Проведення коригувань (Проведение корректировок).

Коригування поданої та прийнятої Декларації проводиться на підставі самостійно виявлених податковим агентом поми­лок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом ДПС.

У разі необхідності проведення коригувань Декларації до за­кінчення строку прийняття (протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця) по­дається нова звітна Декларація.

Уточнююча Декларація подасться у разі необхідності прове­дення коригувань після закінчення строку прийняття. Уточню­юча Декларація може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди відповідно до ст. 50 Податкового кодексу.

Заповнення звітної та уточнюючої Декларації є однаковим і відрізняється лише заповненням відповідних клітинок: «звітна» або «уточнююча».

Звітна та уточнююча Декларація подаються на підставі ін­формації з копії попередньо поданої Декларації. Для запов­нення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які направляються органом ДПС податко­вому агенту. Заповнення Розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) період, в якому виявлено помилку, аналогічно заповненню ряд­ків 9 — 13 Декларації. У разі заповнення розрахунків за декілька звітних (податкових) періодів у рядках 9—13 Декларації за­повнюються загальні суми по всіх розрахунках та Декларації.

Якщо філії, відділенню, іншому відокремленому підрозділу юридичної особи (далі — уповноважений підрозділ) надано пов­новаження щодо нарахування, утримання та сплати (перераху­вання) до держбюджету податку, то Декларація щодо громадян, яким нараховуються (виплачуються) доходи цим підрозділом, подається уповноваженим підрозділом до органу ДПС за місце­знаходженням. У реквізитах Декларації зазначаються дані щодо такого уповноваженого підрозділу як податкового агента.

Якщо філії, відділенню, іншому відокремленому підрозділу юридичної особи не надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до держбюджету податку, то всі обов’язки податкового агента щодо подання Декларації виконує юридична особа. Декларація з показниками даного неуповноваженого відокремленого підрозділу подається до ор­гану ДПС за місцезнаходженням кожного такого неуповнова­женого відокремленого підрозділу (відділення, філії), де юри­дична особа (податковий агент) стає на облік.

У реквізитах Декларації зазначаються дані юридичної особи, яка перебуває на обліку, за такий неуповноважений підрозділ.

Декларації або друкована копія даних файла на останньому аркуші завіряють:

для юридичної особи — підписами керівника юридичної особи і головного бухгалтера та засвідчують печаткою;

для самозайнятої особи (податкового агента) — підписом особи, яка подає Декларацію, а за наявності печатки — засвід­чується нею.

Декларація, отримана податковим органом від податкового агента, яку заповнено усупереч правішай, а саме: якщо в Декла

 

рації не зазначено обов’язкових реквізитів, її не підписано від­повідними посадовими особами, не скріплено (у разі наявно­сті) печаткою податкового агента, вона може бути не визнана податковим органом як податкова декларація. При зверненні органу ДПС до податкового агента з письмовою пропозицією надати нову Декларацію податковий агент може подати уточ­нюючу Декларацію або оскаржити рішення податкового ор­гану в адміністративному чи судовому порядку.

По материалам «Вестник налоговой службы Украины».

Поделиться:
2011-03-31

Добавить комментарий


Цитата
Не бойтесь того, что ваша жизнь должна окончиться, бойтесь того, что она так и не начнется
Джон Ньюмен
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Архивы