Раздел XIII Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из стекла Группа 68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов

Розділ XIII
ВИРОБИ З КАМЕНЮ, ГІПСУ, ЦЕМЕНТУ, АЗБЕСТУ, СЛЮДИ АБО АНАЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ; КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ; СКЛО ТА ВИРОБИ ІЗ СКЛА

Група 68
Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів

Код

Назва

6801 00 00 00 Брущатка, бордюрний камінь та плити для брукування з природного каменю (крім сланцю)
6802 Оброблений камінь (крім сланцю) для пам’ятників або будівництва та вироби з цього каменю, за винятком виробів товарної позиції 6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з природного каменю (включаючи сланець), на основі або без неї; гранули, кришка та порошок природного каменю (включаючи сланець), штучно забарвлені:
6802 10 00 00 — плитки, кубики для мозаїки та аналогічні вироби з природного каменю прямокутної або непрямокутної форми (включаючи квадратну), найбільша грань яких може бути вписана в квадрат із стороною розміром менш як7 см; гранули, кришка та порошок, штучно забарвлені
— інші камені для пам’ятників або будівництва та вироби з них, розпиляні або обтесані, з плоскою або рівною поверхнею:
6802 21 00 00 — — мармур, травертин та алебастр
6802 23 00 00 — — граніт
6802 29 00 00 — — інші камені
— інші:
6802 91 — — мармур, травертин та алебастр:
6802 91 10 00 — — — алебастр полірований, декорований або інакше оброблений, крім різьбленого
6802 91 90 00 — — — інші
6802 92 — — інші вапняки:
6802 92 10 00 — — — поліровані, декоровані або інакше оброблені, крім різьблених
6802 92 90 00 — — — інші
6802 93 — — граніт:
6802 93 10 00 — — — полірований, декорований або інакше оброблений, крім різьбленого, масою нетто10 кгабо більше
6802 93 90 00 — — — інший
6802 99 — — інші камені:
6802 99 10 00 — — — поліровані, декоровані або інакше оброблені, крім різьблення, масою нетто10 кгабо більше
6802 99 90 00 — — — інші
6803 00 Сланець оброблений та вироби із сланцю або агломерованого сланцю:
6803 00 10 00 — сланець для покрівель та стін
6803 00 90 00 — інший
6804 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та аналогічні вироби без каркасу, призначені для шліфування, заточування, подрібнення, полірування, розрізування або розпилювання, камені для ручного точіння або полірування та їх частини з природного каменю, з агломерованих натуральних або штучних абразивів або з кераміки, у поєднанні з частинами з інших матеріалів або без них:
6804 10 00 00 — жорна, камені шліфувальні для розмелювання, розтирання, шліфування або подрібнення
— інші жорна і камені точильні, круги шліфувальні та аналогічні вироби:
6804 21 00 00 — — з агломерованих штучних або природних алмазів
6804 22 — — з інших агломерованих абразивів або з кераміки:
— — — із штучних абразивів із зв’язувальними речовинами:
— — — — із синтетичних полімерів або штучних смол:
6804 22 12 00 — — — — — неармовані
6804 22 18 00 — — — — — армовані
6804 22 30 00 — — — — з керамічних чи силікатних матеріалів
6804 22 50 00 — — — — з інших матеріалів
6804 22 90 00 — — — інші
6804 23 00 00 — — з природного каменю
6804 30 00 00 — камені для заточування та полірування вручну
6805 Порошок або зерно абразивні, натуральні або штучні на текстильній, паперовій, картонній або іншій основі, розрізаній або зшитій чи обробленій іншим способом для одержання певної форми, або яка необроблена:
6805 10 00 — на тканій текстильній основі:
6805 10 00 10 — — для сухого шліфування
6805 10 00 90 — — інші
6805 20 00 — на паперовій або картонній основі:
6805 20 00 10 — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
6805 20 00 90 — — інші
6805 30 — на основі з інших матеріалів:
6805 30 10 00 — — на тканій текстильній основі в поєднанні з папером або картоном
6805 30 20 00 — — на основі вулканізованого волокна (фібри)
6805 30 80 — — інші:
6805 30 80 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
6805 30 80 90 — — — інші
6806 Шлаковата, мінеральна силікатна вата і аналогічні види мінеральної вати; відшарований вермикуліт, спучені глини, спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні продукти; суміші та вироби з теплоізоляційних, звукоізоляційних або звукопоглинальних матеріалів, крім виробів товарних позицій 6811 — 6812 або групи 69:
6806 10 00 00 — шлаковата, мінеральна силікатна вата і аналогічні мінеральні вати (включаючи їх суміші) навалом, в листах або рулонах
6806 20 — вермикуліт відшарований, спучені глини, спінений шлак та інші спучені мінеральні продукти (включаючи їх суміші):
6806 20 10 00 — — глини спучені
6806 20 90 00 — — інші
6806 90 00 00 — інші
6807 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів (наприклад, з нафтового бітуму або кам’яновугільного пеку):
6807 10 — у рулонах:
6807 10 10 — — матеріали для покривання та облицьовування:
6807 10 10 10 — — — на основі з картону
— — — на основі з азбесту, скловолокна або полімерних волокон:
6807 10 10 21 — — — — покриті з обох боків шаром бітумно-полімерної маси
6807 10 10 29 — — — — інші
6807 10 10 90 — — — інші
6807 10 90 00 — — інші
6807 90 00 — інші:
6807 90 00 10 — — для промислового складання моторних транспортних засобів
6807 90 00 90 — — інші
6808 00 00 00 Панелі, плити, плитки, блоки та аналогічні вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, тріски, частинок, тирси тощо, агломеровані з цементом, гіпсом або іншими мінеральними речовинами
6809 Вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу:
— плити, панелі, листи, пластинки, плитки та аналогічні вироби, без орнаменту:
6809 11 00 00 — — покриті або армовані папером або картоном
6809 19 00 00 — — інші
6809 90 00 00 — інші вироби
6810 Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армовані чи не армовані:
— черепиця, кахлі, плити, цегла та аналогічні вироби:
6810 11 — — будівельні блоки та цегла:
6810 11 10 00 — — — з легкого бетону (на основі з подрібненої пемзи, гранульованого шлаку тощо)
6810 11 90 00 — — — інші
6810 19 — — інші:
6810 19 10 00 — — — черепиця
— — — інша плитка, включаючи тротуарну:
6810 19 31 00 — — — — з бетону
6810 19 39 00 — — — — інша
6810 19 90 00 — — — інші
— інші вироби:
6810 91 — — елементи збірні для будівництва, включаючи житлове:
6810 91 10 00 — — — елементи підлоги
6810 91 90 00 — — — інші
6810 99 00 00 — — інші
6811 Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогічних матеріалів:
6811 40 00 — з вмістом азбесту:
6811 40 00 10 — — гофровані листи; труби, трубки або фітинги до них
6811 40 00 90 — — інші
— без вмісту азбесту:
6811 81 00 00 — — гофровані листи
6811 82 — — інші листи, панелі, плити та подібні вироби:
6811 82 10 00 — — — листи для покрівель або стін, не більш як 40 х 60 см
6811 82 90 00 — — — інші
6811 83 00 00 — — труби, трубки або фітинги до них
6811 89 00 00 — — інші вироби
6812 Волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбесту або азбесту та карбонату магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту (наприклад, нитки, тканини, одяг, головні убори, взуття, прокладки), армовані або не армовані, крім виробів товарної позиції 6811 або 6813:
6812 80 — з крокідоліту:
6812 80 10 00 — — волокно оброблене; суміші на основі азбесту або азбесту та карбонату магнію
6812 80 90 — — інші:
6812 80 90 10 — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів
6812 80 90 30 — — — для цивільної авіації
6812 80 90 90 — — — інші
— інші:
6812 91 00 00 — — одяг, додаткові речі до одягу, взуття та головні убори
6812 92 00 00 — — папір, картон, повсть або фетр
6812 93 00 — — ущільнювальний матеріал з пресованого азбестового волокна, в листах або рулонах:
6812 93 00 10 — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів
6812 93 00 30 — — — для цивільної авіації
6812 93 00 90 — — — інші
6812 99 — — інші:
6812 99 10 00 — — — волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбесту або азбесту та карбонату магнію
6812 99 90 — — — інші:
6812 99 90 10 — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів
6812 99 90 30 — — — — для цивільної авіації
6812 99 90 90 — — — — інші
6813 Фрикційні матеріали та вироби з них (наприклад, пластини, рулони, стрічки, сегменти, диски, шайби, прокладки), немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-яких пристроїв на основі азбесту, інших мінеральних речовин або целюлози, комбіновані чи не комбіновані з текстилем або іншими матеріалами або без них:
6813 20 00 — із вмістом азбесту:
6813 20 00 10 — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
6813 20 00 30 — — для цивільної авіації
6813 20 00 90 — — інші
— без вмісту азбесту:
6813 81 00 — — гальмові прокладки та накладки:
6813 81 00 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
6813 81 00 30 — — — для цивільної авіації
6813 81 00 90 — — — інші
6813 89 00 — — інші:
6813 89 00 10 — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів
6813 89 00 30 — — — для цивільної авіації
6813 89 00 90 — — — інші
6814 Слюда оброблена та вироби з неї, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовій, картонній чи іншій основі або без неї:
6814 10 00 00 — пластини, листи і стрічки з агломерованої або регенерованої слюди на основі чи без неї
6814 90 00 00 — інші
6815 Вироби з каменю або інших мінеральних речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не зазначені:
6815 10 — вироби з графіту або інших вуглецевих матеріалів, які не використовуються в електротехніці:
6815 10 10 00 — — волокна вуглецеві та вироби з них
6815 10 90 00 — — інші
6815 20 00 00 — вироби з торфу
— інші вироби:
6815 91 00 00 — — що містять магнезит, доломіт або хроміт
6815 99 — — інші:
6815 99 10 00 — — — із хімічно зв’язаних вогнетривких матеріалів
6815 99 90 00 — — — інші
Цитата
Жизнь - это не имущество, которое надо защищать, а дар, который нужно разделить с другими людьми
Уильям Фолкнер
Рубрикатор
Открыть все | Закрыть все
Облако меток
Календарь
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Архивы