 2,6
Коротка назва: військовослужбовець, який не набув права на пенсію за вислугу років Коротка назва: грошове забезпечення
24 Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», статті 11 та 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») Нарахування та сплата єдиного внеску здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу % 33,2 від розміру мінімальної заробітної плати Не утримується
Коротка назва: батьки-вихователі
25 Наймані працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» % Для категорії платника з кодом 1 розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазоні 36,76 — 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ — 36,3 6,1
Коротка назва: наймані працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України Коротка назва: оплата праці
26 Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 цієї частини, чи у фізичних осіб — підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб — підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців) Сума винагороди за цивільно-правовими договорами % 34,7 2,6
Коротка назва: особи, які працюють за угодами ЦПХ Коротка назва: винагорода за угодами ЦПХ
27 Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше як 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» % 5,3 3,6
Коротка назва: особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС Коротка назва: оплата праці
28 Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих інвалідів, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» % 5,5 3,6
Коротка назва: працюючий інвалід на підприємстві або в організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить понад 50 % Коротка назва: оплата праці
29 Особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності % 33,2 2
Коротка назва: особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності Коротка назва: сума допомоги по тимчасовій непрацездатності
30 Наймані працівники-інваліди, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» % 5,3 2,85
Коротка назва: найманий працівник-інвалід, який працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ та УТОС Коротка назва: оплата праці
31 Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Сума нарахованого грошового забезпечення % 34,7 2,6
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Коротка назва: грошове забезпечення

Директор департаменту персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж
О. М. Малецький

Поделиться:
2011-01-06

Добавить комментарий


Цитата
Если цель религии - вознаграждение, если патриотизм служит эгоистичным интересам, а образование - достижению социального положения, то я предпочту быть неверующим, непатриотичным и невежественным.
Халиль Джебран
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Архивы